Tidsfristen for fondshandel endres

Publisert 31.10.2018

Fra og med 2. november 2018 endres tidsfristen for fondshandel hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.  Nå har du kun ett tidspunkt å forholde deg til.

Fristen for tegning og innløsning er nå klokken 13:00 for alle våre fond.

Det samme gjelder bytte av fond.

Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

Dersom du benytter blankett må vi motta korrekt utfylt blankett og nødvendige dokumenter innen tidsfristen til fond@fondsfinans.no

 

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller telefon 23 11 30 00