Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 14/11/2018 11 367,7951 -1.13 % 3.78 % 6.34 % 16.40 % 16.51 % Kjøp
Fondsfinans Norden 14/11/2018 13 588,1219 -0.55 % -3.37 % -0.15 % 9.37 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 14/11/2018 36 123,6891 -0.60 % 4.74 % 9.73 % 5.47 % 15.75 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 14/11/2018 2 637,1530 0.14 % -6.13 % 0.23 % 3.69 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 14/11/2018 49 249,1689 -0.45 % 2.02 % 4.74 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 14/11/2018 10 379,2579 0.00 % 1.53 % 1.73 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 14/11/2018 11 172,4105 0.11 % 6.63 % 7.13 % 7.83 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 14/11/2018 9 926,2862 0.05 % 8.15 % 8.88 % 8.41 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 14/11/2018
Siste kurs 11 367,7951
Hittil i år 3.78 %
Siste år 6.34 %
Årlig avk 3 år 16.40 %
Årlig avk 5 år 11.93 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 14/11/2018
Siste kurs 13 588,1219
Hittil i år -3.37 %
Siste år -0.15 %
Årlig avk 3 år 9.37 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 14/11/2018
Siste kurs 36 123,6891
Hittil i år 4.74 %
Siste år 9.73 %
Årlig avk 3 år 5.47 %
Årlig avk 5 år 14.69 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 14/11/2018
Siste kurs 2 637,1530
Hittil i år -6.13 %
Siste år 0.23 %
Årlig avk 3 år 3.69 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 14/11/2018
Siste kurs 49 249,1689
Hittil i år 2.02 %
Siste år 4.74 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 14/11/2018
Siste kurs 10 379,2579
Hittil i år 1.53 %
Siste år 1.73 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 14/11/2018
Siste kurs 11 172,4105
Hittil i år 6.63 %
Siste år 7.13 %
Årlig avk 3 år 7.83 %
Årlig avk 5 år 4.65 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 14/11/2018
Siste kurs 9 926,2862
Hittil i år 8.15 %
Siste år 8.88 %
Årlig avk 3 år 8.41 %
Årlig avk 5 år -