Vedtektsendringer for Fondsfinans High Yield godkjent av andelseierne

Publisert 22.12.2016

Andelseiermøte for Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield ble avholdt 16. desember 2016

Alle avlagte stemmer stemte for de foreslåtte vedtektsendringene, så de foreslåtte endringer i vedtektene er dermed vedtatt. Det er sendt søknad til Finanstilsynet om godkjennelse for vedtektsendringene, og kort tid etter at deres eventuelle godkjennelse foreligger vil de nye vedtektene implementeres. Fondet vil da gå over til daglig tegning og innløsning i fondet og samtidig innføre svingprising på lik linje med våre øvrige fond.