Oppdaterte prospekter for våre fond

Publisert 18.05.2020

Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning har besluttet endring i prospektene til Fondsfinans Norge, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Global Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Obligasjon, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield

Følgende tekst i prospektene

“Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader) og evalueres kvartalsvis.”

erstattes med

“Svingfaktoren evalueres regelmessig og er normalt basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader. I markedssituasjoner med unormalt store kursutslag kan svingfaktoren ta hensyn til de reelle transaksjonskostnadene.”

Begge de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for endringen.