Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 22/08/2019 10 486,2705 0.20 % 0.69 % -14.30 % 12.01 % 10.89 % Kjøp
Fondsfinans Norden 22/08/2019 13 993,3980 -0.32 % 9.96 % -4.93 % 8.95 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 22/08/2019 39 651,6838 -0.03 % 13.80 % 4.74 % 6.89 % 16.11 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 22/08/2019 2 346,9483 0.18 % 3.73 % -22.19 % 0.39 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/08/2019 50 308,4222 0.03 % 7.25 % -2.34 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 22/08/2019 10 367,6352 -0.01 % 2.03 % 2.11 % 2.28 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 22/08/2019 11 182,6561 0.02 % 5.62 % 6.10 % 9.08 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 22/08/2019 10 218,5816 -0.10 % 6.22 % 6.41 % 10.48 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 22/08/2019
Siste kurs 10 486,2705
Hittil i år 0.69 %
Siste år -14.30 %
Årlig avk 3 år 12.01 %
Årlig avk 5 år 7.64 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 22/08/2019
Siste kurs 13 993,3980
Hittil i år 9.96 %
Siste år -4.93 %
Årlig avk 3 år 8.95 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 22/08/2019
Siste kurs 39 651,6838
Hittil i år 13.80 %
Siste år 4.74 %
Årlig avk 3 år 6.89 %
Årlig avk 5 år 13.49 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 22/08/2019
Siste kurs 2 346,9483
Hittil i år 3.73 %
Siste år -22.19 %
Årlig avk 3 år 0.39 %
Årlig avk 5 år -4.70 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/08/2019
Siste kurs 50 308,4222
Hittil i år 7.25 %
Siste år -2.34 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 22/08/2019
Siste kurs 10 367,6352
Hittil i år 2.03 %
Siste år 2.11 %
Årlig avk 3 år 2.28 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 22/08/2019
Siste kurs 11 182,6561
Hittil i år 5.62 %
Siste år 6.10 %
Årlig avk 3 år 9.08 %
Årlig avk 5 år 4.45 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 22/08/2019
Siste kurs 10 218,5816
Hittil i år 6.22 %
Siste år 6.41 %
Årlig avk 3 år 10.48 %
Årlig avk 5 år 0.69 %