Børsintervjuet med Arne Simensen

Publisert 06.12.2019

Med forventning om et mer beskjedent børsår i 2020 ser Fondsfinans-forvalter Arne Simensen etter selskapene som følger langsiktige trender og kan løse problemene verden står overfor i dag.

Et børsår med god avkastning og nye indeksrekorder går mot slutten. Vi tror avkastningen i aksjemarkedene vil være mer beskjeden i 2020, sier forvalter Arne Simensen i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

Simensen, som er ansvarlig forvalter for Fondsfinans Norden, søker derfor etter selskaper som ligger riktig til i forhold til langsiktige trender, og som kan levere god vekst selv om økonomien skulle svekkes ytterligere.

– Vi ser etter selskaper som kan bidra til å løse noen av de store utfordringene vi står overfor i vår tid. Det handler om negativ eller lav befolkningsutvikling i vestlige land, et akselererende teknologiskifte og global oppvarming og forurensning, sier Simensen.

Arne Simensen forvalter Fondsfinans Norden

Kreftmedisin til Kina

Blant selskapene han ønsker å fremheve er farmasi- og biotekgiganten AstraZeneca. Selskapet med hovedkvarter i den britiske universitetsbyen Cambridge har som målsetning at ingen skal dø av kreft.

– For å nå målet har selskapet satset tungt på forskning og utvikling av nye legemidler. Det gjør at de er i stand til å behandle stadig flere kreftformer effektivt. Samtidig jobber AstraZeneca målrettet med å gjøre sine legemidler mer tilgjengelig, også i fremvoksende økonomier, sier Simensen. Han påpeker at som et resultat av dette er AstraZeneca den aktøren som har den høyeste veksten blant de store legemiddelfirmaene

– Det er blant annet drevet av nye kreftmedisiner og kraftig stigende omsetning i Kina. Dersom AstraZeneca når omsetningsmålet på 40 milliarder dollar innen 2023 må analytikerne oppjustere estimatene sine betydelig, mener Simensen.

Blant selskaper som reduserer forurensning, nevner Simensen Nobina, Nordens største bussoperatør som blant annet betjener flere ruter i Oslo.

– Over 80 prosent av bussflåten er elektrisk eller går på fornybar biodiesel og bidrar til betydelige lokale utslippskutt, sier Simensen. Nobina har en egen forsknings og utviklingsavdeling som bidrar til ruteoptimering, å gjøre sjåførene mer effektive, en raskere overgang til elektriske busser og etter hvert selvkjøring.

– FoU-avdelingen utgjør et betydelig konkurransefortrinn, og vi tror Nobina vil ta markedsandeler i 2020. I sum synes vi kombinasjonen av god, ikke syklisk vekst og bærekraftig utvikling er attraktiv. Samtidig er prisingen fornuftig, med en Price/Earningsmultippel for neste år på 16x.

Med stadig høyere levealder og levestandard i Norge stiger behovet for sparing og pensjon. Storebrand har en markedsledende posisjon som de kombinerer med et tydelig teknologi- og bærekraftsfokus.

Økende salg av bærekraftsfond

Simensen trekker frem at Storebrand nylig innlemmet to teknologer i konsernledelsen for å øke farten i teknologiutviklingen. Målet er at selskapet blant annet skal få utnyttet potensialet i «maskinlæring» på tvers i konsernet, og de inngår samarbeid med hurtigvoksende fintech-spillere som Dreams Nordic.

– Det borger for bedre vekst og lavere kostnader enn konkurrentene, sier Simensen.

Han trekker også frem selskapets bærekraftsfond.

– Storebrand er internasjonalt anerkjent for sitt bærekraftsarbeid. Likevel har det internasjonale salget av bærekraftsfond vært begrenset. Nå som Skagens internasjonale salgsplattform og nettverk er integrert i Storebrand åpner det for betydelig mersalg av bærekraftfond i utlandet. Simensen mener Storebrand har et stort uforløst potensial til å øke inntjeningen. Samtidig vil kapitalbehovet i selskapet falle gradvis over de neste ti årene, og gjøre betydelige tilbakekjøp av aksjer mulig.

– Vi synes ikke dagens aksjekurs speiler fremtidig diskontert kontantstrøm, og at aksjen er billig.

Hvitvaskingstrøbbel

Fondsfinans Norden har ikke hatt én stor nordisk bank i porteføljen siden januar 2018, og forvalterne er fortsatt varsomme. Simensen påpeker at bankene gjør et viktig arbeid i kampen mot hvitvasking av penger, men har kommet sent i gang. Og selv om hvitvaskingsskandalene nå er godt kjent synes han ikke at aksjekursene fullt ut reflekterer de økte kostnadene som disse sakene vil kunne påføre bankene.

– Spesielt er vi bekymret for tapte muligheter som følge av at ledelsen i store nordiske banker må bruke atskillig mer tid på risikostyring og etterlevelse regler.

Det blir mindre tid til kunder og forretningsutvikling. Samtidig har bankene fortsatt ett betydelig teknologietterslep som gjør det krevende å innføre nye og effektive digitale verktøy for å bekjempe hvitvasking av penger, sier Simensen, og legger til:

– Vi venter med å investere til bankene igjen kan bruke tid på kundene eller at aksjene er blitt rimeligere.

Les hele børsintervjuet som PDF ved å trykke på bildet nedenfor:

Børsintervjuet sto på trykk i Finansavisen 04.12.2019

Opprett konto her og bli andelseier i Fondsfinans Norden!