Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 25/05/2023 24691,0439 -0.16 % 20.82 % 20.77 % 15.97 % 11.41 % 12.48 % Kjøp
Fondsfinans Norge 25/05/2023 17593,6016 0.36 % 3.39 % 6.46 % 22.36 % 8.52 % 11.50 % 15.06 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 25/05/2023 18558,6164 -0.23 % 8.92 % 10.65 % 22.78 % 18.20 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 25/05/2023 61502,9295 -0.48 % 10.19 % 10.61 % 7.46 % 12.61 % 14.96 % 8.25 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 25/05/2023 2890,6688 0.28 % 9.56 % 18.78 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 25/05/2023 73537,6476 0.07 % 7.79 % 10.14 % 13.73 % 8.19 % 8.70 % 9.01 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 25/05/2023 10398,9663 -0.06 % 1.34 % 2.90 % 1.78 % 1.71 % 2.00 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 25/05/2023 11368,6532 0.26 % 2.94 % 5.64 % 9.54 % 5.06 % 4.78 % 4.84 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 25/05/2023 10782,0055 0.03 % 6.03 % 11.27 % 14.20 % 6.56 % 3.13 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 25/05/2023
Siste kurs 24691,0439
Hittil i år 20.82 %
Siste år 20.77 %
Årlig avk 3 år 15.97 %
Årlig avk 5 år 11.41 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 12.48 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 25/05/2023
Siste kurs 17593,6016
Hittil i år 3.39 %
Siste år 6.46 %
Årlig avk 3 år 22.36 %
Årlig avk 5 år 8.52 %
Årlig avk 10 år 11.50 %
Årlig avk siden oppstart 15.06 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 25/05/2023
Siste kurs 18558,6164
Hittil i år 8.92 %
Siste år 10.65 %
Årlig avk 3 år 22.78 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 18.20 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 25/05/2023
Siste kurs 61502,9295
Hittil i år 10.19 %
Siste år 10.61 %
Årlig avk 3 år 7.46 %
Årlig avk 5 år 12.61 %
Årlig avk 10 år 14.96 %
Årlig avk siden oppstart 8.25 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 25/05/2023
Siste kurs 2890,6688
Hittil i år 9.56 %
Siste år 18.78 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 25/05/2023
Siste kurs 73537,6476
Hittil i år 7.79 %
Siste år 10.14 %
Årlig avk 3 år 13.73 %
Årlig avk 5 år 8.19 %
Årlig avk 10 år 8.70 %
Årlig avk siden oppstart 9.01 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 25/05/2023
Siste kurs 10398,9663
Hittil i år 1.34 %
Siste år 2.90 %
Årlig avk 3 år 1.78 %
Årlig avk 5 år 1.71 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.00 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 25/05/2023
Siste kurs 11368,6532
Hittil i år 2.94 %
Siste år 5.64 %
Årlig avk 3 år 9.54 %
Årlig avk 5 år 5.06 %
Årlig avk 10 år 4.78 %
Årlig avk siden oppstart 4.84 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 25/05/2023
Siste kurs 10782,0055
Hittil i år 6.03 %
Siste år 11.27 %
Årlig avk 3 år 14.20 %
Årlig avk 5 år 6.56 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.13 %