Er du investert i et skapindeksfond?

Publisert 06.08.2020

Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt såkalte skapindeksfond; Aktive fond som ligner mest på et indeksfond. Slik finner du ut om du er investert i et skapindeksfond.

Hva er et skapindeksfond?

Et indeksfond kopierer referanseindeksens sammensetning (for eksempel Oslo Børs fondsindeks) og avkastningen vil dermed være lik markedsutviklingen fratrukket kostnader.

Et aktivt fond derimot har som målsetning å slå indeksens utvikling over tid, og porteføljene må dermed avvike fra indeksens sammensetning.

Såkalte skapindeksfond utgir seg for å være aktive fond (og tar betalt deretter), men i praksis ligner de mest på indeksfond, og gir ikke kundene en reell mulighet til å slå indeksen.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viste at aktive forvaltere har gjort det godt i det norske markedet og slått indeksen over tid.** Skal du velge et norsk aksjefond kan det dermed være smart å velge et aktivt fond.

Hvordan kan man avgjøre om et fond er et skapindeksfond?

Aktiv andel er kanskje den beste indikatoren for å avgjøre om et fond virkelig er aktivt.

For eksempel:

  • En aktiv andel på 0% er det samme som et indeksfond. Det vil si at 0% av fondets kapital avviker fra indeksens sammensetning.
  • En aktiv andel på 100% betyr at alle investeringene i fondet er et avvik fra indeksen.

Våre fond kjennetegnes av en høy aktiv andel og andelseierne kan være trygge på at vi ikke formidler skapindeksfond.

Aktiv kostnad – hvor mye betaler du for din forvaltning?

Aktiv kostnad er et annet nyttig tall som sier hvor mye du betaler for den aktive forvaltningen.

Jo høyere aktiv kostnad, desto bedre må den aktive delen av porteføljen forvaltes for å kunne oppnå meravkastning samlet sett. Du ønsker altså en lav aktiv kostnad.

En sammenligning i Finansavisen 3. august viste at Fondsfinans Norge har den laveste aktive kostnaden blant 28 norske aksjefond (i perioden 31.03.2019-30.06.2020).

Når du skal velge et aktivt forvaltet fond, vær sikker på at du får et virkelig aktivt forvaltet fond med en høy aktiv andel og lav aktiv kostnad.

Fondsfinans Norge har for eksempel siden oppstart levert hele 914% avkastning (14,1% årlig) sammenlignet med 628% for Oslo Børs fondsindeks (12% årlig)*. Denne meravkastningen hadde vi ikke klart om vi hadde hatt en lav aktiv andel og ikke evnet å stå gjennom lengre perioder med avvik fra indeksens sammensetning.

*Kilde: Morningstar 16.12.2002-31.07.2020
**Kilde: Velge aktive aksjefond eller indeksfond? –20 års analyse –Forbrukerrådet 13.02.2018