Profesjonelle investorer ser til rentefond

Publisert 21.08.2018

Den siste statistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser en solid vekst i forvaltningskapitalen i det norske verdipapirfondsmarkedet. Og sterkest er veksten for rentefond.

Profesjonelle aktører omfavner rentefond

Personkunder investerte 143 millioner kroner i aksje- og kombinasjonsfond i juli, sammenlignet med 112 millioner kroner  i rentefond.

Samtidig investerte de profesjonelle aktørene hele 2,5 milliarder kroner i ulike rentefond, og en betydelig mindre andel i aksjefond (0,5 milliarder kroner).

I årets første halvår var hovedvekten av nettotegningen i obligasjonsfond, og apetitten for rentefond blant de institusjonelle aktørene kan se ut til å fortsette, også i årets tredje kvartal.

I sommermåneden juli var Fondsfinans Kreditt vårt mest etterspurte fond

Fondsfinans Kreditt fortsetter veksten

I sommermåneden var Fondsfinans Kreditt det mest etterspurte fondet i vårt utvalg. Fondet opplevde en nettotegning på 131,8 millioner – og en betydelig vekst i forvaltningskapitalen på hele 30,5%.

Vi tror mange har fått opp øynene for at vår renteforvaltning har gitt solid avkastning og har lave forvaltningshonorarer sammenlignet med andre fond.

Les også: Norges rimeligste høyrentefond  (blant fond med mer enn 1 års historikk)

Fondsfinans Kreditt – i korte trekk

Fondsfinans Kreditt investerer i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer hovedsakelig utstedt av norske selskaper.

  • Middels risiko / 3 på en skala fra 1 til 7 (BB-rating etter forvalters vurdering).
  • En betydelig overvekt av obligasjoner med flytende rente
  • Minste tegningsbeløp 10.000.
  • Forvaltningshonorarer på kun 0,35% årlig.
  • 4 stjerner hos Morningstar

Les også:

Ønsker du at vi holder deg oppdatert? Meld deg på vår gratis månedlig markedsrapport:

Månedlig markedsrapport