Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 08/04/2021 23092,4308 1.95 % 8.49 % 66.36 % 20.91 % 18.05 % Kjøp
Fondsfinans Norge 08/04/2021 14452,1175 -0.04 % 12.66 % 58.79 % 11.67 % 16.32 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 08/04/2021 14364,2474 0.20 % 16.75 % 55.67 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 08/04/2021 48532,2037 0.29 % 0.69 % 5.34 % 15.45 % 10.47 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 08/04/2021 2832,6881 0.92 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 08/04/2021 64472,2794 0.44 % 5.75 % 35.88 % 11.71 % 13.71 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 08/04/2021 10357,7389 0.00 % 0.52 % 3.51 % 1.94 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 08/04/2021 11159,1482 0.05 % 4.10 % 22.20 % 4.58 % 7.32 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 08/04/2021 9690,9034 0.06 % 4.56 % 24.26 % 3.49 % 7.98 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 08/04/2021
Siste kurs 23092,4308
Hittil i år 8.49 %
Siste år 66.36 %
Årlig avk 3 år 20.91 %
Årlig avk 5 år 18.05 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 08/04/2021
Siste kurs 14452,1175
Hittil i år 12.66 %
Siste år 58.79 %
Årlig avk 3 år 11.67 %
Årlig avk 5 år 16.32 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 08/04/2021
Siste kurs 14364,2474
Hittil i år 16.75 %
Siste år 55.67 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 08/04/2021
Siste kurs 48532,2037
Hittil i år 0.69 %
Siste år 5.34 %
Årlig avk 3 år 15.45 %
Årlig avk 5 år 10.47 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 08/04/2021
Siste kurs 2832,6881
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 08/04/2021
Siste kurs 64472,2794
Hittil i år 5.75 %
Siste år 35.88 %
Årlig avk 3 år 11.71 %
Årlig avk 5 år 13.71 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 08/04/2021
Siste kurs 10357,7389
Hittil i år 0.52 %
Siste år 3.51 %
Årlig avk 3 år 1.94 %
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 08/04/2021
Siste kurs 11159,1482
Hittil i år 4.10 %
Siste år 22.20 %
Årlig avk 3 år 4.58 %
Årlig avk 5 år 7.32 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 08/04/2021
Siste kurs 9690,9034
Hittil i år 4.56 %
Siste år 24.26 %
Årlig avk 3 år 3.49 %
Årlig avk 5 år 7.98 %