Et godt børsår nærmer seg slutten!

Oslo, 20. desember 2021

Det har vært nok et annerledes år og noen rolige fridager er etterlengtet for mange av oss. Når julefreden senker seg er det passende med noen refleksjoner over året som har gått, og det som kommer.

Jeg må innrømme at jeg synes finansmarkedene har klart seg overraskende bra så langt gjennom både pandemi, økt inflasjon, flaskehalser i produksjonskjedene og økt geopolitisk uro. I skrivende stund er verdensindeksen hittil i år opp med 23,3% og Oslo Børs opp med 16,7%.*

Adm. dir. og investeringsdirektør Ivar Qvist

Våre fond har samlet levert en god avkastning til våre andelseiere. Vi opplever god nytegning i alle våre fond både fra private og institusjonelle kunder, og samlet er vår forvaltningskapital opp med hele 36% fra årsskiftet til 8,5 mrd. Vi har det siste året styrket organisasjonen på forvaltning, bærekraft, administrasjon og kundekontakt for å være best mulig rustet til å levere et godt produkt til våre kunder også i fremtiden.

Det er alltid utfordrende å «spå om fremtiden». De som har satt seg grundig inn i mulige markedsdrivende faktorer er bedre rustet til å agere raskt når de eventuelt inntreffer. Dette er noe av bakgrunnen for at våre forvaltere nå forbereder «Økonomiske utsikter 2022», vårt arbeidsdokument for det kommende året. Vi sender dere dette når det er klart i slutten av januar. Vi håper å kunne presentere noen av våre analyser for flere av dere tirsdag 25. januar fysisk, men det vil uansett også bli tilgjengelig som et webinar.

Jeg vil takke for tilliten dere viser ved å investere i våre fond, og kan love at vi i Fondsfinans har fullt fokus på å levere god avkastning til våre andelseiere også fremover. Vår julegave går også i år til Kreftforeningen og til Kirkens Bymisjon sitt viktige arbeid for blant annet å skape en god jul for de som gruer seg til julen.

Jeg håper dere alle får en fin jul med deres nærmeste og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2022.

Ivar Qvist
Adm. dir./ Investeringsdirektør

Les også: Åpningstider julen 2021

*per 20.12.2021