Fondsfinans Utbytte feirer 3 år og 18,2% årlig avkastning siden oppstart

Publisert 13.09.2022

Fondsfinans Utbytte markerer 3 års historikk med 18,2% annualisert avkastning, og lavere svingninger enn Oslo Børs. - Nøkkeltallene ser fremdeles gode ut, sier forvalter Christoffer Callesen.

12. september 2019 ble Fondsfinans Utbytte startet opp med en tydelig strategi:

– Fondet skal investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte på Oslo Børs. I tillegg foretrekker vi selskaper med en sterk markedsposisjon og varige konkurransefortrinn, forklarer Christoffer Callesen.

 • Siden oppstart har Fondsfinans Utbytte gitt en annualisert avkastning på 18,2%. Dette er omtrent det dobbelte av utviklingen for Oslo Børs fondsindeks på 9,9% i samme periode.*
 • Samtidig har svingningene vært lavere med et standardavvik på 14,5% sammenlignet med 16,4% for referanseindeksen.**

Forvaltningskapitalen har nå kommet opp i omtrent 850 millioner kroner etter stor interesse fra investorer, og god kursutvikling siden oppstart.

-Med 3 års historikk og gode avkastningsresultater tror vi at fondet blir enda mer interessant for en del større investorer, sier forvalter Christoffer Callesen. En gladnyhet er også at vi styrker forvaltningslaget med Harald Berge som assisterende porteføljeforvalter. Harald var med på å starte opp Fondsfinans Utbytte og vil bistå med selskapsanalyser og fungere som en viktig sparringspartner på forvaltningsteamet.

Nøkkeltallene ser fremdeles sterke ut

3 år etter oppstart syntes vi fremdeles nøkkeltallene ser attraktive ut for dagens portefølje. Selskapene i porteføljen har høy kapitalavkastning, solide balanser, og er priset lavt nok til å gi nedsidebeskyttelse i form av hyggelig direkteavkastning***:

 • Fondet er priset på omlag 10 ganger siste 12 måneders inntjening, sammenlignet med 17 ganger for Oslo Børs.
 • De siste ti årene har selskapene i fondet levert egenkapitalavkastning på 11,3 prosent, drøye 2 prosentpoeng høyere enn Oslo Børs.
 • Direkteavkastningen (utbytte + tilbakekjøp) er for øyeblikket 5,5 prosent.

Christoffer Callesen forvalter Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

 • Aktivt forvaltet aksjefond med minst 80% investert på Oslo Børs
 • Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet
 • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
 • 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar

Du kan investere i Fondsfinans Utbytte her

Les mer om Fondsfinans Utbytte

 • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.

*Kilde Morningstar 12.09.2022.**per 31.08.2022 ***nøkkeltall per 12.09.2022