Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 23/06/2022 19564,726 -0.61 % -15.89 % -15.84 % 10.48 % 8.19 % 10.43 % Kjøp
Fondsfinans Norge 23/06/2022 15441,8667 -0.60 % -2.64 % 2.27 % 11.00 % 10.81 % 12.08 % 15.05 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 23/06/2022 15544,9465 -0.94 % -7.28 % 1.87 % 17.20 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/06/2022 55274,516 2.58 % 5.15 % 6.31 % 13.52 % 8.65 % 16.43 % 8.09 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 23/06/2022 2452,2332 1.93 % -7.06 % -7.80 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/06/2022 65129,8813 0.34 % -2.74 % -1.35 % 8.56 % 7.59 % 8.73 % 8.80 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/06/2022 10236,1662 -0.04 % -0.55 % -0.31 % 1.10 % 1.45 % 1.79 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/06/2022 10996,1215 0.08 % -1.12 % 2.07 % 3.44 % 4.97 % 4.47 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/06/2022 10063,442 0.39 % 3.05 % 7.11 % 4.11 % 5.76 % 2.06 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 23/06/2022
Siste kurs 19564,726
Hittil i år -15.89 %
Siste år -15.84 %
Årlig avk 3 år 10.48 %
Årlig avk 5 år 8.19 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.43 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/06/2022
Siste kurs 15441,8667
Hittil i år -2.64 %
Siste år 2.27 %
Årlig avk 3 år 11.00 %
Årlig avk 5 år 10.81 %
Årlig avk 10 år 12.08 %
Årlig avk siden oppstart 15.05 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 23/06/2022
Siste kurs 15544,9465
Hittil i år -7.28 %
Siste år 1.87 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.20 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/06/2022
Siste kurs 55274,516
Hittil i år 5.15 %
Siste år 6.31 %
Årlig avk 3 år 13.52 %
Årlig avk 5 år 8.65 %
Årlig avk 10 år 16.43 %
Årlig avk siden oppstart 8.09 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 23/06/2022
Siste kurs 2452,2332
Hittil i år -7.06 %
Siste år -7.80 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/06/2022
Siste kurs 65129,8813
Hittil i år -2.74 %
Siste år -1.35 %
Årlig avk 3 år 8.56 %
Årlig avk 5 år 7.59 %
Årlig avk 10 år 8.73 %
Årlig avk siden oppstart 8.80 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/06/2022
Siste kurs 10236,1662
Hittil i år -0.55 %
Siste år -0.31 %
Årlig avk 3 år 1.10 %
Årlig avk 5 år 1.45 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.79 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/06/2022
Siste kurs 10996,1215
Hittil i år -1.12 %
Siste år 2.07 %
Årlig avk 3 år 3.44 %
Årlig avk 5 år 4.97 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.47 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/06/2022
Siste kurs 10063,442
Hittil i år 3.05 %
Siste år 7.11 %
Årlig avk 3 år 4.11 %
Årlig avk 5 år 5.76 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.06 %