Markedsrapport oktober 2018

Publisert 07.11.2018

Forventningene til global vekst er blitt noe svakere. Det er dels en følge av større usikkerhet om omfanget og virkningene av proteksjonistisk handelspolitikk. I oktober var det en betydelig negativ utvikling i verdens aksjemarkeder. MSCI-indeksen for verdien av verdens største aksjeselskaper har nå negativ utvikling fra årsskiftet. Rentenivået på lange amerikanske statspapirer steg noe, og verdien av USD ble høyere. Det var en nedgang i oljeprisen, men regnet i NOK har Brent-oljen steget med over 16% fra årets start. Verdien av NOK ble svakere i oktober.