Mads Andreassen blir ny forvalter for Fondsfinans Global Helse

Publisert 05.11.2018

Vi kan med glede annonsere at fondsforvalter Mads Andreassen er ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

Mads Andreassen startet i Fondsfinans Kapitalforvaltning 1. november 2018 og vil etter en overgangsperiode overta som ansvarlig porteføljeforvalter for Fondsfinans Global Helse. Med på laget får han nåværende forvalter Arne Simensen og investeringsdirektør Odd Hellem.

Mads Andreassen blir porteføljeforvalter for Fondsfinans Global Helse

Mads Andreassen har mer enn 14 års erfaring fra forvaltning og kommer nå fra en stilling som ansvarlig porteføljeforvalter i Sector Asset Management. Andreassen har tidligere også vært porteføljeforvalter i helseteamet hos Sector Asset Management.

«Vi har hatt en grundig prosess for å finne den beste kandidaten til stillingen. Mads Andreassen har en unik kombinasjon med erfaring fra både fondsforvaltning og helsesektoren som gjorde ham til et naturlig valg. » – sier Ivar Qvist, administrerende direktør i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

Investerer i megatrendene

Fondsfinans Global Helse investerer i store og ledende globale selskaper, som primært er beskjeftiget med forskning, utvikling eller produksjon av helse relaterte produkter eller tjenester.

Fondets forretningsidé er at de store demografiske endringene som skjer, med høyere levealder, rikere befolkninger og mer bruk av helseprodukter, vil bidra til god vekst for selskapene i helsesektoren.

Aksjefondet Fondsfinans Global Helse har en lang og solid historikk. Siden oppstart med nåværende forvalterteam (01.04.2003) har fondet levert en totalavkastning på 567,6 % til andelseierne (13% årlig avkastning)*. Fondet har fire stjerner hos Morningstar og er et av et fåtall norske aksjefond som investerer i helsesektoren.

*(kilde Morningstar: 31.10.2018)

Les mer om Fondsfinans Global Helse her