Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 02/12/2021 22907,5627 -1.05 % 7.63 % 12.75 % 19.64 % 16.07 % Kjøp
Fondsfinans Norge 02/12/2021 15569,1647 -0.84 % 21.37 % 28.96 % 11.80 % 12.24 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 02/12/2021 16224,9506 -0.68 % 31.87 % 36.88 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 02/12/2021 51011,2539 0.68 % 5.83 % 6.05 % 10.49 % 10.79 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 02/12/2021 2782,1628 -1.53 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 02/12/2021 66314,0466 -0.33 % 8.77 % 12.38 % 10.63 % 9.75 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 02/12/2021 10396,1588 -0.01 % 0.89 % 1.04 % 1.81 % 1.89 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 02/12/2021 11737,1628 -0.14 % 9.50 % 10.35 % 4.82 % 6.69 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 02/12/2021 10410,7292 0.02 % 12.33 % 13.50 % 4.05 % 7.04 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 02/12/2021
Siste kurs 22907,5627
Hittil i år 7.63 %
Siste år 12.75 %
Årlig avk 3 år 19.64 %
Årlig avk 5 år 16.07 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 02/12/2021
Siste kurs 15569,1647
Hittil i år 21.37 %
Siste år 28.96 %
Årlig avk 3 år 11.80 %
Årlig avk 5 år 12.24 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 02/12/2021
Siste kurs 16224,9506
Hittil i år 31.87 %
Siste år 36.88 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 02/12/2021
Siste kurs 51011,2539
Hittil i år 5.83 %
Siste år 6.05 %
Årlig avk 3 år 10.49 %
Årlig avk 5 år 10.79 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 02/12/2021
Siste kurs 2782,1628
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 02/12/2021
Siste kurs 66314,0466
Hittil i år 8.77 %
Siste år 12.38 %
Årlig avk 3 år 10.63 %
Årlig avk 5 år 9.75 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 02/12/2021
Siste kurs 10396,1588
Hittil i år 0.89 %
Siste år 1.04 %
Årlig avk 3 år 1.81 %
Årlig avk 5 år 1.89 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 02/12/2021
Siste kurs 11737,1628
Hittil i år 9.50 %
Siste år 10.35 %
Årlig avk 3 år 4.82 %
Årlig avk 5 år 6.69 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 02/12/2021
Siste kurs 10410,7292
Hittil i år 12.33 %
Siste år 13.50 %
Årlig avk 3 år 4.05 %
Årlig avk 5 år 7.04 %