Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden A 21/02/2024 27481,1054 -0.35 % 7.68 % 18.69 % 7.24 % 14.30 % 12.74 % Kjøp
Fondsfinans Norge 21/02/2024 19394,5428 -0.44 % -1.56 % 9.62 % 11.85 % 11.07 % 11.29 % 15.02 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte A 21/02/2024 19566,4716 -0.48 % 0.51 % 8.06 % 14.26 % 16.31 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 21/02/2024 61258,7648 0.19 % 8.45 % 5.76 % 8.04 % 10.44 % 12.19 % 7.96 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 21/02/2024 2194,7976 -0.19 % -8.10 % -21.06 % -11.82 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 21/02/2024 75521,3801 -0.09 % 2.27 % 5.97 % 5.96 % 8.64 % 8.06 % 8.83 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 21/02/2024 10395,6652 0.01 % 0.39 % 5.07 % 2.49 % 2.36 % 2.36 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 21/02/2024 11312,5289 0.03 % 1.79 % 7.53 % 6.62 % 5.36 % 4.83 % 5.08 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 21/02/2024 10715,1714 0.09 % 1.94 % 11.95 % 10.70 % 6.84 % 3.65 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden A
Dato 21/02/2024
Siste kurs 27481,1054
Hittil i år 7.68 %
Siste år 18.69 %
Årlig avk 3 år 7.24 %
Årlig avk 5 år 14.30 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 12.74 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 21/02/2024
Siste kurs 19394,5428
Hittil i år -1.56 %
Siste år 9.62 %
Årlig avk 3 år 11.85 %
Årlig avk 5 år 11.07 %
Årlig avk 10 år 11.29 %
Årlig avk siden oppstart 15.02 %
Fond Fondsfinans Utbytte A
Dato 21/02/2024
Siste kurs 19566,4716
Hittil i år 0.51 %
Siste år 8.06 %
Årlig avk 3 år 14.26 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 16.31 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 21/02/2024
Siste kurs 61258,7648
Hittil i år 8.45 %
Siste år 5.76 %
Årlig avk 3 år 8.04 %
Årlig avk 5 år 10.44 %
Årlig avk 10 år 12.19 %
Årlig avk siden oppstart 7.96 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 21/02/2024
Siste kurs 2194,7976
Hittil i år -8.10 %
Siste år -21.06 %
Årlig avk 3 år -11.82 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 21/02/2024
Siste kurs 75521,3801
Hittil i år 2.27 %
Siste år 5.97 %
Årlig avk 3 år 5.96 %
Årlig avk 5 år 8.64 %
Årlig avk 10 år 8.06 %
Årlig avk siden oppstart 8.83 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 21/02/2024
Siste kurs 10395,6652
Hittil i år 0.39 %
Siste år 5.07 %
Årlig avk 3 år 2.49 %
Årlig avk 5 år 2.36 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.36 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 21/02/2024
Siste kurs 11312,5289
Hittil i år 1.79 %
Siste år 7.53 %
Årlig avk 3 år 6.62 %
Årlig avk 5 år 5.36 %
Årlig avk 10 år 4.83 %
Årlig avk siden oppstart 5.08 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 21/02/2024
Siste kurs 10715,1714
Hittil i år 1.94 %
Siste år 11.95 %
Årlig avk 3 år 10.70 %
Årlig avk 5 år 6.84 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.65 %