Hva er et utbyttefond?

Publisert 19.09.2019

Hva er egentlig et utbyttefond, og hvorfor kan dette være en god investering i årene som kommer?

Hva er et utbyttefond?

Den enkle definisjonen er ganske åpenbar: Et utbyttefond investerer hovedsakelig i aksjer fra utbyttebetalende selskaper.

Men, ikke alle selskaper som betaler utbytte er like interessante, og ofte vil en forvalter sette ulike kriterier for de utbyttebetalende selskapene.

Vi ønsker eksempelvis at selskapene i Fondsfinans Utbytte skal oppfylle følgende kriterier:

 1. Høy kapitalavkastning

  Kapitalavkastningen på selskapenes investeringer i driftsmidler kan sammenlignes med renten på en bankkonto. På lang sikt har kapitalavkastningen stor betydning for verdiutviklingen til selskapene.

 2. Robust konkurransefortrinn

  Vi ønsker at selskapene skal ha robuste konkurransefortrinn, ettersom dette øker sannsynligheten for at den høye kapitalavkastningen er opprettholdbar.

 3. Solid balanse

  En solid balanse øker den operasjonelle fleksibiliteten og reduserer risikoen for en konkurs eller en emisjon på lave kurser.

 4. Godt langsiktig potensial til å betale utbytte

  Vi foretrekker selskaper med et moderat og opprettholdbart utbytte, fremfor selskaper med et veldig høyt utbytte som ikke er opprettholdbart.

 5. Dyktig styre og ledelse som eier aksjer i selskapet

  Vi er overbevist om at styret og ledelsen kan ha stor påvirkning på verdiutviklingen til selskapene.

Hvorfor velge et utbyttefond?

Et utbyttefond ansees ofte som en defensiv investering. Det vil si at utviklingen tenderer til å være bedre enn markedet i perioder med svakere aksjemarkeder, men henge noe etter i sterke aksjemarkeder.

De siste 40 årene har kvalitets- og utbytteaksjer både gitt høyere avkastning og lavere kurssvingninger enn markedet. Vi mener at mange kvalitetselskaper fortsatt er underpriset og kan gi en god risikojustert avkastning også fremover.

Kilde: MSCI

Får jeg utbetalt utbytte fra et utbyttefond?

Utbyttefond kan enten utbetale utbytte direkte til kundenes bankkonto, eller reinvestere utbyttene i fondet slik at dine verdier øker.

I Fondsfinans Utbytte vil vi reinvestere utbyttet løpende. Vi mener dette er i andelseierens interesse.

Dersom utbytte utbetales direkte til kundene vil løpende beskatning redusere det potensielt investerte beløpet. Dermed får man ikke fullstendig glede av den langsiktige renters rente effekten.

Dersom du ønsker utbetalt utbytte kan du når som helst trekke ut midler fra dine investeringer.

Hvorfor investere i Fondsfinans Utbytte?

Harald Berge presenterer utbyttefondet Fondsfinans Utbytte

Harald Berge presenterer utbyttefondet Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Utbytte vil passe langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene i et utbyttefond.

 1. Mulighet for meravkastning, og mindre svingninger

  Utbyttebetalende selskaper har historisk vist seg å levere noe bedre avkastning enn markedet generelt, med mindre svingninger.*

 2. Aktiv forvaltning slår indeksen i Norge

  Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond. En undersøkelse fra Forbrukerrådet viste at aktive forvaltere har gjort det godt i det norske markedet og slått indeksen over tid.**

 3. Spisskompetanse på norske aksjer

  Med vårt norske aksjefond Fondsfinans Norge har vi over tid bevist at vår forvaltningsstrategi evner å gi god meravkastning i det norske markedet. ***

 4. 1,2% årlig forvaltningshonorar gjør fondet konkurransedyktig innen kategorien

Les også: Pangstart for utbyttefond

Se Harald Berge presentere Fondsfinans Utbytte her (må sees med lyd) – (tid: 19 minutter)

Ny kunde? Opprett konto her og bli med på reisen!

Eksisterende kunde? Logg inn og invester her

 

Vil du tegne på vegne av et selskap eller mindreårige? Da kan du benytte tegningsblankett og sende til fond@fondsfinans.no

 

*Kilde: MSCI
**Kilde: Velge aktive aksjefond eller indeksfond? –20 års analyse –Forbrukerrådet 13.02.2018
***Kilde: Morningstar.  Siden oppstart (31.12.2002-31.08.2019) har fondet gitt 15,2% årlig avkastning sammenlignet med indeksen som har gitt 12,8%.