Oppdatering av prospekter

Publisert 02.03.2020

Prospektene til alle fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning er oppdatert per 26. februar 2020. De oppdaterte prospektene finner du her

Hovedsakelig består endringene av oppdatering av tall per årsskiftet.  For Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield reduseres andelen som må investeres i NOK fra 50% til 40% som følge av at en høy andel av obligasjoner som utstedes i det norske markedet er i utenlandsk valuta. Det understrekes at valutainvesteringer blir valutasikret til NOK. Begge de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for endringen.