Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Global Utbytte A 15/05/2024 10190,2259 -0.26 % 1.90 % Kjøp
Fondsfinans Norden A 15/05/2024 30236,9825 0.22 % 18.48 % 21.38 % 10.03 % 16.20 % 13.63 % Kjøp
Fondsfinans Norge 15/05/2024 21904,6998 -0.34 % 11.18 % 25.53 % 15.02 % 13.55 % 12.15 % 15.51 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte A 15/05/2024 21601,7295 -0.22 % 10.97 % 16.32 % 13.61 % 17.92 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 15/05/2024 63508,4856 -0.21 % 12.43 % 4.45 % 8.36 % 11.49 % 12.54 % 8.05 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 15/05/2024 2509,5584 0.36 % 5.07 % -12.88 % 0.54 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 15/05/2024 80318,1656 -0.06 % 8.76 % 9.49 % 7.78 % 9.55 % 8.52 % 9.02 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 15/05/2024 10593,4741 0.08 % 2.30 % 6.32 % 3.06 % 2.56 % 2.54 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 15/05/2024 11578,5296 0.05 % 4.19 % 8.93 % 6.68 % 5.39 % 4.87 % 5.19 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 15/05/2024 11056,7357 -0.02 % 5.19 % 11.00 % 10.95 % 6.97 % 3.88 % 3.89 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Global Utbytte A
Dato 15/05/2024
Siste kurs 10190,2259
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.90 %
Fond Fondsfinans Norden A
Dato 15/05/2024
Siste kurs 30236,9825
Hittil i år 18.48 %
Siste år 21.38 %
Årlig avk 3 år 10.03 %
Årlig avk 5 år 16.20 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 13.63 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 15/05/2024
Siste kurs 21904,6998
Hittil i år 11.18 %
Siste år 25.53 %
Årlig avk 3 år 15.02 %
Årlig avk 5 år 13.55 %
Årlig avk 10 år 12.15 %
Årlig avk siden oppstart 15.51 %
Fond Fondsfinans Utbytte A
Dato 15/05/2024
Siste kurs 21601,7295
Hittil i år 10.97 %
Siste år 16.32 %
Årlig avk 3 år 13.61 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.92 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 15/05/2024
Siste kurs 63508,4856
Hittil i år 12.43 %
Siste år 4.45 %
Årlig avk 3 år 8.36 %
Årlig avk 5 år 11.49 %
Årlig avk 10 år 12.54 %
Årlig avk siden oppstart 8.05 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 15/05/2024
Siste kurs 2509,5584
Hittil i år 5.07 %
Siste år -12.88 %
Årlig avk 3 år 0.54 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 15/05/2024
Siste kurs 80318,1656
Hittil i år 8.76 %
Siste år 9.49 %
Årlig avk 3 år 7.78 %
Årlig avk 5 år 9.55 %
Årlig avk 10 år 8.52 %
Årlig avk siden oppstart 9.02 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 15/05/2024
Siste kurs 10593,4741
Hittil i år 2.30 %
Siste år 6.32 %
Årlig avk 3 år 3.06 %
Årlig avk 5 år 2.56 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.54 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 15/05/2024
Siste kurs 11578,5296
Hittil i år 4.19 %
Siste år 8.93 %
Årlig avk 3 år 6.68 %
Årlig avk 5 år 5.39 %
Årlig avk 10 år 4.87 %
Årlig avk siden oppstart 5.19 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 15/05/2024
Siste kurs 11056,7357
Hittil i år 5.19 %
Siste år 11.00 %
Årlig avk 3 år 10.95 %
Årlig avk 5 år 6.97 %
Årlig avk 10 år 3.88 %
Årlig avk siden oppstart 3.89 %