Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 05/08/2022 20443,5944 -0.66 % -12.12 % -15.77 % 13.50 % 8.95 % 10.95 % Kjøp
Fondsfinans Norge 05/08/2022 16623,3273 0.26 % 4.81 % 9.87 % 16.39 % 10.83 % 12.12 % 15.39 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 05/08/2022 17021,6529 0.30 % 1.53 % 8.53 % 20.16 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 05/08/2022 53758,5385 0.39 % 2.26 % 1.59 % 12.04 % 10.24 % 15.68 % 7.91 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 05/08/2022 2777,2379 0.85 % 5.26 % 1.16 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 05/08/2022 67305,7576 0.07 % 0.51 % 0.92 % 10.33 % 8.11 % 8.52 % 8.91 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 05/08/2022 10274,7034 0.00 % -0.18 % 0.01 % 1.11 % 1.46 % 1.81 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 05/08/2022 11162,8494 0.08 % 0.38 % 2.94 % 3.59 % 4.99 % 4.58 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 05/08/2022 10250,2373 0.11 % 4.96 % 8.34 % 4.35 % 5.79 % 2.26 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 05/08/2022
Siste kurs 20443,5944
Hittil i år -12.12 %
Siste år -15.77 %
Årlig avk 3 år 13.50 %
Årlig avk 5 år 8.95 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.95 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 05/08/2022
Siste kurs 16623,3273
Hittil i år 4.81 %
Siste år 9.87 %
Årlig avk 3 år 16.39 %
Årlig avk 5 år 10.83 %
Årlig avk 10 år 12.12 %
Årlig avk siden oppstart 15.39 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 05/08/2022
Siste kurs 17021,6529
Hittil i år 1.53 %
Siste år 8.53 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 20.16 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 05/08/2022
Siste kurs 53758,5385
Hittil i år 2.26 %
Siste år 1.59 %
Årlig avk 3 år 12.04 %
Årlig avk 5 år 10.24 %
Årlig avk 10 år 15.68 %
Årlig avk siden oppstart 7.91 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 05/08/2022
Siste kurs 2777,2379
Hittil i år 5.26 %
Siste år 1.16 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 05/08/2022
Siste kurs 67305,7576
Hittil i år 0.51 %
Siste år 0.92 %
Årlig avk 3 år 10.33 %
Årlig avk 5 år 8.11 %
Årlig avk 10 år 8.52 %
Årlig avk siden oppstart 8.91 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 05/08/2022
Siste kurs 10274,7034
Hittil i år -0.18 %
Siste år 0.01 %
Årlig avk 3 år 1.11 %
Årlig avk 5 år 1.46 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.81 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 05/08/2022
Siste kurs 11162,8494
Hittil i år 0.38 %
Siste år 2.94 %
Årlig avk 3 år 3.59 %
Årlig avk 5 år 4.99 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.58 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 05/08/2022
Siste kurs 10250,2373
Hittil i år 4.96 %
Siste år 8.34 %
Årlig avk 3 år 4.35 %
Årlig avk 5 år 5.79 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.26 %