Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 26/03/2020 13 126,2161 0.20 % -16.96 % -6.68 % 1.53 % - Kjøp
Fondsfinans Norge 26/03/2020 8 463,7066 0.49 % -31.73 % -26.19 % -4.04 % 5.77 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 26/03/2020 8 411,6662 0.85 % -24.31 % - - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 26/03/2020 43 146,7012 1.75 % -2.74 % 16.83 % 7.84 % 14.64 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 26/03/2020 1 986,7659 0.33 % -27.68 % -22.05 % -9.06 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 26/03/2020 44 537,0390 0.76 % -19.14 % -10.85 % -0.35 % - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 26/03/2020 10 085,7916 0.13 % -1.98 % -0.13 % 1.22 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 26/03/2020 8 508,0291 0.88 % -21.36 % -18.12 % -1.58 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 26/03/2020 7 314,6064 1.15 % -24.75 % -22.46 % -2.63 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 26/03/2020
Siste kurs 13 126,2161
Hittil i år -16.96 %
Siste år -6.68 %
Årlig avk 3 år 1.53 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Norge
Dato 26/03/2020
Siste kurs 8 463,7066
Hittil i år -31.73 %
Siste år -26.19 %
Årlig avk 3 år -4.04 %
Årlig avk 5 år 3.57 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 26/03/2020
Siste kurs 8 411,6662
Hittil i år -24.31 %
Siste år -
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 26/03/2020
Siste kurs 43 146,7012
Hittil i år -2.74 %
Siste år 16.83 %
Årlig avk 3 år 7.84 %
Årlig avk 5 år 8.32 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 26/03/2020
Siste kurs 1 986,7659
Hittil i år -27.68 %
Siste år -22.05 %
Årlig avk 3 år -9.06 %
Årlig avk 5 år -2.87 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 26/03/2020
Siste kurs 44 537,0390
Hittil i år -19.14 %
Siste år -10.85 %
Årlig avk 3 år -0.35 %
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 26/03/2020
Siste kurs 10 085,7916
Hittil i år -1.98 %
Siste år -0.13 %
Årlig avk 3 år 1.22 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 26/03/2020
Siste kurs 8 508,0291
Hittil i år -21.36 %
Siste år -18.12 %
Årlig avk 3 år -1.58 %
Årlig avk 5 år 0.57 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 26/03/2020
Siste kurs 7 314,6064
Hittil i år -24.75 %
Siste år -22.46 %
Årlig avk 3 år -2.63 %
Årlig avk 5 år -2.75 %