Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 30/09/2022 18447,9876 2.87 % -20.69 % -17.92 % 8.23 % 6.30 % 9.09 % Kjøp
Fondsfinans Norge 30/09/2022 14870,0346 2.24 % -6.25 % -3.11 % 10.11 % 7.02 % 10.63 % 14.61 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 30/09/2022 15199,9125 1.71 % -9.34 % -2.78 % 14.17 % 14.72 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 30/09/2022 54314,8879 0.71 % 3.32 % 6.33 % 10.87 % 10.04 % 15.52 % 7.90 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 30/09/2022 2660,1864 2.07 % 0.83 % 2.06 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 30/09/2022 64649,2841 1.06 % -3.46 % -1.66 % 7.83 % 6.48 % 7.97 % 8.65 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 30/09/2022 10260,923 0.02 % -0.31 % -0.27 % 0.95 % 1.38 % 1.75 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 30/09/2022 11210,5654 -0.14 % 0.81 % 2.00 % 3.65 % 4.72 % 4.56 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 30/09/2022 10373,435 -0.20 % 6.22 % 7.93 % 4.94 % 5.75 % 2.36 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 30/09/2022
Siste kurs 18447,9876
Hittil i år -20.69 %
Siste år -17.92 %
Årlig avk 3 år 8.23 %
Årlig avk 5 år 6.30 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 9.09 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 30/09/2022
Siste kurs 14870,0346
Hittil i år -6.25 %
Siste år -3.11 %
Årlig avk 3 år 10.11 %
Årlig avk 5 år 7.02 %
Årlig avk 10 år 10.63 %
Årlig avk siden oppstart 14.61 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 30/09/2022
Siste kurs 15199,9125
Hittil i år -9.34 %
Siste år -2.78 %
Årlig avk 3 år 14.17 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 14.72 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 30/09/2022
Siste kurs 54314,8879
Hittil i år 3.32 %
Siste år 6.33 %
Årlig avk 3 år 10.87 %
Årlig avk 5 år 10.04 %
Årlig avk 10 år 15.52 %
Årlig avk siden oppstart 7.90 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 30/09/2022
Siste kurs 2660,1864
Hittil i år 0.83 %
Siste år 2.06 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 30/09/2022
Siste kurs 64649,2841
Hittil i år -3.46 %
Siste år -1.66 %
Årlig avk 3 år 7.83 %
Årlig avk 5 år 6.48 %
Årlig avk 10 år 7.97 %
Årlig avk siden oppstart 8.65 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 30/09/2022
Siste kurs 10260,923
Hittil i år -0.31 %
Siste år -0.27 %
Årlig avk 3 år 0.95 %
Årlig avk 5 år 1.38 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.75 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 30/09/2022
Siste kurs 11210,5654
Hittil i år 0.81 %
Siste år 2.00 %
Årlig avk 3 år 3.65 %
Årlig avk 5 år 4.72 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.56 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 30/09/2022
Siste kurs 10373,435
Hittil i år 6.22 %
Siste år 7.93 %
Årlig avk 3 år 4.94 %
Årlig avk 5 år 5.75 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.36 %