Årsoppgaven for dine fond er klar

Publisert 01.02.2018

Nå kan du finne din årsoppgave ved å logge inn i din portefølje. I tillegg til ordinær årsoppgave, er årsoppgaven for aksjesparekonto nytt av året.

Hvor kan du finne årsoppgavene dersom du eier fond direkte hos Fondsfinans Kapitalforvaltning?

 1. Logg deg inn på din portefølje i VPS med brukernavn og passord eller BankID her
 2. Gå til din postkasse.

Her ser du 3 ulike rapporter avhengig av hvilke kontoer du har, og hvilke handler du har gjort iløpet av året:

 • Årsoppgave – dette er årsoppgaven for din aksjesparekonto.
 • Halvårsoppgave – dette er halvårsoppgaven for dine fond.
 • Realisasjonsoppgave – Dette er årsoppgave kombinert med realisasjonsoppgave for dine fond.

Veiledning for årsoppgaven for aksjesparekonto

Årsoppgave for Aksjesparekonto er nytt for alle, veiledningen nedenfor fra VPS kan derfor være behjelpelig om du er usikker på hvordan du leser rapporten.

Årsoppgaven for aksjesparekonto er delt inn i tre deler:

 • Opplysninger om din aksjesparekonto pr 31.12
 • Sumposter for skattemeldingen
 • Aksjesparekontoen består av følgende konti

Forklaring til «Opplysninger om din aksjesparekonto pr 31.12»

Avsnittet inneholder følgende:

 1. Innskutt beløp: skattemessig inngangsverdi på aksjesparekontoen. Dette beløpet er i utgangspunktet det investoren har betalt for verdipapirene på kontoen samt de kontantene som står på bankkonto for ASK.
 2. Markedsverdi: basert på ligningskurser pr 31.12. Markedsverdi er summen av ligningskurs ganger antall pr ISIN, pluss eventuell kontantbeholdning på bankkonto ASK.
 3. Urealisert gevinst: markedsverdi – innskutt beløp
 4. Netto Innskudd i løpet av året: Beløp investor har satt inn på aksjesparekonto i løpet av året minus uttak
 5. Uttak i løpet av året: Beløp investor har tatt ut av aksjesparekontoen i løpet av året
 6. Ubenyttet skjerming: Skjerming som ikke er benyttet for 2017, dvs skjerming som er beregnet for minste innskudd i løpet av 2017 + tidligere års skjerming. Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som fastsettes hvert år etter aksjonærmodellen og skjermingsmodellen. Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering unntas fra ekstrabeskatning. Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret.
 7. Anvendt skjerming: Skjerming som er benyttet for aksjesparekontoen for utbytter og/eller gevinst ved salg. Utbytter og gevinster skjermes i den rekkefølgen de inntreffer.

I tillegg vises også beløpet investoren kan ta ut skattefritt ved årsskiftet.Dette beløpet tilsvarer innskutt beløp + ubenyttet skjerming.

Forklaring til «Sumposter for skattemeldingen»

Denne delen viser sumposter på skattemeldingen. VPS rapporterer disse opplysningene til Skatteetaten og opplysningene vil komme på forhåndsutfylt skattemelding.

 • Post 3.1.5 – Skattepliktig utbytte aksjesparekonto: Skattepliktig utbytte investor har fått utbetalt gjennom året totalt. Dette er utbetalt utbytte minus eventuell skjerming.
 • Post 3.1.8 – Skattepliktig gevinst salg aksjesparekonto: Dersom investoren har tatt ut mer enn innskutt beløp og skjermingen (dvs har tatt ut hele eller deler av avkastningen) må investoren betale skatt av gevinsten.
 • Post 3.3.8 – Fradragsberettiget tap salg aksjesparekonto: Dersom investoren har tatt ut alle verdier av kontoen, og det fremdeles er en inngangsverdi på kontoen (markedsverdi er lavere enn innskutt beløp). Aksjesparekontoen må avsluttes for at tapet kan realiseres.
 • Post 4.1.8 – Formue aksjesparekonto verdipapirer: Markedsverdi av alle papirer som står på aksjesparekontoen pr. årsskifte. Fra og med inntektsåret 2017 innføres formuesrabatt på aksjer og verdipapirfond (aksjedel). Rabatten er på 10 %. Dette gjelder også for aksjer og aksjefondsandeler som står på aksjesparekonto. Rabatten beregnes av skatteetaten og kommer ikke frem på årsoppgaven.
 • Post 4.1.8 – Formue aksjesparekonto kontantdel: Saldo på bankkonto ASK pr. årsskift

Forklaring til «Aksjesparekontoen består av følgende konti»

En aksjesparekonto består av en eller flere verdipapirkonti og kan også inneholde en bankkonto. Disse kontiene er listet opp i denne oversikten.

 

Dersom du ønsker detaljer rundt skatt og fondsparing anbefaler vi å lese «den lille fondshåndboken» fra VFF.