Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden A 22/02/2024 27676,1378 0.71 % 8.44 % 20.38 % 7.59 % 14.21 % 12.83 % Kjøp
Fondsfinans Norge 22/02/2024 19430,6602 0.19 % -1.37 % 10.65 % 11.65 % 11.02 % 11.31 % 15.03 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte A 22/02/2024 19609,9253 0.22 % 0.74 % 8.23 % 14.15 % 16.35 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 22/02/2024 62037,3061 1.27 % 9.83 % 7.28 % 8.61 % 10.67 % 12.33 % 8.02 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 22/02/2024 2184,7545 -0.46 % -8.52 % -21.35 % -11.04 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/02/2024 75752,0956 0.31 % 2.58 % 6.57 % 6.14 % 8.62 % 8.10 % 8.85 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 22/02/2024 10398,4846 0.03 % 0.42 % 5.09 % 2.49 % 2.36 % 2.37 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 22/02/2024 11317,7763 0.05 % 1.84 % 7.57 % 6.63 % 5.36 % 4.84 % 5.08 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 22/02/2024 10723,6923 0.08 % 2.02 % 12.18 % 10.68 % 6.89 % 3.66 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden A
Dato 22/02/2024
Siste kurs 27676,1378
Hittil i år 8.44 %
Siste år 20.38 %
Årlig avk 3 år 7.59 %
Årlig avk 5 år 14.21 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 12.83 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 22/02/2024
Siste kurs 19430,6602
Hittil i år -1.37 %
Siste år 10.65 %
Årlig avk 3 år 11.65 %
Årlig avk 5 år 11.02 %
Årlig avk 10 år 11.31 %
Årlig avk siden oppstart 15.03 %
Fond Fondsfinans Utbytte A
Dato 22/02/2024
Siste kurs 19609,9253
Hittil i år 0.74 %
Siste år 8.23 %
Årlig avk 3 år 14.15 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 16.35 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 22/02/2024
Siste kurs 62037,3061
Hittil i år 9.83 %
Siste år 7.28 %
Årlig avk 3 år 8.61 %
Årlig avk 5 år 10.67 %
Årlig avk 10 år 12.33 %
Årlig avk siden oppstart 8.02 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 22/02/2024
Siste kurs 2184,7545
Hittil i år -8.52 %
Siste år -21.35 %
Årlig avk 3 år -11.04 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/02/2024
Siste kurs 75752,0956
Hittil i år 2.58 %
Siste år 6.57 %
Årlig avk 3 år 6.14 %
Årlig avk 5 år 8.62 %
Årlig avk 10 år 8.10 %
Årlig avk siden oppstart 8.85 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 22/02/2024
Siste kurs 10398,4846
Hittil i år 0.42 %
Siste år 5.09 %
Årlig avk 3 år 2.49 %
Årlig avk 5 år 2.36 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.37 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 22/02/2024
Siste kurs 11317,7763
Hittil i år 1.84 %
Siste år 7.57 %
Årlig avk 3 år 6.63 %
Årlig avk 5 år 5.36 %
Årlig avk 10 år 4.84 %
Årlig avk siden oppstart 5.08 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 22/02/2024
Siste kurs 10723,6923
Hittil i år 2.02 %
Siste år 12.18 %
Årlig avk 3 år 10.68 %
Årlig avk 5 år 6.89 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.66 %