Økonomiske utsikter 2023 – filmopptak

Publisert 20.01.2023

Her kan du se opptaket av Økonomiske utsikter 2023!

Vårt forvalterteam deler sine forventninger til  internasjonal og norsk økonomi i 2023, og hvordan dette påvirker aksje- og rentemarkedene. 

Du kan se hele presentasjonen her (44 min), eller gå direkte til et av temaene nedenfor. God fornøyelse!

Her kan du lese den fullstendige rapporten

Les mer om vårt fondsutvalg her

Handel og geopolitikk – Preben Bang (6 min)

Fornybar energi og ESG-reguleringer – Melanie Brooks (6 min)

Makroøkonomi, inflasjon og renter – Erlend Lødemel (9 min)

Energi og råvarer – Tor Thorsen (6 min)

Globale aksjemarkeder – Harald Berge (7 min)

Obligasjonsmarkedene – Peter Rohn (4 min)

Konklusjoner – Fredrik Aarum (4 min)

 

Har du noen spørsmål? ta gjerne kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no

——————————————————————————————-

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed.
  • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt her for mer informasjon om våre fond og kostnader.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.