Andelseiermøte

Publisert 10.05.2021

Andelseiermøte for andelseiere i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning avholdes torsdag 27. mai kl. 10

Andelseierne i verdipapirfondene Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Kreditt, Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Obligasjon ønskes velkommen til andelseiermøte torsdag 27. mai 2021 kl. 10.00. Møtet vil foregå per Teams.

Se innkalling her