Invitasjon til andelseiermøte 

Publisert 19.05.2020

Andelseierne i verdipapirfondene

Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Global Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Kreditt, Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Obligasjon

ønskes velkommen til

ANDELSEIERMØTE

torsdag 4. juni 2020 kl. 10.00

i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS’ lokaler i Haakon VII’s gt. 2, 6. etg. i Oslo

Les mer her: Andelseiermøte-Invitasjon