Oppdaterte prospekter for våre rentefond

Publisert 28.12.2018

Prospektene for verdipapirfondene Fondsfinans Obligasjon, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield er oppdatert.

I styremøte 5. desember 2018 ble det vedtatt å fjerne referanseindeks for de tre fondene, og prospektene er oppdatert i henhold til dette.

I tillegg er prospektene oppdatert med nye handelstider for våre fond, hvor fristen nå er kl 13 for å få dagens kurs også ved elektronisk registrering av en tegning.