Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 16/09/2021 23178,6761 0.78 % 8.90 % 21.93 % 17.11 % 16.19 % Kjøp
Fondsfinans Norge 16/09/2021 14946,4681 0.04 % 16.51 % 37.55 % 6.88 % 14.76 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 16/09/2021 15554,9576 0.43 % 26.42 % 38.39 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 16/09/2021 51585,4372 0.55 % 7.03 % 5.80 % 10.91 % 10.18 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 16/09/2021 2672,6134 0.00 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 16/09/2021 65819,4165 0.27 % 7.96 % 17.52 % 8.63 % 11.82 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 16/09/2021 10395,4934 0.01 % 0.89 % 1.27 % 1.78 % 1.97 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 16/09/2021 11655,971 0.00 % 8.74 % 11.61 % 4.88 % 6.98 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 16/09/2021 10266,1014 0.01 % 10.77 % 14.42 % 3.83 % 7.21 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 16/09/2021
Siste kurs 23178,6761
Hittil i år 8.90 %
Siste år 21.93 %
Årlig avk 3 år 17.11 %
Årlig avk 5 år 16.19 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 16/09/2021
Siste kurs 14946,4681
Hittil i år 16.51 %
Siste år 37.55 %
Årlig avk 3 år 6.88 %
Årlig avk 5 år 14.76 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 16/09/2021
Siste kurs 15554,9576
Hittil i år 26.42 %
Siste år 38.39 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 16/09/2021
Siste kurs 51585,4372
Hittil i år 7.03 %
Siste år 5.80 %
Årlig avk 3 år 10.91 %
Årlig avk 5 år 10.18 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 16/09/2021
Siste kurs 2672,6134
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 16/09/2021
Siste kurs 65819,4165
Hittil i år 7.96 %
Siste år 17.52 %
Årlig avk 3 år 8.63 %
Årlig avk 5 år 11.82 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 16/09/2021
Siste kurs 10395,4934
Hittil i år 0.89 %
Siste år 1.27 %
Årlig avk 3 år 1.78 %
Årlig avk 5 år 1.97 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 16/09/2021
Siste kurs 11655,971
Hittil i år 8.74 %
Siste år 11.61 %
Årlig avk 3 år 4.88 %
Årlig avk 5 år 6.98 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 16/09/2021
Siste kurs 10266,1014
Hittil i år 10.77 %
Siste år 14.42 %
Årlig avk 3 år 3.83 %
Årlig avk 5 år 7.21 %