Kombinasjonsfond – et godt alternativ?

Publisert 05.08.2022

Et kombinasjonsfond er et fond som investerer både i aksjer og obligasjoner, og kan være nyttig for deg som ønsker en investering med en balansert risikoprofil.

Hvorfor velge et kombinasjonsfond?

 • Ved å velge et kombinasjonsfond får du ett enkelt fond å forholde deg til, samtidig som du får en diversifisert portefølje.
 • Et kombinasjonsfond vil løpende rebalansere fordelingen mellom aksjer og renter. Dette er viktig for deg som ønsker at risikoprofilen skal være uendret gjennom opp- og nedturer, uten at du selv må gjøre justeringer.
 • Med et kombinasjonsfond vil du oppleve mindre svingninger enn med et aksjefond, som kan være positivt for deg som syntes aksjemarkedet kan virke for volatilt.

Er det noen grunner til å ikke investere i et kombinasjonsfond?

Dersom du ønsker høyest mulig avkastning og kan tåle store svingninger er det ikke sikkert at et kombinasjonsfond er det rette for deg. Har du en veldig lang tidshorisont (7-10 år +) har det historisk ofte vært bedre å investere i et fond med en høyest mulig aksjeandel, altså et aksjefond.

Det kan også være bedre å sette sammen en portefølje av fond selv dersom du ønsker å foreta endringer løpende. Som et alternativ har vi fem ulike anbefalte porteføljer du kan ta utgangspunkt i for å bygge din egen portefølje.

Erlend Lødemel og Preben Bang forvalter Fondsfinans Aktiv 60/40

Vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60/40 i korte trekk:

 • Tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans Kapitalforvaltning foretar den løpende allokeringen.
 • Fondet fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.
 • Vårt overordnede markedssyn vil til enhver tid gjenspeiles både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, og fordelingen mellom våre ulike fond.

Hvorfor investere i Fondsfinans Aktiv 60/40?

 • Du får hele forvalterteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning med på laget.
 • Du trenger bare ett produkt – rebalansering og fondsseleksjon uten ekstra kostnad.
 • Vunnet prisen for beste kombinasjonsfond fire år på rad i kategorien «Mixed Asset NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic.
 • Kun 0,85% i årlig forvaltningshonorar

Les mer om Fondsfinans Aktiv 60/40 her

Ønsker du å høre mer om fondet? Ta gjerne kontakt på mail: fondsinvestor@fondsfinans.no eller på telefon: 23 11 30 00.

 

 • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.