Avholdt andelseiermøte

Publisert 10.06.2022

Andelseiermøtet for fondene i Fondsfinansfinans Kapitalforvaltning ble avholdt tirsdag 7. juni 2022 kl 14. hvor følgende saker var på agendaen:

  • Sak 1: Administrerende direktør Ivar Qvist ga en kort oppdatering om virksomheten.
  • Sak 2: Inger-Lise Larsen og Richard Olav Aa ble gjenvalgt som andelseiervalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Andelseiervalgt varamedlem, Hans Peter Bøhn, ble gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på ett år.
  • Sak 3: Anbefalte vedtektsendringer for Fondsfinans Norge, Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Aktiv 60/40 ble stemt for og er sendt til Finanstilsynet for godkjenning. Vedtektsendringene vil innebære at muligheten til å ta tegnings- og innløsningsgebyr
    ved handel i fondet fjernes. De foreslåtte endringene representerer ingen endring i løpende kostnad for andelseierne.

Du kan lese mer om endringene i invitasjonen til andelseiermøtet her

Har du noe spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00