Webinar: Globale investeringer i helsesektoren

Oslo, 7. juli 2023

Porteføljeforvalter Preben Bang gir oss en oppdatering på helsesektoren, verdsettingen av legemiddelselskaper og utviklingen i Fondsfinans Global Helse.

Presentasjonen varer i 19 minutter og ble spilt inn 29. juni 2023

Les mer om Fondsfinans Global Helse

Opprett konto og invester her

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på E-post fondsinvestor@fondsfinans.no eller tlf 23 11 30 00

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer. Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.