Halvårsrapport 2019

Publisert 17.07.2019

Etter en betydelig nedgang i markedene i 4. kvartal 2018 har vi i første halvår i år opplevd et positivt både aksje- og rentemarked. Noe svakere makrotall og handelspolitiske utfordringer synes å overskygges av forventninger om pengepolitiske lettelser i USA og Europa. Til tross for en oppgang på 24% i oljeprisen og en sterkere NOK, har det norske markedet (+8,2%) utviklet seg noe svakere enn det globale markedet ved MSCI indeksen (+14,7%).

Halvårsrapport 2019

Les hele halvårsrapporten ved å å trykke på bildet nedenfor: