Fondsfinans Utbytte leverte høyeste avkastning i 2021

Publisert 07.01.2022

Aksjefondet Fondsfinans Utbytte endte året med en oppgang på hele 36%, og ga høyest avkastning innen sin kategori i 2021.

Siden oppstart 12.09.2019 har Fondsfinans Utbytte gitt en annualisert avkastning på 25,2%. Dette er hele 10% årlig meravkastning sammenlignet med Oslo Børs fondsindeks på 15,2%.*

Sammenlignet med konkurrentene i samme kategori (norske aksjefond) leverte Fondsfinans Utbytte den høyeste avkastningen i 2021. Også siden oppstart ligger fondet blant topp 10% av fondene med høyest avkastning i kategorien.*

Hvordan er utsiktene nå etter et sterkt 2021?

Christoffer Callesen forvalter Fondsfinans Utbytte

-Vi mener fondet er solid posisjonert ved inngangen av året. Selskapene i Fondsfinans Utbytte har høy kapitalavkastning og solide balanser, og er priset lavt nok til å gi nedsidebeskyttelse i form av hyggelig direkteavkastning, sier forvalter Christoffer Callesen.

  • Fondet er priset på omlag 14,2 ganger den forventede inntjeningen for 2022, sammenlignet med 15,1 ganger for Oslo Børs.
  • De siste ti årene har selskapene i fondet levert egenkapitalavkastning på 13,0 prosent, drøye fem prosentpoeng høyere enn Oslo Børs.
  • Direkteavkastningen (utbytte + tilbakekjøp) er for øyeblikket 4,4 prosent.**

Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år. 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar.

Du kan investere i Fondsfinans Utbytte her

Les mer om Fondsfinans Utbytte her

Detaljerte opplysninger om verdipapirfondet finnes i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som du finner her

*Kilde Morningstar 31.12.2021. Konkurrentene utgjør kategorien «Norske aksjefond» **per 31.12.2021