Årsrapport 2021

Oslo, 7. mars 2022

2021 ble et meget sterkt år både for verdensøkonomien og for finansmarkedene. Etter den pandemi-skapte nedturen i 2020, gjorde verdensøkonomien et comeback, stimulert av rekordlave renter, sentralbankenes kjøp av verdipapirer og forbrukernes massive kjøp av varer. Tjenestesektoren ble hengende litt etter da denne i større grad ble påvirket av restriksjoner knyttet til pandemien. I starten av 2022 preges markedene negativt av forventede innstramninger fra sentralbankene og forventning om høyere renter.

Fondene leverte samlet en god avkastning til våre kunder i 2021.

Les årsrapporten ved å trykke på bildet nedenfor: