Fondsfinans Norden – en disiplinerende forvaltningsstrategi

Publisert 03.11.2022

Fondsfinans Norden investerer innenfor den veldrevne og dynamiske Norden-regionen.
Her er prinsippene vi følger i forvaltningen.

Hvorfor skal man egentlig investere i Norden?

-Siden 1970 har den nordiske indeksen (MSCI Nordic) utkonkurrert verdensindeksen (MSCI World) med 2,5 prosentpoeng årlig.* Vi mener det er mange grunner til at Norden er et attraktivt investeringsunivers, sier forvalter Harald Berge.

Norden er verdens 12. største økonomi med en sterk finansiell profil, lav brutto statsgjeld og solide kredittvurderinger. I tillegg er det et godt styresett med lite korrupsjon og høy grad av tillit. Samlet gir dette gode rammevilkår for verdiskapning over tid og høy innovasjonstakt.

Norden er som en verden i miniatyr med et bredt utvalg av selskaper, og et nordisk aksjefond kan dermed gi en god sektordiversifisering.

Hva ser vi etter i et selskap?

-Når vi analyserer et selskap benytter vi noen tydelige definerte investeringskriterier, forklarer forvalter Fredrik Aarum. Samlet skal disse kriteriene sikre at vi investerer i selskaper med langsiktig verdiskapning og at vi unngår flokkmentalitet/moteinvesteringer.

Vi ønsker selskaper med:

 1. Lang historikk med over gjennomsnittlig kapitalavkastning
 2. Solid balanse og lav gjeldsgrad
 3. Robuste konkurransefortrinn
 4. Avkastning som ikke er avhengig av «unormal» vekst

I tillegg ønsker vi at selskapene er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

– Vi forvalter konsentrerte porteføljer som kjennetegnes av en høy aktiv andel og normalt en overvekt i mellomstore selskaper, sier forvalter Christoffer Callesen. Disse selskapene er ofte ikke godt nok analysert, slik at det lettere kan oppstå feilvurderinger av selskapenes fremtidige inntjeningsmuligheter. Dagens mellomstore selskaper vil ofte bli fremtidens vinnere. Dermed oppstår det muligheter for oss som er aktive forvaltere til å finne attraktive kandidater.

Teambasert forvaltning

Forvaltningsteamet har i år blitt styrket og består nå av trioen Fredrik Aarum, Harald Berge og Christoffer Callesen.

-Vi er likestilte i forvaltningen av Fondsfinans Norden, sier forvalter Harald Berge. Det handler om å komme opp med de beste investeringsideene og overbevise resten av teamet. Vi tror det er smart å utfordre hverandre på selskapsanalyser.

Etter at det nye forvaltningsteamet har kommet på plass har det har vært en del endringer i porteføljen. Vi har tatt inn et knippe selskaper som er valgt ut etter våre investeringskriterier, samtidig som en del teknologi- og vekst-selskaper har gått ut. Nøkkeltallene for porteføljen fremstår attraktive, og vi mener porteføljen har gode forutsetninger for en hyggelig avkastning fremover. Den nordiske indeksen har falt betydelig i år, og mange kvalitetsselskaper fremstår nå som relativt rimelig priset.

 • Selskapene i porteføljen har hatt en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 16,1% (siste 10 år ), sammenlignet med 13,7%  for den nordiske fondsindeksen (VINX).
 • Selskapene er priset på 13,1 ganger inntjening (estimert neste 12 måneder), marginalt lavere sammenlignet med den nordiske fondsindeksen (13,3 ganger).

Bærekraft – en integrert del av selskapsanalysen

-Vi mener at selskaper med en god håndtering av vesentlige ESG forhold (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) vil redusere sin risiko, ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere, forklarer forvalter Fredrik Aarum.

Derfor integrerer vi bærekraftsrisiko (ESG-relaterte risiki og muligheter) i våre investeringsanalyser og -beslutninger. Basert på informasjon fra ESG-analysene, justerer vi for eksempel våre anslag for fremtidig inntjening og regulatorisk risiko.

Les også: vårt arbeid med ESG

Fondsfinans Norden i korte trekk

 • Aktivt forvaltet nordisk aksjefond
 • Konsentrert portefølje med normalt 25-35 selskaper
 • Forvaltet av Fredrik Aarum, Harald Berge og Christoffer Callesen som alle selv har andeler i fondet
 • 1,5% årlig forvaltningshonorar

Les mer om Fondsfinans Norden her

Opprett konto og invester her

 

*I perioden 1970-2022 steg MSCI Nordic index med en årlig avkastning på 13% sammenlignet med MSCI World Index på 10% (Målt i NOK) **Nøkkeltall per 31.10.2022

 • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.