Markedskommentar 08.10.2019

Publisert 08.10.2019

Aksjekursene har siden høsten i fjor svingt mye mer enn i de foregående årene. Geopolitiske forhold kan for tiden synes uklare, og den økonomiske veksten forventes å bli noe lavere enn ved årets start.

I dagens aksjekurser kan det synes å være innbakt en stor grad av negativ økonomisk utvikling. Vi forventer derfor ikke nå noe fullstendig krakk i aksjemarkedet, slik som vi så i 2008.

Den løpende utbytteavkastningen i aksjemarkedet er høyere enn ved investeringer i bank eller sikre renteplasseringer. Til tross for mange negative spådommer, mener vi at det kan være muligheter for at de internasjonale aksjemarkeder kan gi nye nivåer for «all-time-high» før nyttår.

Investeringsdirektør Odd Hellem

Som investor bør man fortsatt være forberedt på at det blir til dels store svingninger i tiden fremover. En bør derfor ha en langsiktig horisont for aksjeinvesteringene. Nedgang i aksjemarkedet kan skape gode investeringsmuligheter. Som aktive forvaltere vil vi søke å utnytte slike muligheter til det beste for våre andelseiere.

Har du noen spørsmål? Vi er tilgjengelig på tlf  23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no