Høyrentefond til topps i 2018

Publisert 09.01.2019

Samtidig som Oslo Børs fondsindeks hadde en negativ utvikling for første gang siden 2011, leverte norske høyrentefond positiv avkastning til investorene i 2018.

Av alle norske høyrentefond registrert på Oslo Børs, tok Fondsfinans High Yield førsteplassen med en avkastning på 6,7%. På andreplass kom Fondsfinans Kreditt med 5,7%. Norske høyrentefond leverte i gjennomsnitt rundt tre prosent avkastning i 2018*

Til sammenligning hadde Oslo Børs fondsindeks en negativ utvikling på -2,2%, og verdensindeksen falt med -10,4% (i lokal valuta).

De siste tre årene har rentefondene gitt en avkastning man vanligvis må investere i aksjemarkedet for å oppnå. Snittavkastningen de siste tre årene har vært 9,6% for Fondsfinans High Yield, og 7,9% for Fondsfinans Kreditt. Det er best i klassen også på denne horisonten.

Forholdet mellom avkastning og volatilitet indikerer også at den høye avkastningen er kommet i stand uten å ta høy risiko**:

Ved starten av 2018 var vi optimistiske med tanke på utviklingen for våre høyrentefond, – kommenterer forvalter Erlend Lødemel. Det viste seg å være en riktig holdning, ikke minst fordi det har vært bedre å være investert i norske høyrentefond enn i aksjefond i 2018.

Løpende rente etter forvaltningshonorar (netto yield) er på 8,6% for Fondsfinans High Yield og 6,2% for Fondsfinans Kreditt. Det er et drøyt prosentpoeng høyere enn ved starten av fjoråret og reflekterer at kredittpåslagene har økt til det vi nå mener er attraktive nivåer.

Erlend Lødemel er ansvarlig for renteforvaltningen i Fondsfinans Kapitalforvaltning

I løpet av året har flere fått øynene opp for høyrentefond fra Fondsfinans. Forvaltningskapitalen økte med 54% i 2018 for de to høyrentefondene til totalt ca 1,1 milliarder.

Lave forvaltningskostnader

Forvaltningskostnadene for Fondsfinans Kreditt (0,35% p.a) og Fondsfinans High Yield (0,45% p.a) er blant de laveste i kategorien. Fondsfinans Kreditt har det laveste forvaltningshonoraret blant alle norske høyrentefond med mer enn ett års historikk i Morningstar sin database.

Les også: Rentefond når renten stiger

Fondsfinans Kreditt

  • 4 stjerner hos Morningstar
  • 0,35% årlig forvaltningshonorar
  • Minste førstegangstegning: 10.000 NOK

Les mer om fondet her

Fondsfinans High Yield

  • 4 stjerner hos Morningstar
  • 0,45% årlig forvaltningshonorar
  • Minste førstegangstegning: 100.000 NOK

Les mer om fondet her

Kjøp våre fond her

* Kilde: Pål Ringholm, Sparebanken 1 Markets, DN 08.01.2019
** Den grafiske fremstillingen er basert på historikk fra siste 3 år. Data er hentet fra Oslo Børs  09.01.2018. Utvalget konkurrenter er basert på Finansavisens kategori Rente NOK High Yield såfremt data for avkastning og meravkastning er tilgjengelig på Oslo Børs.