Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 23/03/2023 23037,4917 -0.49 % 12.73 % 13.02 % 22.74 % 12.05 % 11.75 % Kjøp
Fondsfinans Norge 23/03/2023 17369,6335 0.08 % 2.07 % 6.34 % 31.85 % 10.93 % 11.55 % 15.13 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 23/03/2023 17712,1812 -0.36 % 3.95 % 4.18 % 30.77 % 17.60 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/03/2023 56407,6076 -1.06 % 1.06 % 12.81 % 11.07 % 12.78 % 14.38 % 7.91 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 23/03/2023 2700,6832 -0.60 % 2.35 % 12.04 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/03/2023 69953,4166 -0.27 % 2.54 % 6.65 % 17.91 % 8.77 % 8.33 % 8.84 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/03/2023 10345,8793 0.01 % 0.83 % 2.51 % 2.42 % 1.66 % 1.97 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/03/2023 11050,0697 0.00 % 0.06 % 3.69 % 13.51 % 4.72 % 4.62 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/03/2023 10234,3437 -0.11 % 0.65 % 8.40 % 16.57 % 5.58 % 2.59 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 23/03/2023
Siste kurs 23037,4917
Hittil i år 12.73 %
Siste år 13.02 %
Årlig avk 3 år 22.74 %
Årlig avk 5 år 12.05 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.75 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/03/2023
Siste kurs 17369,6335
Hittil i år 2.07 %
Siste år 6.34 %
Årlig avk 3 år 31.85 %
Årlig avk 5 år 10.93 %
Årlig avk 10 år 11.55 %
Årlig avk siden oppstart 15.13 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 23/03/2023
Siste kurs 17712,1812
Hittil i år 3.95 %
Siste år 4.18 %
Årlig avk 3 år 30.77 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.60 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/03/2023
Siste kurs 56407,6076
Hittil i år 1.06 %
Siste år 12.81 %
Årlig avk 3 år 11.07 %
Årlig avk 5 år 12.78 %
Årlig avk 10 år 14.38 %
Årlig avk siden oppstart 7.91 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 23/03/2023
Siste kurs 2700,6832
Hittil i år 2.35 %
Siste år 12.04 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/03/2023
Siste kurs 69953,4166
Hittil i år 2.54 %
Siste år 6.65 %
Årlig avk 3 år 17.91 %
Årlig avk 5 år 8.77 %
Årlig avk 10 år 8.33 %
Årlig avk siden oppstart 8.84 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/03/2023
Siste kurs 10345,8793
Hittil i år 0.83 %
Siste år 2.51 %
Årlig avk 3 år 2.42 %
Årlig avk 5 år 1.66 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.97 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/03/2023
Siste kurs 11050,0697
Hittil i år 0.06 %
Siste år 3.69 %
Årlig avk 3 år 13.51 %
Årlig avk 5 år 4.72 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.62 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/03/2023
Siste kurs 10234,3437
Hittil i år 0.65 %
Siste år 8.40 %
Årlig avk 3 år 16.57 %
Årlig avk 5 år 5.58 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.59 %