Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 26/05/2023 25062,111 1.50 % 22.64 % 22.58 % 16.88 % 11.74 % 12.69 % Kjøp
Fondsfinans Norge 26/05/2023 17516,7806 -0.44 % 2.94 % 5.99 % 21.30 % 8.43 % 11.45 % 15.04 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 26/05/2023 18579,5702 0.11 % 9.04 % 10.78 % 22.44 % 18.22 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 26/05/2023 61635,4321 0.22 % 10.43 % 10.85 % 8.03 % 12.66 % 14.99 % 8.26 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 26/05/2023 2910,8992 0.70 % 10.32 % 19.61 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 26/05/2023 73749,3087 0.29 % 8.10 % 10.46 % 13.51 % 8.25 % 8.73 % 9.02 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 26/05/2023 10398,425 -0.01 % 1.34 % 2.90 % 1.77 % 1.71 % 2.00 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 26/05/2023 11365,5731 -0.03 % 2.91 % 5.61 % 9.48 % 5.06 % 4.77 % 4.83 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 26/05/2023 10780,7533 -0.01 % 6.02 % 11.26 % 14.19 % 6.56 % 3.13 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 26/05/2023
Siste kurs 25062,111
Hittil i år 22.64 %
Siste år 22.58 %
Årlig avk 3 år 16.88 %
Årlig avk 5 år 11.74 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 12.69 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 26/05/2023
Siste kurs 17516,7806
Hittil i år 2.94 %
Siste år 5.99 %
Årlig avk 3 år 21.30 %
Årlig avk 5 år 8.43 %
Årlig avk 10 år 11.45 %
Årlig avk siden oppstart 15.04 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 26/05/2023
Siste kurs 18579,5702
Hittil i år 9.04 %
Siste år 10.78 %
Årlig avk 3 år 22.44 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 18.22 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 26/05/2023
Siste kurs 61635,4321
Hittil i år 10.43 %
Siste år 10.85 %
Årlig avk 3 år 8.03 %
Årlig avk 5 år 12.66 %
Årlig avk 10 år 14.99 %
Årlig avk siden oppstart 8.26 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 26/05/2023
Siste kurs 2910,8992
Hittil i år 10.32 %
Siste år 19.61 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 26/05/2023
Siste kurs 73749,3087
Hittil i år 8.10 %
Siste år 10.46 %
Årlig avk 3 år 13.51 %
Årlig avk 5 år 8.25 %
Årlig avk 10 år 8.73 %
Årlig avk siden oppstart 9.02 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 26/05/2023
Siste kurs 10398,425
Hittil i år 1.34 %
Siste år 2.90 %
Årlig avk 3 år 1.77 %
Årlig avk 5 år 1.71 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.00 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 26/05/2023
Siste kurs 11365,5731
Hittil i år 2.91 %
Siste år 5.61 %
Årlig avk 3 år 9.48 %
Årlig avk 5 år 5.06 %
Årlig avk 10 år 4.77 %
Årlig avk siden oppstart 4.83 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 26/05/2023
Siste kurs 10780,7533
Hittil i år 6.02 %
Siste år 11.26 %
Årlig avk 3 år 14.19 %
Årlig avk 5 år 6.56 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.13 %