Aktiv. Vi er genuint aktive og tro til vår strategi.
Solid. Dyktige forvaltere jobber for økt avkastning på din formue.
Frittstående. Vi er 100% uavhengige.
Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 24/04/2018 11,132.6284 -0.03 % 1.63 % 15.97 % 13.33 % 9.73 % Kjøp
Fondsfinans Norden 24/04/2018 13,509.2317 -0.36 % -3.93 % 4.42 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 24/04/2018 32,259.8467 -0.49 % -6.46 % -8.00 % 3.00 % 14.66 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 24/04/2018 2,795.7369 -0.73 % -0.49 % 5.17 % 3.47 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 24/04/2018 47,668.0552 -0.20 % -1.25 % 4.60 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 24/04/2018 10,297.3657 0.03 % 0.73 % 2.03 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 24/04/2018 10,674.6338 0.06 % 1.88 % 7.51 % 5.32 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 24/04/2018 9,416.9595 0.26 % 2.60 % 8.50 % 1.53 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 24/04/2018
Siste kurs 11,132.6284
Hittil i år 1.63 % %
Siste år 15.97 % %
Årlig avk 3 år 13.33 % %
Årlig avk 5 år 14.32 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 24/04/2018
Siste kurs 13,509.2317
Hittil i år -3.93 % %
Siste år 4.42 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 24/04/2018
Siste kurs 32,259.8467
Hittil i år -6.46 % %
Siste år -8.00 % %
Årlig avk 3 år 3.00 % %
Årlig avk 5 år 16.43 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 24/04/2018
Siste kurs 2,795.7369
Hittil i år -0.49 % %
Siste år 5.17 % %
Årlig avk 3 år 3.47 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 24/04/2018
Siste kurs 47,668.0552
Hittil i år -1.25 % %
Siste år 4.60 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 24/04/2018
Siste kurs 10,297.3657
Hittil i år 0.73 % %
Siste år 2.03 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 24/04/2018
Siste kurs 10,674.6338
Hittil i år 1.88 % %
Siste år 7.51 % %
Årlig avk 3 år 5.32 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 24/04/2018
Siste kurs 9,416.9595
Hittil i år 2.60 % %
Siste år 8.50 % %
Årlig avk 3 år 1.53 % %
Årlig avk 5 år - %