Norden: Europas svar på Silicon Valley?

Oslo, 20. oktober 2021

Nordiske teknologiselskaper børsnoteres i stor skala. Vil trenden fortsette? Og hvilke av selskapene har vi mest tro på i tiden som kommer?

Porteføljeforvalter Arne Simensen forsøker å svare på disse spørsmålene og gir oss et innblikk i sin tankegang.

Les mer om Fondsfinans Norden her