Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 27/09/2023 23115,1136 -0.63 % 13.11 % 27.67 % 6.05 % 9.50 % 11.00 % Kjøp
Fondsfinans Norge 27/09/2023 18884,7285 0.89 % 10.98 % 24.68 % 21.44 % 8.09 % 11.80 % 15.19 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 27/09/2023 18623,1253 0.02 % 9.30 % 20.06 % 18.59 % 16.63 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 27/09/2023 59465,3029 -0.98 % 6.54 % 10.97 % 5.82 % 9.54 % 13.19 % 7.97 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 27/09/2023 2327,8253 -1.46 % -11.78 % -12.86 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 27/09/2023 71985,9691 -0.24 % 5.52 % 11.33 % 8.64 % 6.69 % 8.13 % 8.77 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 27/09/2023 10555,8149 0.03 % 2.87 % 4.44 % 1.82 % 1.90 % 2.11 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 27/09/2023 11739,6306 0.14 % 6.30 % 8.43 % 7.63 % 5.10 % 4.90 % 5.00 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 27/09/2023 11156,4087 0.22 % 9.71 % 11.64 % 12.00 % 6.35 % 3.39 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 27/09/2023
Siste kurs 23115,1136
Hittil i år 13.11 %
Siste år 27.67 %
Årlig avk 3 år 6.05 %
Årlig avk 5 år 9.50 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.00 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 27/09/2023
Siste kurs 18884,7285
Hittil i år 10.98 %
Siste år 24.68 %
Årlig avk 3 år 21.44 %
Årlig avk 5 år 8.09 %
Årlig avk 10 år 11.80 %
Årlig avk siden oppstart 15.19 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 27/09/2023
Siste kurs 18623,1253
Hittil i år 9.30 %
Siste år 20.06 %
Årlig avk 3 år 18.59 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 16.63 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 27/09/2023
Siste kurs 59465,3029
Hittil i år 6.54 %
Siste år 10.97 %
Årlig avk 3 år 5.82 %
Årlig avk 5 år 9.54 %
Årlig avk 10 år 13.19 %
Årlig avk siden oppstart 7.97 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 27/09/2023
Siste kurs 2327,8253
Hittil i år -11.78 %
Siste år -12.86 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 27/09/2023
Siste kurs 71985,9691
Hittil i år 5.52 %
Siste år 11.33 %
Årlig avk 3 år 8.64 %
Årlig avk 5 år 6.69 %
Årlig avk 10 år 8.13 %
Årlig avk siden oppstart 8.77 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 27/09/2023
Siste kurs 10555,8149
Hittil i år 2.87 %
Siste år 4.44 %
Årlig avk 3 år 1.82 %
Årlig avk 5 år 1.90 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.11 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 27/09/2023
Siste kurs 11739,6306
Hittil i år 6.30 %
Siste år 8.43 %
Årlig avk 3 år 7.63 %
Årlig avk 5 år 5.10 %
Årlig avk 10 år 4.90 %
Årlig avk siden oppstart 5.00 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 27/09/2023
Siste kurs 11156,4087
Hittil i år 9.71 %
Siste år 11.64 %
Årlig avk 3 år 12.00 %
Årlig avk 5 år 6.35 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.39 %