Halvårsrapport 2020

Publisert 13.07.2020

Første halvår 2020 vil gå inn i historiebøkene på flere måter. Verdens finansmarkeder fikk testet seg på både pandemi-utbrudd med nedstengning av samfunnet og negative oljepriser som følge av sammenbrudd i OPEC+. For Norge sin del opplevde vi i tillegg en rekordsvak kronekurs. Etter kraftige fall i markedet i mars endte første kvartal som det svakeste kvartal siden finanskrisen for den toneangivende S&P-indeksen i USA. Markedene kom overraskende sterkt tilbake i 2. kvartal hvor S&P fikk sin kraftigste kvartalsvise oppgang siden 1998, dette som en følge av store redningspakker og gradvis bedret kontroll over virusspredningen i mange land

Halvårsrapport 2020

Les hele halvårsrapporten ved å å trykke på bildet nedenfor: