Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 22/09/2023 23499,2998 0.23 % 14.99 % 28.72 % 6.77 % 9.64 % 11.25 % Kjøp
Fondsfinans Norge 22/09/2023 19024,8766 0.00 % 11.80 % 22.53 % 21.33 % 8.65 % 11.80 % 15.24 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 22/09/2023 18879,4639 0.30 % 10.80 % 18.28 % 19.06 % 17.09 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 22/09/2023 59828,8282 -0.66 % 7.19 % 13.80 % 6.54 % 9.69 % 13.42 % 8.00 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 22/09/2023 2407,9691 -1.13 % -8.74 % -10.70 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/09/2023 72575,9769 -0.04 % 6.38 % 11.65 % 8.94 % 6.94 % 8.13 % 8.81 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 22/09/2023 10540,8295 0.03 % 2.73 % 4.32 % 1.76 % 1.87 % 2.10 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 22/09/2023 11717,7897 0.03 % 6.10 % 7.80 % 7.56 % 5.12 % 4.92 % 4.99 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 22/09/2023 11157,0125 -0.14 % 9.72 % 11.18 % 11.78 % 6.38 % 3.40 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 22/09/2023
Siste kurs 23499,2998
Hittil i år 14.99 %
Siste år 28.72 %
Årlig avk 3 år 6.77 %
Årlig avk 5 år 9.64 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.25 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 22/09/2023
Siste kurs 19024,8766
Hittil i år 11.80 %
Siste år 22.53 %
Årlig avk 3 år 21.33 %
Årlig avk 5 år 8.65 %
Årlig avk 10 år 11.80 %
Årlig avk siden oppstart 15.24 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 22/09/2023
Siste kurs 18879,4639
Hittil i år 10.80 %
Siste år 18.28 %
Årlig avk 3 år 19.06 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.09 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 22/09/2023
Siste kurs 59828,8282
Hittil i år 7.19 %
Siste år 13.80 %
Årlig avk 3 år 6.54 %
Årlig avk 5 år 9.69 %
Årlig avk 10 år 13.42 %
Årlig avk siden oppstart 8.00 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 22/09/2023
Siste kurs 2407,9691
Hittil i år -8.74 %
Siste år -10.70 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/09/2023
Siste kurs 72575,9769
Hittil i år 6.38 %
Siste år 11.65 %
Årlig avk 3 år 8.94 %
Årlig avk 5 år 6.94 %
Årlig avk 10 år 8.13 %
Årlig avk siden oppstart 8.81 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 22/09/2023
Siste kurs 10540,8295
Hittil i år 2.73 %
Siste år 4.32 %
Årlig avk 3 år 1.76 %
Årlig avk 5 år 1.87 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.10 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 22/09/2023
Siste kurs 11717,7897
Hittil i år 6.10 %
Siste år 7.80 %
Årlig avk 3 år 7.56 %
Årlig avk 5 år 5.12 %
Årlig avk 10 år 4.92 %
Årlig avk siden oppstart 4.99 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 22/09/2023
Siste kurs 11157,0125
Hittil i år 9.72 %
Siste år 11.18 %
Årlig avk 3 år 11.78 %
Årlig avk 5 år 6.38 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.40 %