Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 16/08/2022 20203,6266 0.02 % -13.15 % -15.92 % 13.87 % 8.94 % 10.71 % Kjøp
Fondsfinans Norge 16/08/2022 16832,66 0.99 % 6.13 % 11.08 % 18.57 % 11.16 % 12.12 % 15.44 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 16/08/2022 17180,3431 0.68 % 2.48 % 9.24 % 20.31 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 16/08/2022 53895,3467 -0.24 % 2.52 % -0.09 % 11.16 % 10.52 % 15.74 % 7.91 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 16/08/2022 2843,7909 -0.82 % 7.78 % 4.92 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 16/08/2022 67705,7604 0.03 % 1.11 % 1.52 % 11.03 % 8.34 % 8.47 % 8.93 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 16/08/2022 10286,2187 0.00 % -0.07 % 0.07 % 1.12 % 1.47 % 1.82 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 16/08/2022 11327,235 0.04 % 1.86 % 3.99 % 4.09 % 5.21 % 4.73 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 16/08/2022 10428,5894 0.21 % 6.79 % 9.66 % 4.92 % 6.11 % 2.46 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 16/08/2022
Siste kurs 20203,6266
Hittil i år -13.15 %
Siste år -15.92 %
Årlig avk 3 år 13.87 %
Årlig avk 5 år 8.94 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.71 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 16/08/2022
Siste kurs 16832,66
Hittil i år 6.13 %
Siste år 11.08 %
Årlig avk 3 år 18.57 %
Årlig avk 5 år 11.16 %
Årlig avk 10 år 12.12 %
Årlig avk siden oppstart 15.44 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 16/08/2022
Siste kurs 17180,3431
Hittil i år 2.48 %
Siste år 9.24 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 20.31 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 16/08/2022
Siste kurs 53895,3467
Hittil i år 2.52 %
Siste år -0.09 %
Årlig avk 3 år 11.16 %
Årlig avk 5 år 10.52 %
Årlig avk 10 år 15.74 %
Årlig avk siden oppstart 7.91 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 16/08/2022
Siste kurs 2843,7909
Hittil i år 7.78 %
Siste år 4.92 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 16/08/2022
Siste kurs 67705,7604
Hittil i år 1.11 %
Siste år 1.52 %
Årlig avk 3 år 11.03 %
Årlig avk 5 år 8.34 %
Årlig avk 10 år 8.47 %
Årlig avk siden oppstart 8.93 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 16/08/2022
Siste kurs 10286,2187
Hittil i år -0.07 %
Siste år 0.07 %
Årlig avk 3 år 1.12 %
Årlig avk 5 år 1.47 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.82 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 16/08/2022
Siste kurs 11327,235
Hittil i år 1.86 %
Siste år 3.99 %
Årlig avk 3 år 4.09 %
Årlig avk 5 år 5.21 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.73 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 16/08/2022
Siste kurs 10428,5894
Hittil i år 6.79 %
Siste år 9.66 %
Årlig avk 3 år 4.92 %
Årlig avk 5 år 6.11 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.46 %