Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 19/09/2019 14 817,6560 0.70 % 16.44 % 2.13 % 10.15 % - Kjøp
Fondsfinans Norge 19/09/2019 11 408,8316 0.41 % 9.55 % -7.57 % 14.63 % 11.09 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 19/09/2019 10 213,8382 0.22 % - - - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 19/09/2019 40 062,5206 1.27 % 14.98 % 7.27 % 8.02 % 15.91 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 19/09/2019 2 549,4052 0.89 % 12.68 % -14.60 % 4.18 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 19/09/2019 52 096,9081 0.48 % 11.07 % 1.30 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 19/09/2019 10 387,6969 0.01 % 2.23 % 2.18 % 2.21 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 19/09/2019 11 195,8993 -0.02 % 5.75 % 5.72 % 8.66 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 19/09/2019 10 161,8554 -0.33 % 5.63 % 4.90 % 10.01 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 19/09/2019
Siste kurs 14 817,6560
Hittil i år 16.44 %
Siste år 2.13 %
Årlig avk 3 år 10.15 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Norge
Dato 19/09/2019
Siste kurs 11 408,8316
Hittil i år 9.55 %
Siste år -7.57 %
Årlig avk 3 år 14.63 %
Årlig avk 5 år 9.49 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 19/09/2019
Siste kurs 10 213,8382
Hittil i år -
Siste år -
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 19/09/2019
Siste kurs 40 062,5206
Hittil i år 14.98 %
Siste år 7.27 %
Årlig avk 3 år 8.02 %
Årlig avk 5 år 12.68 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 19/09/2019
Siste kurs 2 549,4052
Hittil i år 12.68 %
Siste år -14.60 %
Årlig avk 3 år 4.18 %
Årlig avk 5 år -2.05 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 19/09/2019
Siste kurs 52 096,9081
Hittil i år 11.07 %
Siste år 1.30 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 19/09/2019
Siste kurs 10 387,6969
Hittil i år 2.23 %
Siste år 2.18 %
Årlig avk 3 år 2.21 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 19/09/2019
Siste kurs 11 195,8993
Hittil i år 5.75 %
Siste år 5.72 %
Årlig avk 3 år 8.66 %
Årlig avk 5 år 4.53 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 19/09/2019
Siste kurs 10 161,8554
Hittil i år 5.63 %
Siste år 4.90 %
Årlig avk 3 år 10.01 %
Årlig avk 5 år 0.51 %