Fornybar energi tilbake på agendaen

Publisert 19.08.2022

President Joe Biden har signert en tiltakspakke verdt 740 milliarder dollar, hvor omtrent halvparten skal gå til klimatiltak. USAs klimautslipp skal kuttes med 40 prosent innen 2030, og fornybar energi er endelig tilbake på agendaen.

Den amerikanske presidenten Joe Biden signerte nylig «Inflation Reduction Act», en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Klimatiltakene vil bidra til bedre rammebetingelser for investeringer innen fornybar energi, for bedrifter og husholdninger, og er et etterlengtet skritt i riktig retning. Omfanget av de samlede klimatiltakene er på 370 milliarder dollar fordelt på de neste 10 årene.

Det er 3 ulike områder som skiller seg ut som de viktigste i tiltakspakken:

  • Bedre rammebetingelser for fornybar energi: Det største tiltaket er betydelige skatte- og avgiftsfordeler for fornybar energi, særlig vind- og solkraft, samt skattefordeler for atomkraft. Investeringer innen fornybar energi blir nå mer attraktivt og forutsigbart.
  • USA skal få fart på salget av elektriske biler: Det vil bli en forlengelse av støtte for kjøp av nye elektriske biler på 7500 dollar, i tillegg til 4000 dollar i støtte for lav,- og middelsinntekts familier ved kjøp av brukte elektriske biler. Taket på 200 000 biler per produsent løftes samtidig (slik at også Tesla og GM kjøpere igjen vil få støtte).
  • Satsing på neste generasjons fornybar teknologi: Selv om hovedvekten av tiltakene fokuserer på etablerte teknologier som sol, vind, atomkraft og elektriske biler er det også et løft i satsingen på ny teknologi. Karbonfangst og lagring, i tillegg til prosjekter relatert til hydrogen, får bedre rammevilkår som en del av klimapakken.

 

 

Fondsfinans Fornybar Energi tar del i trenden

Fondsfinans Fornybar Energi har store deler av porteføljen investert i det amerikanske markedet og nyter derfor godt av at fornybar energi igjen er i fokus i den amerikanske politikken.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper med vesentlig eksponering mot fornybar energi sektoren over hele verden. Fondet Investerer i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester tilknyttet fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.

– Den nye lovpakken er historisk på mange måter og sender sterke signaler om at USA tar klima- og energispørsmål på alvor, sier forvalter Melanie Brooks.

– USA vil være en pådriver for fornybar energi og andre klimateknologier som vi trenger i overgangen til en lavutslippsøkonomi. Med både direkte økonomisk støtte og bedre rammebetingelser får konsumenter, selskaper og investorer økt forutsigbarhet når de satser grønt. Dette forventes å akselerere innovasjon og investeringer på tvers av verdikjeden til fornybar energi og andre grønne teknologier.

Melanie Brooks forvalter Fondsfinans Fornybar Energi

Hvorfor investere i et fornybar energi fond?

  • En investering i en virkelig global og langsiktig megatrend
  • Trenden vil drives frem av myndigheter som vil investere enorme beløp i årene fremover i sektoren
  • EUs taksonomi vil forsterke pengestrømmen mot aksjer innen fornybar energi

Les mer om Fondsfinans Fornybar Energi her

 

  • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
  • 1% årlig honorar +performance fee ( 10% av avkastningen over 10% per år, avregnet kvartalsvis, med høyvannsmerke.)