Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 15/01/2019 11 079,7217 0.54 % 6.39 % -2.95 % 20.12 % 16.28 % Kjøp
Fondsfinans Norden 15/01/2019 13 171,4061 0.25 % 3.50 % -6.98 % 10.47 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 15/01/2019 35 815,3538 1.52 % 2.79 % 2.88 % 6.30 % 15.06 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 15/01/2019 2 458,2679 0.09 % 8.65 % -16.31 % 8.90 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 15/01/2019 48 334,5940 0.41 % 3.05 % -1.28 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 15/01/2019 10 169,8637 0.01 % 0.09 % 1.36 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 15/01/2019 10 637,0458 0.01 % 0.47 % 5.70 % 8.57 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 15/01/2019 9 678,1906 -0.20 % 0.60 % 6.50 % 10.06 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 15/01/2019
Siste kurs 11 079,7217
Hittil i år 6.39 %
Siste år -2.95 %
Årlig avk 3 år 20.12 %
Årlig avk 5 år 10.40 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 15/01/2019
Siste kurs 13 171,4061
Hittil i år 3.50 %
Siste år -6.98 %
Årlig avk 3 år 10.47 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 15/01/2019
Siste kurs 35 815,3538
Hittil i år 2.79 %
Siste år 2.88 %
Årlig avk 3 år 6.30 %
Årlig avk 5 år 13.30 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 15/01/2019
Siste kurs 2 458,2679
Hittil i år 8.65 %
Siste år -16.31 %
Årlig avk 3 år 8.90 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 15/01/2019
Siste kurs 48 334,5940
Hittil i år 3.05 %
Siste år -1.28 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 15/01/2019
Siste kurs 10 169,8637
Hittil i år 0.09 %
Siste år 1.36 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 15/01/2019
Siste kurs 10 637,0458
Hittil i år 0.47 %
Siste år 5.70 %
Årlig avk 3 år 8.57 %
Årlig avk 5 år 4.18 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 15/01/2019
Siste kurs 9 678,1906
Hittil i år 0.60 %
Siste år 6.50 %
Årlig avk 3 år 10.06 %
Årlig avk 5 år -