Ofte stilte spørsmål om Aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond.

Nedenfor ser du spørsmålene mange lurer på.

Opprett aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning her

Har du noen ytterligere spørsmål, ring oss på tlf +47 23 11 30 00.

 • I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å utløse skatt (så lenge du ikke tar ut gevinsten fra kontoen). Når uttak overstiger innskutt beløp inn til kontoen samt påløpt skjermingsfradrag vil det påløpe skatt ved realisasjon.

   

 • Du kan enkelt flytte våre fem aksjefond inn på en aksjesparekonto

  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Global Energi

  I tillegg kan du flytte aksjefond fra andre fondsforvaltere som benytter VPS. For å overføre andre VPS registrerte fond må du fylle inn og sende oss følgende blankett: Overføringsfullmakt til ASK

  Aksjefond defineres som fond med en aksjeandel på mer enn 80% ved inntektsårets begynnelse.

 • Ja, du kan flytte inn aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS, på din Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning. Utbytte fra dine aksjer vil utbetales til bankkonto i aksjesparekonto, men må løpende beskattes.

  I Norge er børsnoterte aksjer utvalget på Oslo Børs og Oslo Axess. Unoterte aksjer, altså aksjer notert på OTC-listen/ NOTC eller på Merkur Market regnes ikke som børsnoterte.

  For å overføre aksjer til din aksjesparekonto må du fylle inn og sende oss følgende blankett: Overføringsfullmakt til ASK

 • Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Det belastes ingen løpende kostnader knyttet til dine beholdninger av aksjefond og bankinnskudd på din aksjesparekonto. Men dersom du ønsker å ha aksjer på din aksjesparekonto, og verdien per 31.12 overskrider kr 1 million eller det er gjennomført mer enn 10 aksjetransaksjoner siste år, vil vi uten ekstra påslag belaste kostnader vi påføres fra VPS knyttet til din aksjebeholdning. Kostnadene belastes normalt i januar i påfølgende år. Prisliste finnes her (side 6)

 • Alle privatpersoner som er skattepliktige i Norge kan opprette aksjesparekonto.

 • Dersom du har urealisert tap på dine investeringer kan det lønne seg å realisere dette for å kunne få skattefradrag på tapet nå. Deretter kan man kjøpe nye fond inn i aksjesparekontoen.

 • Ja, du kan gi bort hele aksjesparekontoen med kontinuitet, men ikke deler av denne.

 • Når uttak overstiger innskutt beløp inn til kontoen samt påløpt skjermingsfradrag vil det påløpe skatt ved realisasjon. Skjermingsfradraget blir beregnet av laveste innskudd på din aksjesparekonto i løpet av året. Dermed kan det være en fordel å overføre hele beholdning du ønsker på samme dag for å kunne få høyest mulig skjermingsfradrag.

 • Det er lovmessig mulig å opprette flere aksjesparekontoer, men dette er ikke en løsning som er klar hos oss enda.

  • Spareavtaler som er oppført hos oss overføres automatisk når beholdning overføres til en aksjesparekonto.
  • Flytter du fra en ekstern VPS konto eller aksjesparekonto må du avslutte og opprette spareavtalen i din nye aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.
 • Det er en fordel dersom du har urealiserte gevinster å overføre til en aksjesparekonto i løpet av overgangsperioden.

  Det er i en overgangsperiode ut 2019 mulig å flytte midler inn i en aksjesparekonto uten at det utløses beskatning av gevinst.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning har inngått et samarbeid med Danske Bank om inngåelse av bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto.

  Når du har opprettet en aksjesparekonto kan du opprette en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto her.

  Det er valgfritt om du vil etablere en bankkonto. Dersom du ønsker å overføre aksjer eller andre VPS registrerte fond til oss eller ønsker å trekke midler ut av aksjemarkedet anbefaler vi å etablere en tilknyttet bankkonto. Det er ingen kostnader ved å opprette en bankkonto.

  Dersom du har spørsmål relatert til opprettelse eller bruk av bankkonto vennligst ta kontakt med oss på fondsinvestor@fondsfinans.no eller +47 23 11 30 00

 • Du kan ha kontanter på en konto i din aksjesparekonto, men disse kan ikke være rentebærende (lovpålagt beslutning)