Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 20/01/2020 16 232,6128 -0.25 % 2.69 % 21.00 % 11.07 % - Kjøp
Fondsfinans Norge 20/01/2020 12 465,1090 -0.29 % 0.55 % 10.88 % 9.77 % 10.34 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 20/01/2020 11 398,9103 0.23 % 2.57 % - - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 17/01/2020 45 740,5358 0.41 % 3.11 % 27.08 % 12.23 % 15.97 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 17/01/2020 2 763,2654 0.31 % 0.59 % 12.26 % 0.53 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 17/01/2020 55 736,4412 0.35 % 1.19 % 14.79 % 8.78 % - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 20/01/2020 10 315,8491 0.02 % 0.25 % 2.99 % 2.19 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 20/01/2020 10 909,1589 0.06 % 0.83 % 6.89 % 7.93 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 20/01/2020 9 815,5025 0.07 % 0.98 % 6.47 % 8.96 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 20/01/2020
Siste kurs 16 232,6128
Hittil i år 2.69 %
Siste år 21.00 %
Årlig avk 3 år 11.07 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Norge
Dato 20/01/2020
Siste kurs 12 465,1090
Hittil i år 0.55 %
Siste år 10.88 %
Årlig avk 3 år 9.77 %
Årlig avk 5 år 12.12 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 20/01/2020
Siste kurs 11 398,9103
Hittil i år 2.57 %
Siste år -
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 17/01/2020
Siste kurs 45 740,5358
Hittil i år 3.11 %
Siste år 27.08 %
Årlig avk 3 år 12.23 %
Årlig avk 5 år 11.11 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 17/01/2020
Siste kurs 2 763,2654
Hittil i år 0.59 %
Siste år 12.26 %
Årlig avk 3 år 0.53 %
Årlig avk 5 år 3.43 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 17/01/2020
Siste kurs 55 736,4412
Hittil i år 1.19 %
Siste år 14.79 %
Årlig avk 3 år 8.78 %
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 20/01/2020
Siste kurs 10 315,8491
Hittil i år 0.25 %
Siste år 2.99 %
Årlig avk 3 år 2.19 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 20/01/2020
Siste kurs 10 909,1589
Hittil i år 0.83 %
Siste år 6.89 %
Årlig avk 3 år 7.93 %
Årlig avk 5 år 5.88 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 20/01/2020
Siste kurs 9 815,5025
Hittil i år 0.98 %
Siste år 6.47 %
Årlig avk 3 år 8.96 %
Årlig avk 5 år 2.60 %