Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 13/05/2022 19990,1262 1.91 % -14.07 % -11.83 % 11.99 % 8.46 % 10.97 % Kjøp
Fondsfinans Norge 13/05/2022 15914,3265 2.08 % 0.34 % 10.42 % 11.67 % 10.08 % 11.64 % 15.33 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 13/05/2022 16618,4057 1.53 % -0.88 % 12.89 % 20.98 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 13/05/2022 55176,2377 0.17 % 4.96 % 10.76 % 14.57 % 8.94 % 16.54 % 8.12 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 13/05/2022 2284,9008 3.87 % -13.40 % -5.11 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 13/05/2022 65982,3139 0.84 % -1.47 % 3.06 % 9.29 % 7.29 % 8.24 % 8.91 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 13/05/2022 10285,228 0.00 % -0.08 % 0.25 % 1.30 % 1.58 % 1.90 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 13/05/2022 11282,3239 0.00 % 1.46 % 6.26 % 4.38 % 5.56 % 4.83 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 13/05/2022 10069,1042 0.07 % 3.11 % 10.20 % 4.11 % 5.72 % 2.10 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 13/05/2022
Siste kurs 19990,1262
Hittil i år -14.07 %
Siste år -11.83 %
Årlig avk 3 år 11.99 %
Årlig avk 5 år 8.46 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.97 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 13/05/2022
Siste kurs 15914,3265
Hittil i år 0.34 %
Siste år 10.42 %
Årlig avk 3 år 11.67 %
Årlig avk 5 år 10.08 %
Årlig avk 10 år 11.64 %
Årlig avk siden oppstart 15.33 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 13/05/2022
Siste kurs 16618,4057
Hittil i år -0.88 %
Siste år 12.89 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 20.98 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 13/05/2022
Siste kurs 55176,2377
Hittil i år 4.96 %
Siste år 10.76 %
Årlig avk 3 år 14.57 %
Årlig avk 5 år 8.94 %
Årlig avk 10 år 16.54 %
Årlig avk siden oppstart 8.12 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 13/05/2022
Siste kurs 2284,9008
Hittil i år -13.40 %
Siste år -5.11 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 13/05/2022
Siste kurs 65982,3139
Hittil i år -1.47 %
Siste år 3.06 %
Årlig avk 3 år 9.29 %
Årlig avk 5 år 7.29 %
Årlig avk 10 år 8.24 %
Årlig avk siden oppstart 8.91 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 13/05/2022
Siste kurs 10285,228
Hittil i år -0.08 %
Siste år 0.25 %
Årlig avk 3 år 1.30 %
Årlig avk 5 år 1.58 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.90 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 13/05/2022
Siste kurs 11282,3239
Hittil i år 1.46 %
Siste år 6.26 %
Årlig avk 3 år 4.38 %
Årlig avk 5 år 5.56 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.83 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 13/05/2022
Siste kurs 10069,1042
Hittil i år 3.11 %
Siste år 10.20 %
Årlig avk 3 år 4.11 %
Årlig avk 5 år 5.72 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.10 %