Fondsfinans Global Energi – med overvekt i offshore

Publisert 17.09.2018

Fondsfinans Global Energi investerer i selskaper innen energisektoren globalt. Dette omfatter alle energikilder som for eksempel olje, gass samt alle former for fornybar energi. Her er 3 grunner til at vi mener fondet er godt rustet for tiden som kommer.

1. De store oljeselskapene er forventet å tjene mer penger enn på over 30 år

Det er forventninger om den høyeste frie kontantstrømmen for de store oljeselskapene noensinne neste år (kanskje med unntak av 2008). Når selskapene tjener gode penger vil det neste spørsmålet være; hva skal disse midlene brukes til? Så langt har selskapene være restriktive med å bruke dette overskuddet, men vi mener at i tiden fremover vil offshore sektoren få seg et løft. Når budsjettene for 2019 nå legges frem setter vi en knapp på økte budsjetter til prosjekter og investeringer innen offshore sektoren.

Dette er årsaken til at porteføljen for Fondsfinans Global Energi har en overvekt innen offshore.

Forvalter Tor Thorsen mener offshore sektoren vil få seg et løft

2. Nye utslippskrav til shipping industrien skaper muligheter

1. januar 2020 innfører IMO (International Marine Organization) nye utslippskrav på svoveldioksid fra skip (som vil gjelde for skip av alle størrelser). De nye kravene innebærer at drivstoffet som benyttes ikke inneholder mer enn 0,5% svoveldioksid, betydelig ned fra dagens krav på 3,5%. I enkelte sårbare områder, slik som Nordsjøen, Nord Amerika og Østersjøen, er grensen forventet å bli satt helt ned til 0,1%.

Dette innebærer at skipsindustrien må tilpasse seg de nye kravene. I praksis har selskapene fire valgmuligheter;

  • Benytte en ny type drivstoff VLSFO (very low sulphur oil) – vil koste mer og produseres i ulike kvaliteter
  • Benytte Marin Diesel (MGO) – vil koste mer
  • Benytte dagens HSFO (high sulphur fuel oil) med rensesystem (også kalt for scrubber) – Krever investering på rundt 3 millioner USD
  • Benytte alternativer som LNG, Hydrogen etc. – Sannsynligvis kun et alternativ for nybygg ettersom kostnaden for tilpassing av skip er betydelig

Vi mener det er viktig for selskaper å ta stilling til hvordan de skal tilpasse seg de nye kravene. To selskaper i vår portefølje som har lagt konkrete planer er Hunter Group og ADS Crude Carriers. Begge selskapene vil ha skip med rensesystemer installert før utslippskravene trer i kraft 1. januar 2020.

3. Beste globale energifond og 4 stjerner hos Morningstar

Fondsfinans Global Energi vant i 2018 prisen for beste globale energifond (med 3 års historikk) i Lipper Fund Awards Nordic 2018. Dette er en bekreftelse på at vi gjør det sterkt sammenlignet med våre konkurrenter.

I tillegg har fondet 4 stjerner hos Morningstar (31.08.2018), som det eneste energifondet i databasen til Morningstar.no.

Les mer om Fondsfinans Global Energi her