Aktiv. Vi er genuint aktive og tro mot vår strategi.
Solid. Dyktige forvaltere jobber for økt avkastning på din formue.
Frittstående. Vi er 100% uavhengige.
Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 16/05/2018 11,930.2187 1.24 % 8.91 % 19.84 % 16.35 % 9.29 % Kjøp
Fondsfinans Norden 16/05/2018 14,351.9076 0.73 % 2.06 % 7.69 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 16/05/2018 33,753.2256 0.67 % -2.13 % -4.66 % 5.95 % 15.20 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 16/05/2018 3,078.1681 0.81 % 9.57 % 15.11 % 8.23 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 16/05/2018 49,902.4849 0.72 % 3.37 % 7.57 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 16/05/2018 10,307.0493 0.00 % 0.82 % 1.91 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 16/05/2018 10,746.9386 0.15 % 2.57 % 7.28 % 5.26 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 16/05/2018 9,419.3303 0.02 % 2.63 % 7.27 % 1.21 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 16/05/2018
Siste kurs 11,930.2187
Hittil i år 8.91 % %
Siste år 19.84 % %
Årlig avk 3 år 16.35 % %
Årlig avk 5 år 14.76 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 16/05/2018
Siste kurs 14,351.9076
Hittil i år 2.06 % %
Siste år 7.69 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 16/05/2018
Siste kurs 33,753.2256
Hittil i år -2.13 % %
Siste år -4.66 % %
Årlig avk 3 år 5.95 % %
Årlig avk 5 år 17.28 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 16/05/2018
Siste kurs 3,078.1681
Hittil i år 9.57 % %
Siste år 15.11 % %
Årlig avk 3 år 8.23 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 16/05/2018
Siste kurs 49,902.4849
Hittil i år 3.37 % %
Siste år 7.57 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 16/05/2018
Siste kurs 10,307.0493
Hittil i år 0.82 % %
Siste år 1.91 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 16/05/2018
Siste kurs 10,746.9386
Hittil i år 2.57 % %
Siste år 7.28 % %
Årlig avk 3 år 5.26 % %
Årlig avk 5 år 4.56 % %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 16/05/2018
Siste kurs 9,419.3303
Hittil i år 2.63 % %
Siste år 7.27 % %
Årlig avk 3 år 1.21 % %
Årlig avk 5 år - %