Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 24/11/2022 20213,8011 0.08 % -13.10 % -12.35 % 9.46 % 8.08 % 10.29 % Kjøp
Fondsfinans Norge 24/11/2022 16858,0634 1.08 % 6.29 % 4.73 % 13.06 % 9.60 % 12.26 % 15.22 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 24/11/2022 16793,4901 0.98 % 0.17 % 0.55 % 16.80 % 17.58 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/11/2022 56961,5153 -1.16 % 8.35 % 10.04 % 8.88 % 11.23 % 16.42 % 8.07 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 23/11/2022 2785,1343 -0.40 % 5.56 % -3.22 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/11/2022 67959,5594 -0.05 % 1.49 % 0.89 % 8.11 % 7.51 % 8.81 % 8.83 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 24/11/2022 10333,3863 0.08 % 0.39 % 0.38 % 1.07 % 1.48 % 1.82 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 24/11/2022 11380,0426 0.10 % 2.34 % 2.43 % 3.93 % 4.88 % 4.65 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 24/11/2022 10484,7696 0.09 % 7.36 % 7.51 % 5.27 % 5.77 % 2.45 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 24/11/2022
Siste kurs 20213,8011
Hittil i år -13.10 %
Siste år -12.35 %
Årlig avk 3 år 9.46 %
Årlig avk 5 år 8.08 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.29 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 24/11/2022
Siste kurs 16858,0634
Hittil i år 6.29 %
Siste år 4.73 %
Årlig avk 3 år 13.06 %
Årlig avk 5 år 9.60 %
Årlig avk 10 år 12.26 %
Årlig avk siden oppstart 15.22 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 24/11/2022
Siste kurs 16793,4901
Hittil i år 0.17 %
Siste år 0.55 %
Årlig avk 3 år 16.80 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.58 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/11/2022
Siste kurs 56961,5153
Hittil i år 8.35 %
Siste år 10.04 %
Årlig avk 3 år 8.88 %
Årlig avk 5 år 11.23 %
Årlig avk 10 år 16.42 %
Årlig avk siden oppstart 8.07 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 23/11/2022
Siste kurs 2785,1343
Hittil i år 5.56 %
Siste år -3.22 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/11/2022
Siste kurs 67959,5594
Hittil i år 1.49 %
Siste år 0.89 %
Årlig avk 3 år 8.11 %
Årlig avk 5 år 7.51 %
Årlig avk 10 år 8.81 %
Årlig avk siden oppstart 8.83 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 24/11/2022
Siste kurs 10333,3863
Hittil i år 0.39 %
Siste år 0.38 %
Årlig avk 3 år 1.07 %
Årlig avk 5 år 1.48 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.82 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 24/11/2022
Siste kurs 11380,0426
Hittil i år 2.34 %
Siste år 2.43 %
Årlig avk 3 år 3.93 %
Årlig avk 5 år 4.88 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.65 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 24/11/2022
Siste kurs 10484,7696
Hittil i år 7.36 %
Siste år 7.51 %
Årlig avk 3 år 5.27 %
Årlig avk 5 år 5.77 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.45 %