Fondsfinans Norge

– Beste norske aksjefond får du til 1 % forvaltningshonorar

Fondsfinans Norge klatret helt til topps og vant den prestisjefylte kategorien beste norske aksjefond (10 års historikk) under Lipper Fund Awards Nordic 22. mars 2018. I 15 år har Odd Hellem forvaltet Fondsfinans Norge med en verdibasert tilnærming.

Fondet har klart bedre avkastning enn referanseindeksen (OSEFX) over både 3, 5, 7, 10 og 15 år. Siden oppstart i desember 2002 har fondet har levert 1031% avkastning (16,2% p.a)  i en periode hvor referanseindeksen har steget med 638% (13,2% p.a.). *(kilde: Morningstar 28.02.2019)

Hva er investeringsfilosofien bak suksessen?

En tydelig verdibasert tilnærming har preget investeringene i hele perioden, – kommenterer Hellem. Vi er langsiktige og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Når det er urolig på Oslo børs er det essensielt å holde seg til investeringsstrategien.

I tillegg har jeg aldri vært begeistret for aksjer med binære utfallsrom. Vi må kunne regne på verdiene, og vi ønsker ikke å ta unødvendig høy risiko for våre andelseiere.

Vår aktive tilnærming har vært en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning utover markedsindeksen. Vi følger ikke indeksen, men velger selv de selskapene som vi mener har best forutsetning for å levere langsiktig meravkastning.

Fondets størrelse på ca 1 600 millioner gjør at vi også fremover kan fortsette med en god aktiv forvaltning. I Fondsfinans er vi opptatte av at størrelsen på våre fond samsvarer med det vår forvaltningsstil tåler. Vi vil stenge et fond når størrelsen går ut over fleksibiliteten i forvaltningen.

Hvorfor skal man velge et fond som investerer i Norge?

Norsk økonomi har vist en god vekst og er samtidig robust. Vi er avhengig av at økonomien hos våre handelspartnere er solid. Derfor er det positivt for Norge at vekstutsiktene for verdensøkonomien er gode, også i årene fremover.

Fondsfinans Norge i korte trekk:

  • Forvaltet av Odd Hellem siden 2003
  • Vant prisen for beste norske aksjefond på 10 års historikk (Lipper Fund Awards Nordic 2018)*
  • Ca 1,6 mrd i forvaltningskapital tillater god aktiv forvaltning
  • Fokusert portefølje på 25-35 selskaper
  • Ingen salg eller tegningsgebyr og lave forvaltningshonorarer (1% p.a)

Les mer om fondet Fondsfinans Norge her

Du kan kjøpe handle fondet her eller hos DNB, Nordea, Storebrand, Skandiabanken, Nordnet og Netfonds.

 

Meld deg på vår gratis månedlige markedsrapport – så holder vi deg oppdatert:

*From Thomson Reuters Lipper Awards, ©2018 Thomson Reuters. All rights reserved. Used by permission and protected by the Copyright Laws of the United States. The printing, copying, redistribution, or retransmission of this Content without express written permission is prohibited. See diploma and methodology here: http://lipperfundawards.com/Awards/Nordics