Invitasjon til andelseiermøte 14. desember 2023

Publisert 27.11.2023

Andelseiermøte for andelseiere i Fondsfinans Norge forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning avholdes torsdag 14. desember 2023 kl. 10:00

Møtet vil fysisk avholdes i Haakon VII gate 2, med mulighet for å delta via Teams. Påmelding kreves.

Agenda

  1. Anbefalt vedtektsendring for Fondsfinans Norge
  2. Eventuelt

Fullmakter og spørsmål som ønskes drøftet på andelseiermøtet bes sendt pr. brev eller e-post innen én uke før møtet holdes.

Se fullstendig invitasjon med beskrivelse av anbefalte vedtektsendringer og skjema for å avgi stemme.

Påmelding til andelseiermøtet sendes senest 11. desember 2023 til: E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no eller Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo. Ved spørsmål ring oss på 23 11 30 00.

Se også de foreslåtte nye vedtektene her, og dagens vedtekter med endringsmarkering her.