10 år med Fondsfinans Kreditt

Publisert 11.05.2023

Fondsfinans Kreditt hadde 10-årsjubileum den 30. april 2023. I løpet av disse årene har fondet levert 4,8% årlig avkastning*. Erlend Lødemel har stått ved roret siden september 2016. Peter Rohn er medforvalter og startet i 2023.

– Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente over tid ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner, hovedsakelig utstedt av nordiske selskaper, sier forvalter Erlend Lødemel.

Erlend Lødemel er ansvarlig porteføljeforvalter for våre høyrentefond

Hvorfor investere i våre høyrentefond?

  • Potensial for høyere risikojustert avkastning enn tradisjonell banksparing.
  • Passer for de som ønsker stabil avkastning, med lavere svingninger enn aksjemarkedet.

Fondsfinans Kreditt i korte trekk:

  • Høyrentefond med middels risiko (BB-rating etter forvalters vurdering)
  • Investerer i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av nordiske selskaper
  • 0,35% årlig honorar

Opprett konto og invester i våre rentefond her

Les mer om Fondsfinans Kreditt

Er du interessert i mer informasjon om våre rentefond? Ta gjerne kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller tlf. 23 11 30 00

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer. Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.

 

Kilde: Morningstar per 30.04.2023