Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 29/03/2023 23210,8328 1.54 % 13.58 % 12.71 % 21.49 % 12.15 % 11.83 % Kjøp
Fondsfinans Norge 29/03/2023 17155,168 0.72 % 0.81 % 5.40 % 27.61 % 10.79 % 11.51 % 15.04 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 29/03/2023 17596,1348 0.91 % 3.27 % 3.92 % 28.46 % 17.29 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 29/03/2023 57722,3441 1.12 % 3.42 % 12.97 % 10.80 % 12.65 % 14.58 % 8.01 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 29/03/2023 2731,835 2.50 % 3.54 % 11.04 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 29/03/2023 70237,0169 0.89 % 2.96 % 6.39 % 16.90 % 8.83 % 8.45 % 8.85 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 29/03/2023 10346,1649 -0.01 % 0.83 % 2.38 % 2.21 % 1.66 % 1.97 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 29/03/2023 11053,9307 0.08 % 0.09 % 3.05 % 12.95 % 4.68 % 4.62 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 29/03/2023 10352,6983 0.97 % 1.81 % 8.91 % 16.82 % 5.85 % 2.72 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 29/03/2023
Siste kurs 23210,8328
Hittil i år 13.58 %
Siste år 12.71 %
Årlig avk 3 år 21.49 %
Årlig avk 5 år 12.15 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.83 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 29/03/2023
Siste kurs 17155,168
Hittil i år 0.81 %
Siste år 5.40 %
Årlig avk 3 år 27.61 %
Årlig avk 5 år 10.79 %
Årlig avk 10 år 11.51 %
Årlig avk siden oppstart 15.04 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 29/03/2023
Siste kurs 17596,1348
Hittil i år 3.27 %
Siste år 3.92 %
Årlig avk 3 år 28.46 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.29 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 29/03/2023
Siste kurs 57722,3441
Hittil i år 3.42 %
Siste år 12.97 %
Årlig avk 3 år 10.80 %
Årlig avk 5 år 12.65 %
Årlig avk 10 år 14.58 %
Årlig avk siden oppstart 8.01 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 29/03/2023
Siste kurs 2731,835
Hittil i år 3.54 %
Siste år 11.04 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 29/03/2023
Siste kurs 70237,0169
Hittil i år 2.96 %
Siste år 6.39 %
Årlig avk 3 år 16.90 %
Årlig avk 5 år 8.83 %
Årlig avk 10 år 8.45 %
Årlig avk siden oppstart 8.85 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 29/03/2023
Siste kurs 10346,1649
Hittil i år 0.83 %
Siste år 2.38 %
Årlig avk 3 år 2.21 %
Årlig avk 5 år 1.66 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.97 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 29/03/2023
Siste kurs 11053,9307
Hittil i år 0.09 %
Siste år 3.05 %
Årlig avk 3 år 12.95 %
Årlig avk 5 år 4.68 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.62 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 29/03/2023
Siste kurs 10352,6983
Hittil i år 1.81 %
Siste år 8.91 %
Årlig avk 3 år 16.82 %
Årlig avk 5 år 5.85 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.72 %