Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 15/11/2018 11 330,0798 -0.33 % 3.43 % 7.96 % 16.27 % 16.47 % Kjøp
Fondsfinans Norden 15/11/2018 13 468,4159 -0.88 % -4.22 % -0.32 % 9.05 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 15/11/2018 36 350,6956 0.63 % 5.40 % 10.20 % 5.69 % 15.83 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 15/11/2018 2 656,2180 0.72 % -5.45 % 1.88 % 3.94 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 15/11/2018 49 219,7562 -0.06 % 1.96 % 5.31 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 15/11/2018 10 376,8426 -0.02 % 1.50 % 1.70 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 15/11/2018 11 169,3910 -0.03 % 6.60 % 7.22 % 7.82 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 15/11/2018 9 920,5961 -0.06 % 8.09 % 9.03 % 8.39 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 15/11/2018
Siste kurs 11 330,0798
Hittil i år 3.43 %
Siste år 7.96 %
Årlig avk 3 år 16.27 %
Årlig avk 5 år 11.84 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 15/11/2018
Siste kurs 13 468,4159
Hittil i år -4.22 %
Siste år -0.32 %
Årlig avk 3 år 9.05 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 15/11/2018
Siste kurs 36 350,6956
Hittil i år 5.40 %
Siste år 10.20 %
Årlig avk 3 år 5.69 %
Årlig avk 5 år 14.80 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 15/11/2018
Siste kurs 2 656,2180
Hittil i år -5.45 %
Siste år 1.88 %
Årlig avk 3 år 3.94 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 15/11/2018
Siste kurs 49 219,7562
Hittil i år 1.96 %
Siste år 5.31 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 15/11/2018
Siste kurs 10 376,8426
Hittil i år 1.50 %
Siste år 1.70 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 15/11/2018
Siste kurs 11 169,3910
Hittil i år 6.60 %
Siste år 7.22 %
Årlig avk 3 år 7.82 %
Årlig avk 5 år 4.65 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 15/11/2018
Siste kurs 9 920,5961
Hittil i år 8.09 %
Siste år 9.03 %
Årlig avk 3 år 8.39 %
Årlig avk 5 år -