Fondsfinans Utbytte: Forvalterens 3 favorittaksjer

Publisert 11.01.2022

Forvalter Christoffer Callesen i Fondsfinans forvalter mer enn 800 millioner kroner i aksjefondet Fondsfinans Utbytte. Her er forvalterens tre favorittaksjer.

Det har vært en rufsete start på børsåret etter at Federal Reserve har signalisert at de er mer bekymret for inflasjonsutviklingen enn tidligere antatt. Etter forrige rentemøte signaliserte Fed fem hevinger. Nå viser det såkalte «dot plot» fra medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) ni hevinger innen tre års tid. Det er spesielt vekstaksjene, som er mer sensitive til oppgang i lange renter, som har fått en tøff start på året.

Todelt marked

– Markedet er tilsynelatende veldig delt, og jeg tror det blir tungt for høyt prisede vekstaksjer og selskaper med liten eller ingen inntjening, sier forvalter Christoffer Callesen i Fondsfinans Utbytte. Samtidig tror han selskaper som har gjort det bra historisk, som har gode fundamentale faktorer bak seg og fornuftig vekstmuligheter kommer til å gjøre det ganske bra.

– For slike aksjer tror jeg ikke det kommer en kollaps, sier han. Siden oppstart i september 2019 har Fondsfinans Utbytte gitt en annualisert avkastning på 25,2 prosent, noe som er 10 prosent årlig meravkastning sammenlignet med Oslo Børs fondsindeks på 15,2 prosent.

– Vi mener fondet er solid posisjonert ved inngangen av året. Selskapene i Fondsfinans Utbytte har høy kapitalavkastning og solide balanser, og er priset lavt nok til å gi nedsidebeskyttelse i form av god direkteavkastning, sier Callesen .

Christoffer Callesen forvalter Fondsfinans Utbytte

Klokkertro på Protector

Blant posisjonene til fondet finner man Kitron, Kongsberg Gruppen, Protector Forsikring, Veidekke, AF Gruppen og Storebrand.

– Protector Forsikring har en fantastisk historie. De siste 15 årene har selskapet levert over 20 prosent egenkapitalavkastning i snitt, og er ett av fem–seks selskaper på Oslo Børs som har klart å oppnå et så høyt nivå på egenkapitalavkastningen, sier Callesen. Men det har vært nedturer underveis og forvalteren viser til Protectors tidligere problemer med skjeggkre og utfordringene i Danmark med arbeidsskadeforsikring. I tillegg har Protector kjørt et ganske hardt risikoløp både på forsikrings- og investeringssiden. De seneste årene har imidlertid Protector fokusert mer på korthalet virksomhet, hovedsakelig eiendom- og motorforsikring. Selskapet har også tatt ned risikoen i investeringsporteføljen.

– Jeg synes risikoen i Protector nå er veldig mye lavere, og den sannsynlighetsvektede oppsiden er mye høyere nå enn tidligere. Protector er også attraktivt priset relativt til andre forsikringsselskaper, sier Callesen.

Kitron er ikke dyr

Forvalteren trekker også frem Kitron som et interessant selskap. Kitron har steget voldsomt på børs etter oppkjøpet av BB Electronics i Danmark.

– Kitron er et selskap som begynner å bli ganske stort og omsetter for 6 milliarder kroner årlig og leverer en EBIT-margin på 7–8 prosent. Da blir det fort interessant for flere større fond og investorer, så det er nok noe av grunnen til at kursen har reist avsted i det siste, sier Callesen.

– Det er mange som vil investere i grønne selskaper på høye multipler, men så kan du indirekte få den samme eksponeringen ved å være investert i Kitron eller svenske Note, som leverer utstyr til vekstrakettene. Det får man til en veldig hyggelig pris, så jeg synes ikke det ser veldig krevende ut å være investert i Kitron på dagens pris, selv om kursen har doblet seg, sier Callesen.

Fondet har også en stor posisjon i Storebrand.

– Det er helt perfekt for Storebrand at rentene stiger. Da tikker solvensen oppover og det blir utsikter til å kjøpe tilbake egne aksjer. Jeg synes også det langsiktige caset i Storebrand er attraktivt, sier Callesen. Han tror multippelen skal opp. Storebrand handles fortiden til litt over en ganger bokførte verdier.

– Det er ikke der aksjen skal handles når Storebrand er ferdig med å bygge ned den garanterte virksomheten, sier Callesen.

Venter +10 % i 2022

Fondsfinans Utbytte endte fjoråret med en oppgang på 36 prosent, mer enn noen andre fond i kategorien norske aksjefond (fond som investerer i norske selskaper) hos analyseselskapet Morningstar. Fondet er priset på om lag 14,2 ganger den forventede inntjeningen for 2022, sammenlignet med 15,1 ganger for Oslo Børs.

– Hvor stor avkastning tror du Fondsfinans Utbytte klarer å levere i 2022?

– Jeg tror vi vil klare å levere en avkastning på rundt 10 prosent, men utfallsrommet er selvfølgelig stort, sier Callesen.

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 10.januar 2022.

Les hele intervjuet her som PDF versjon

Du kan investere i Fondsfinans Utbytte her

Les mer om Fondsfinans Utbytte her