Helsesektoren i en langvarig opptrend

Publisert 04.12.2020

Helsesektoren er i en langvarig opptrend, og aksjer som GlaxoSmithKline og Sanofi er fortsatt relativt billige, ifølge forvalter Mads Andreassen.

– Veksten innen den globale helsesektoren har vært sterk de seneste årene, og selskapene vi følger vil samlet sett øke sitt salg også i 2020, opplyser forvalter Mads Andreassen i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

– Samtidig gir demografiske endringer, som verdens aldrende befolkning, og høy grad av innovasjon grunnlag for ytterligere økning.

Likevel er helseaksjer for tiden uvanlig billige i forhold til det brede markedet, ifølge Andreassen.

– Disse faktorene bidrar til at helse er et godt investeringsvalg, oppsummerer han.

Mads Andreassen ser langsiktig potensial i helsesektoren

Satser på farmasigiganter

Forvalteren av Fondsfinans Global Helse presiserer at han generelt ikke investerer, basert på luftige prognoser for produkter i utviklingsfasen. Derimot kjøper han aksjer som GlaxoSmithKline og Sanofi, der dagens kurs i sin helhet kan rettferdiggjøres av salg av allerede godkjente legemidler.

– Da får vi en «gratis» opsjon på pipeline, forklarer Andreassen.

I tillegg liker han selskaper som kan bidra til å redusere samfunnets totale helsekostnader. Et eksempel er Coherus Biosciences, som utvikler biologisk kopimedisin.

Krysning mellom helse og IT

– Selskaper i krysningen mellom helse og IT vil også kunne være godt posisjonert for fremtiden, fortsetter Andreassen.

– Blant annet vil prosessering av store mengder helsedata kunne bistå de fleste områder innen sektoren, herunder utvikling av nye legemidler og diagnostisering av ulike sykdommer.

Forvalteren nevner Alibaba Health, men advarer at aksjen har relativt høy risiko.

– Selskapet synes å være godt posisjonert, når Kina åpner for nettbasert salg av reseptbelagte legemidler, sier han.

Favorittaksje nummer fem er Aker BioMarine. Andreassen viser til at konsernet i flere år har jobbet systematisk med å legge grunnlaget for dagens vekstpotensial. Han mener verdioppsiden er høy, tross Aker BioMarines noe konsentrerte eierstruktur.

Dyre utstyrsleverandører

Global Helse-fondets portefølje inneholder derimot få medisinske utstyrsleverandører. Ifølge Andreassen er dette segmentet generelt høyt priset.

– De lave rentene har «presset» investorene ut på risikoskalaen, noe som i de seneste årene har skapt betydelig kursoppgang for aksjer med rentepapir–lignende egenskaper, forklarer han.

– Skulle vi med tiden få en økning i USAs lange renter, vil dette kunne utløse en reversering av denne trenden.

Les mer om Fondsfinans Global Helse

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 3. desember 2020