Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 02/03/2021 22111,5096 -0.23 % 3.89 % 48.06 % 18.68 % 16.98 % Kjøp
Fondsfinans Norge 02/03/2021 14281,2894 0.55 % 11.33 % 33.25 % 10.98 % 15.84 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 02/03/2021 13466,2724 -0.30 % 9.45 % 27.16 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 02/03/2021 47892,7616 -1.40 % -0.64 % 8.29 % 13.82 % 9.95 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 02/03/2021 3033,0675 -2.80 % -3.98 % 24.34 % 6.12 % 7.85 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 02/03/2021 63452,4914 -0.50 % 4.07 % 21.22 % 10.78 % 13.62 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 02/03/2021 10348,9862 0.00 % 0.44 % 1.73 % 1.97 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 02/03/2021 11065,004 0.02 % 3.23 % 2.16 % 4.50 % 7.61 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 02/03/2021 9604,2888 0.00 % 3.63 % -0.40 % 3.29 % 8.75 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 02/03/2021
Siste kurs 22111,5096
Hittil i år 3.89 %
Siste år 48.06 %
Årlig avk 3 år 18.68 %
Årlig avk 5 år 16.98 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 02/03/2021
Siste kurs 14281,2894
Hittil i år 11.33 %
Siste år 33.25 %
Årlig avk 3 år 10.98 %
Årlig avk 5 år 15.84 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 02/03/2021
Siste kurs 13466,2724
Hittil i år 9.45 %
Siste år 27.16 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 02/03/2021
Siste kurs 47892,7616
Hittil i år -0.64 %
Siste år 8.29 %
Årlig avk 3 år 13.82 %
Årlig avk 5 år 9.95 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 02/03/2021
Siste kurs 3033,0675
Hittil i år -3.98 %
Siste år 24.34 %
Årlig avk 3 år 6.12 %
Årlig avk 5 år 7.85 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 02/03/2021
Siste kurs 63452,4914
Hittil i år 4.07 %
Siste år 21.22 %
Årlig avk 3 år 10.78 %
Årlig avk 5 år 13.62 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 02/03/2021
Siste kurs 10348,9862
Hittil i år 0.44 %
Siste år 1.73 %
Årlig avk 3 år 1.97 %
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 02/03/2021
Siste kurs 11065,004
Hittil i år 3.23 %
Siste år 2.16 %
Årlig avk 3 år 4.50 %
Årlig avk 5 år 7.61 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 02/03/2021
Siste kurs 9604,2888
Hittil i år 3.63 %
Siste år -0.40 %
Årlig avk 3 år 3.29 %
Årlig avk 5 år 8.75 %