Årsrapport 2020

Publisert 17.02.2021

I 2020 opplevde vi både krakk og eufori i finansmarkedene. Etter en god start på året falt markedet kraftig i mars drevet av redsel for effekter av pandemien. Summen av rentekutt og store verdipapirkjøp fra sentralbankene samt ekspansiv finanspolitikk bidro til å stabilisere markedene, og gradvis tok optimismen overhånd og de fleste aksjemarkeder nådde nye rekordnivåer i løpet av høsten.

Etter en svak start på året leverte våre fond samlet gode avkastningsresultater til våre kunder.

Les årsrapporten ved å trykke på bildet nedenfor: