Fondsfinans Kreditt runder 1 mrd

Publisert 28.02.2019

Vi opplever stor etterspørsel etter våre høyrentefond. Fondsfinans Kreditt rundet nylig 1 mrd kroner under forvaltning, og samlet forvalter vi nå over 1,5 mrd kroner i våre høyrentefond. Investorene verdsetter tydeligvis kombinasjonen av relativt god avkastning til moderat risiko og lave honorarer.

Vi ønsker å takke alle eksisterende og nye andelseiere for tilliten. Vi kan forsikre om at vi skal fortsette med den samme gode forvaltningen, også i tiden som kommer.

Vi mener det er to viktige årsaker til at Fondsfinans Kreditt har blitt et ettertraktet fond den siste tiden:

1. Solid avkastning – til en begrenset risiko

Målet er å oppnå høyest mulig avkastning og en lav risiko (volatilitet). I grafen nedenfor er altså målet å ende lengst mot toppen i det venstre hjørnet.

Både Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield ligger blant høyrentefondene med best avkastning på 3 års historikk uten å ha tatt for høy risiko.*

Les også: Rentefond når renten stiger

2. Vi utfordrer bransjen på pris

Når man skal velge fond er kostnader det eneste som er sikkert. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men lave honorarer er en garanti for at du ikke betaler mer enn nødvendig for forvaltningen.

Fondsfinans Kreditt har det laveste forvaltningshonoraret blant norske høyrentefond*

Les mer om fondet her

Du kan investere i våre fond her

Ønsker du mer informasjon om våre rentefond?

Fyll inn dine detaljer så sender vi deg uforpliktende informasjon om våre fond, eller ringer deg for en samtale om du foretrekker det.

Jeg ønsker å høre mer!

*Analysen er basert på historikk fra siste tre år. Data er hentet fra Oslo Børs med kursdato 26.02.2019. Utvalget konkurrenter er basert på Finansavisens kategori Rente NOK High Yield såfremt data for avkastning og meravkastning er tilgjengelig på Oslo Børs.