Ofte stilte spørsmål om Aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond.

Nedenfor ser du spørsmålene mange lurer på.

Opprett aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning her

Har du noen ytterligere spørsmål, ring oss på tlf +47 23 11 30 00.

 • I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å utløse skatt (så lenge du ikke tar ut gevinsten fra kontoen). Når uttak overstiger innskutt beløp inn til kontoen samt påløpt skjermingsfradrag vil det påløpe skatt ved realisasjon.

   

 • Du kan handle i våre fem aksjefond på en aksjesparekonto hos oss:

  • Fondsfinans Global Utbytte
  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Global Energi

  I tillegg kan du flytte aksjefond fra andre fondsforvaltere som benytter VPS. For å overføre andre VPS registrerte fond må du fylle inn og sende oss følgende blankett: Overføringsfullmakt til ASK

  Aksjefond defineres som fond med en aksjeandel på mer enn 80% ved inntektsårets begynnelse.

 • Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Det belastes ingen løpende kostnader knyttet til dine beholdninger av aksjefond og bankinnskudd på din aksjesparekonto. Men dersom du ønsker å ha aksjer på din aksjesparekonto, og verdien per 31.12 overskrider kr 1 million eller det er gjennomført mer enn 10 aksjetransaksjoner siste år, vil vi uten ekstra påslag belaste kostnader vi påføres fra VPS knyttet til din aksjebeholdning. Kostnadene belastes normalt i januar i påfølgende år. Prisliste finnes her (side 6)

 • Alle privatpersoner som er skattepliktige i Norge kan opprette aksjesparekonto.

 • Ja, du kan gi bort hele eller deler av aksjesparekontoen med skattemessig kontinuitet.

 • Når uttak overstiger innskutt beløp inn til kontoen samt påløpt skjermingsfradrag vil det påløpe skatt ved realisasjon. Skjermingsfradraget blir beregnet av laveste innskudd på din aksjesparekonto i løpet av året.

 • Det er lovmessig mulig å opprette flere aksjesparekontoer, men dette er ikke en løsning som er klar hos oss enda på nett. Dersom du ønsker flere aksjesparekontoer, ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no

 • Flytter du fra en ekstern aksjesparekonto må du avslutte og opprette spareavtalen på nytt i din nye aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning har inngått et samarbeid med Danske Bank om inngåelse av bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto.

  Når du har opprettet en aksjesparekonto kan du opprette en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto her.

  Det er valgfritt om du vil etablere en bankkonto. Dersom du ønsker å overføre aksjer eller andre VPS registrerte fond til oss eller ønsker å trekke midler ut av aksjemarkedet anbefaler vi å etablere en tilknyttet bankkonto. Det er ingen kostnader ved å opprette en bankkonto.

  Dersom du har spørsmål relatert til opprettelse eller bruk av bankkonto vennligst ta kontakt med oss på fondsinvestor@fondsfinans.no eller +47 23 11 30 00

 • Du kan ha kontanter på en konto i din aksjesparekonto, men disse kan ikke være rentebærende (lovpålagt beslutning)