Fondsfinans Aktiv 60/40 – endring til nytt investeringsmandat

Publisert 26.10.2016

I nyhetsmelding fra 6. oktober 2016 ble det kommunisert at overgangen til nytt investeringsmandat for Fondsfinans Aktiv 60/40 vedtatt på andelseiermøtet 1. juli 2016 skulle være fullt implementert per 31. oktober 2016. For å sikre en best mulig prosess rundt overgangen så vil implementeringen av endringen gjøres over noe lengre tid slik at nytt investeringsmandat vil være fullt på plass per 15. november 2016. Nytt prospekt og oppdatert nøkkelinformasjon vil legges ut på våre nettsider før denne dato.