Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 07/04/2020 13 967,9483 1.33 % -11.64 % -5.23 % 3.41 % - Kjøp
Fondsfinans Norge 07/04/2020 9 236,0258 2.32 % -25.50 % -22.47 % -1.38 % 6.45 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 07/04/2020 9 348,3213 2.15 % -15.88 % - - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 07/04/2020 44 869,2139 -1.36 % 1.15 % 17.81 % 8.86 % 15.31 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 07/04/2020 2 001,6736 1.03 % -27.14 % -24.88 % -10.17 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 07/04/2020 47 394,8648 0.96 % -13.96 % -7.72 % 1.47 % - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 07/04/2020 10 145,5164 0.06 % -1.40 % 0.35 % 1.39 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 07/04/2020 9 082,6165 0.68 % -16.05 % -12.78 % 0.30 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 07/04/2020 7 764,2606 0.48 % -20.13 % -18.30 % -1.02 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 07/04/2020
Siste kurs 13 967,9483
Hittil i år -11.64 %
Siste år -5.23 %
Årlig avk 3 år 3.41 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Norge
Dato 07/04/2020
Siste kurs 9 236,0258
Hittil i år -25.50 %
Siste år -22.47 %
Årlig avk 3 år -1.38 %
Årlig avk 5 år 4.35 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 07/04/2020
Siste kurs 9 348,3213
Hittil i år -15.88 %
Siste år -
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 07/04/2020
Siste kurs 44 869,2139
Hittil i år 1.15 %
Siste år 17.81 %
Årlig avk 3 år 8.86 %
Årlig avk 5 år 8.58 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 07/04/2020
Siste kurs 2 001,6736
Hittil i år -27.14 %
Siste år -24.88 %
Årlig avk 3 år -10.17 %
Årlig avk 5 år -3.69 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 07/04/2020
Siste kurs 47 394,8648
Hittil i år -13.96 %
Siste år -7.72 %
Årlig avk 3 år 1.47 %
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 07/04/2020
Siste kurs 10 145,5164
Hittil i år -1.40 %
Siste år 0.35 %
Årlig avk 3 år 1.39 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 07/04/2020
Siste kurs 9 082,6165
Hittil i år -16.05 %
Siste år -12.78 %
Årlig avk 3 år 0.30 %
Årlig avk 5 år 1.87 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 07/04/2020
Siste kurs 7 764,2606
Hittil i år -20.13 %
Siste år -18.30 %
Årlig avk 3 år -1.02 %
Årlig avk 5 år -1.52 %