Større kursbevegelser den siste uken

Publisert 15.10.2018

Forrige uke var det store kursbevegelser i verdens aksjemarkeder, og noen dager var det større kursfall enn hva en normalt har sett i de siste årene.

For en aktiv forvalter gir store markedsvingninger muligheter til å handle selskaper til en lavere pris. For det langsiktige bildet (med hensyn til verdiendring) blir daglige kursendringer ofte bare støy. Det faktum at noen prosent nedgang i aksjemarkedene får stor oppmerksomhet i mediene gjør at man lett kan glemme at slike daglige svingninger er en naturlig del av aksjemarkedenes utvikling.

Årsakene til kursnedgangen er sammensatt. Den kan delvis tilskrives renteoppgang i USA og en frykt for videre eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina. Dessuten har flere av aksjemarkedene hatt en meget god utvikling siden korreksjonen i vinter, og er ikke lenger like billig priset som de var for noen år siden.

Renteoppgangen har ligget i kortene i lengre tid, og er et resultat av at veksten i den globale økonomien er sterk. Økte renter trenger på ingen måte tilsi et større fall i verdens aksjemarkeder. For tiden er den økonomiske veksten meget god, både globalt og i Norge. De økonomiske nøkkeltallene peker fortsatt i retning av solid vekst ut året og inn i neste år.

Når rentene stiger (og tilgangen på kapital blir mindre) har verdiselskaper historisk gitt bedre avkastning enn vekstselskaper. Derfor mener vi at som en verdiorientert forvalter vil vi ha en fordel i tiden fremover.

Ved inngangen til året sa vi at «vi forventer en mager, men positiv avkastning på Oslo Børs i 2018, som kan være særlig attraktiv som en olje- og råvaredrevet børs.» I første halvår ble det en sterkere vekst enn vi la til grunn. Oslo Børs fikk flere rekordnoteringer og ble rangert som «verdens beste børs», hovedsakelig drevet av en høyere oljepris. Den siste ukens utvikling for Oslo Børs kan anses som en korreksjon til denne sterke utviklingen. Aksjekursen er dermed nå mer i tråd med vårt markedssyn ved starten av året.

Oslo, 15. oktober 2018

Odd Hellem – Investeringsdirektør

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 23 11 30 00 eller E-post fondsinvestor@fondsfinans.no