Lansering av nye andelsklasser: Fondsfinans Utbytte B og Fondsfinans Norden B

Publisert 18.10.2023

Vi lanserer to nye andelsklasser - Fondsfinans Utbytte B og Fondsfinans Norden B med første kursdato 6. november 2023. Her oppsummerer vi hva det vil innebære.

Hva er andelsklasser og hvorfor innføres det?

Et fond kan deles opp i ulike andelsklasser rettet mot ulike målgrupper. Hver andelsklasse kan ha forskjellige betingelser, kostnader og minimumsinvesteringer. Det vanligste er å ha ulike andelsklasser basert på tegningsbeløp, med et lavere forvaltningshonorar ved et høyere innskutt beløp.

Innføringen av andelsklasser skjer i den norske fondsbransjen på bakgrunn av lovendringer. Det blir nå et krav om at andelsklasser hovedsakelig skal være løsningen dersom man vil tilby ulike forvaltningshonorar og betingelser til ulike kundegrupper.

Det er viktig å merke seg at innføringen av andelsklasser ikke vil påvirke hvordan fondene forvaltes.

Hvilke nye andelsklasser lanserer vi?

Vi lanserer i første omgang to nye andelsklasser. Begge er ment for kunder som enten har investert over 10 millioner kroner, eller at markedsverdien av investeringen i fondet har oversteget samme beløp. I tillegg er andelsklassene åpne for eksterne fondsplattformer med betydelige beløp:

  • Fondsfinans Utbytte B – 0,9% årlig forvaltningshonorar
  • Fondsfinans Norden B – 1,2% årlig forvaltningshonorar

Samtidig vil vi endre navn på de eksisterende andelsklassene, hvor den eneste endringen er at det legges til en «A» bak navnet.

  • Fondsfinans Utbytte A – 1,2 % årlig forvaltningshonorar
  • Fondsfinans Norden A – 1,5 % årlig forvaltningshonorar

Hva innebærer det for meg?

Dersom du har investert mindre enn 10 millioner kroner (og markedsverdien er lavere enn dette) vil det ikke innebære noen endringer, og du kan fortsatt benytte den eksisterende andelsklassen (Fondsfinans Utbytte A eller Fondsfinans Norden A). Dersom du har investert mer enn 10 millioner kroner (eller markedsverdien overstiger dette), vil vi informere deg om at du vil flyttes til den nye andelsklassen med et lavere forvaltningshonorar. Vi vil følge med på kunder som går over denne grensen og regelmessig flytte over til riktig andelsklasse. Tilsvarende vil du flyttes tilbake dersom du trekker ut midler slik at innskutt beløp kommer under 10 millioner kroner. Dersom ditt innskutte beløp er over 10 millioner kroner, men en kursnedgang fører til at markedsverdien faller under denne grensen, vil du ikke flyttes.

Dersom du er investert via en fondsplattform (som Nordnet) vil du få beskjed når du flyttes til en ny andelsklasse og hvilke endringer det medfører. Du trenger ikke å foreta deg noe. Dersom du er investert i fondene via Nordnet vil du opprettholde de samme kostnadene etter overgangen til nye andelsklasser.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no