Norden ble vinneren – trendene akselererer

Publisert 07.01.2021

Det nordiske investeringsuniverset ble et av verdens beste aksjemarkeder i 2020. Vårt aksjefond Fondsfinans Norden leverte hele 34,6% avkastning, betydelig foran indeksens utvikling på 25,3%.

Vi har i mange år investert etter samme investeringsfilosofi.

Vi investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender, og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

Dette viste seg å være en god strategi for året som gikk da flere langsiktige trender, som økt digitalisering og skiftet mot en mer bærekraftig fremtid, akselererte under pandemien.

De nordiske markedene er godt posisjonert for disse trendene og ble dermed et av verdens beste aksjemarkeder i 2020:

Vårt nordiske aksjefond Fondsfinans Norden har siste 5 år gitt hele 14,1% gjennomsnittlig årlig avkastning, sammenlignet med 11,4% for fondets referanseindeks.*

Arne Simensen forvalter Fondsfinans Norden

Fondsfinans Norden – i korte trekk

  • Fondsfinans Norden passer langsiktige investorer som ønsker en godt diversifisert aksjeportefølje innenfor rammene av den veldrevne og dynamiske Norden-regionen.
  • Fondet er godt posisjonert for langsiktige trender som blant annet økt digitalisering og en mer bærekraftig fremtid
  • 5 stjerner hos Morningstar
  • Konsentrert portefølje på 25-35 selskaper
  • Ingen kjøps- og salgsavgifter og forvaltningshonorarer på 1,5% årlig

Les mer om Fondsfinans Norden her

 

*Kilde: Morningstar – per 31.12.2020

Bilde: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S