Invitasjon til andelseiermøte 7. juni 2023

Publisert 16.05.2023

Andelseiermøte for andelseiere i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning avholdes onsdag 7. juni 2023 kl. 10:00

Andelseierne i verdipapirfondene Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Kreditt, Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Obligasjon ønskes velkommen til andelseiermøte.

Onsdag 7. juni 2023 kl. 10:00.

Møtet vil finne sted i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS` lokaler i Haakon VII`s gate 2, 6 etasje i Oslo.

Til behandling foreligger:

  1. Gjennomgang av årsrapport for verdipapirfondene ved adm. direktør Ivar Qvist.
  2. Valg av andelseiervalgte representanter til styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

De andelseiervalgte styremedlemmene Inger-Lise Larsen og Richard Olav Aa foreslås gjenvalgt som andelseiervalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Andelseiervalgt varamedlem Hans Peter Bøhn foreslås gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på ett år.

  1. Eventuelt

Spørsmål som ønskes drøftet på andelseiermøtet, eller fullmakt, bes sendt pr. brev eller e-post innen én uke før møtet holdes.

Påmelding til andelseiermøtet sendes senest mandag 5. juni 2023 til: E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no eller Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo. Ved spørsmål ring oss på 23 11 30 00.

Se innkalling her