En aktiv, solid og frittstående fondsforvalter

Oslo, 16. september 2021

Fondsfinans Kapitalforvaltning definerer seg selv som en aktiv, solid og frittstående fondsforvalter, men hva mener vi egentlig med det?

Aktiv

Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere, på vegne av våre andelseiere. Vårt fondsutvalg forvaltes med spesialistkunnskap og høye ambisjoner. Vi er tro mot vår investeringsfilosofi, som har gitt god verdiskapning for våre andelseiere over tid. Vi investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

Solid

Vi fokuserer på å ha et sterkt forvaltningsteam som hver dag jobber for å skape best mulig avkastning på vegne av våre andelseiere. Våre forvaltere og eier Must AS har investert i våre fond, og har dermed sammenfallende interesser med våre kunder.

Frittstående

Vi er uavhengig av andre finansielle institusjoner som gjør at vi fritt kan gjøre de endringene i fondene vi mener er best for våre investorer. Med en robust eier i ryggen, og langsiktig fokus i forvaltningen, har vi et godt grunnlag for å skape god avkastning for våre kunder over tid.

Les mer om våre fond her

Månedlig markedsrapport