Godkjennelse av vedtektsendring for Fondsfinans Norge, Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Aktiv 60/40

Publisert 18.08.2022

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer for Fondsfinans Norge, Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Aktiv 60/40.

Vedtektsendringene innebærer at muligheten til å belaste tegning- og innløsningsgebyr fjernes fra vedtektene.

Vi anser dette som en positiv endring for våre andelseiere.

Det er 5 dagers rett til gebyrfri innløsning i fondene etter informasjon om vedtektsendringene er publisert.