Fondsfinans Utbytte – vårt mest kjøpte aksjefond i år

Publisert 11.11.2021

Porteføljeforvalter Christoffer Callesen forvalter nå mer enn 750 millioner i aksjefondet Fondsfinans Utbytte. Vi har tatt en prat med ham om fondet, og hvorfor mange er interessert i utbyttefond for tiden.

Fondsfinans Utbytte er vårt mest kjøpte aksjefond i år, hva tror du er i grunnen til det?

– Jeg tror det er en kombinasjon av to ting, sier forvalter Christoffer Callesen. For det første har fondet et mandat som resonnerer godt med investorene. For det andre har fondet gjort det bra så langt i år, hvilket gjerne tiltrekker interesse.

Hva er egentlig et utbyttefond?

-Navnet er ganske selvforklarende, et utbyttefond investerer i selskaper med kapasitet til å kunne utbetale utbytte.

I tillegg har vi ulike kriterier vi ser etter når vi investerer. Selskapene i Fondsfinans Utbytte har høy kapitalavkastning og solide balanser, og er priset lavt nok til å gi nedsidebeskyttelse i form av hyggelig direkteavkastning. Det er viktig at direkteavkastningen kan opprettholdes, og vi foretrekker derfor selskaper med en sterk markedsposisjon og varige konkurransefortrinn.

Denne oppskriften har så langt gitt en god avkastning til andelseierne.

Dersom du investerte 100 000 kroner ved fondets oppstart 12. september 2019 ville du hatt omtrent 165 000 kroner i dag. Det tilsvarer en annualisert avkastning på hele 26,6%, sammenlignet med Oslo Børs fondsindeks 16,5%*

Du har tidligere drevet med langrenn på et høyt nivå, er det noen likheter med toppidrett og fondsforvaltning?

– Ja, det er flere likheter mellom toppidrett og forvaltning, sier Christoffer. Gode resultater krever solid innsats og hardt arbeid over tid.

Den langsiktige prosessen er i begge tilfeller antageligvis viktigst. Man blir ikke verdens beste skiløper av å finstudere resultatlistene, ei heller en toppforvalter ved å stirre i kursene hele dagen. Treningen, enten det er på rulleski eller gjennom å lese årsrapporter og snakke med flinkere folk enn en selv, skaper sannsynligvis mest verdi over tid.

Hvordan ser fondsporteføljen ut nå?

– Porteføljen består nå av 30 selskaper med karakteristikker som høy kapitalavkastning, gode vekstmuligheter og lav prising sammenlignet med Oslo Børs.**

  • Fondet er priset på ca. 15x den forventede inntjeningen for 2022, sammenlignet med 17,5x for Oslo Børs.
  • De siste ti årene har selskapene i fondet levert egenkapitalavkastning på 13,5%, seks prosentpoeng høyere enn Oslo Børs.
  • Direkteavkastningen (utbytte + tilbakekjøp) er for øyeblikket 4,3%.

Fondsfinans Utbytte i korte trekk

  • Investerer hovedsakelig i selskaper med høy kapitalavkastning og lav prising sammenlignet med Oslo Børs
  • 1,2% årlig forvaltningshonorar gjør fondet konkurransedyktig innen kategorien
  • Anbefalt minimum fem års investeringshorisont
  • Omtrent 750 millioner kroner under forvaltning

Om Fondsfinans Kapitalforvaltning

Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere, på vegne av våre andelseiere. Vårt fondsutvalg forvaltes med spesialistkunnskap og høye ambisjoner.

Vi investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

  • Aktiv. Vi leter etter morgendagens vinnere på vegne av våre andelseiere.
  • Solid. Sterkt forvalterteam og langsiktig eier.
  • Frittstående. Vi er uavhengig av andre finansielle institusjoner.

Du kan investere i Fondsfinans Utbytte her

Les mer om Fondsfinans Utbytte her

*Kilde: Morningstar 31.10.2021 **per 10. november.