Rentefond med meget god avkastning

Publisert 04.12.2018

I en tid med volatile aksjemarkeder er det flere som ønsker å redusere aksjeandelen i sin portefølje. For deg som ikke er fornøyd med bankrenten, og kan godta noe svingninger i investeringen, kan rentefond være et godt alternativ.

Rentefond kan ha en varierende forventet avkastning og risiko. Derfor tilbyr vi tre ulike rentefond tilpasset din risikoprofil.

Et obligasjonsfond med lav risiko, og to høyrentefond med noe høyere risiko.

Høyrentefond med god risikojustert avkastning

Erlend Lødemel tok over ansvaret for renteforvaltningen i Fondsfinans Kapitalforvaltning 1. september 2016.

De siste to årene har begge våre høyrentefond gjort det meget skarpt.

Sammenlignet med et utvalg konkurrenter har Fondsfinans High Yield gitt den høyeste årlige avkastningen i perioden. Fondsfinans Kreditt ligger like bak på tredje plass.*

Erlend Lødemel har fått fart på høyrenteforvaltningen hos Fondsfinans Kapitalforvaltning

Også i et tre års perspektiv har fondene gjort det godt. Begge fondene ligger i toppen avkastningsmessig.

Sharpe Ratio er gjennomsnittlig avkastning oppnådd utover en risikofri rente delt på volatiliteten.

En høy Sharpe ratio tilsier en god risikojustert avkastning. Sammenlignet med andre fond i kategorien har spesielt Fondsfinans Kreditt en høy Sharpe ratio siste 3 år.

Lave forvaltningskostnader

Forvaltningskostnadene for Fondsfinans Kreditt (0,35% p.a) og Fondsfinans High Yield (0,45% p.a) er blant de laveste i kategorien. Fondsfinans Kreditt har det laveste forvaltningshonoraret blant alle norske høyrentefond med mer enn ett års historikk i Morningstar sin database.

Les også: Rentefond når renten stiger

Fondsfinans Kreditt

  • 4 stjerner hos Morningtar
  • 0,35% årlig forvaltningshonorar
  • Minste førstegangstegning: 10.000 NOK

Les mer om fondet her

Fondsfinans High Yield

  • 4 stjerner hos Morningstar
  • 0,45% årlig forvaltningshonorar
  • Minste førstegangstegning: 100.000 NOK

Les mer om fondet her

Kjøp våre fond her

*Analysen er basert på historikk fra siste to og tre år. Data er hentet fra Oslo Børs med kursdato 30.11.2018. Utvalget konkurrenter er basert på Finansavisens kategori Rente NOK High Yield såfremt data for avkastning og meravkastning er tilgjengelig på Oslo Børs.