Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 14/01/2021 21398,0587 0.38 % 0.53 % 33.30 % 14.75 % 16.44 % Kjøp
Fondsfinans Norge 14/01/2021 13153,4868 0.59 % 2.54 % 5.81 % 4.88 % 15.16 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 14/01/2021 12378,2919 0.20 % 0.60 % 10.01 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 14/01/2021 49522,2139 0.21 % 2.75 % 9.79 % 12.47 % 10.54 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 14/01/2021 3388,5568 -0.02 % 7.28 % 22.57 % 4.88 % 11.68 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 14/01/2021 62279,5603 0.20 % 2.15 % 12.46 % 8.35 % 13.39 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 14/01/2021 10322,7181 0.03 % 0.18 % 1.65 % 1.99 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 14/01/2021 10889,7607 0.13 % 1.59 % 0.05 % 4.23 % 6.47 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 14/01/2021 9471,4739 0.20 % 2.20 % -3.27 % 3.16 % 6.56 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 14/01/2021
Siste kurs 21398,0587
Hittil i år 0.53 %
Siste år 33.30 %
Årlig avk 3 år 14.75 %
Årlig avk 5 år 16.44 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 14/01/2021
Siste kurs 13153,4868
Hittil i år 2.54 %
Siste år 5.81 %
Årlig avk 3 år 4.88 %
Årlig avk 5 år 15.16 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 14/01/2021
Siste kurs 12378,2919
Hittil i år 0.60 %
Siste år 10.01 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 14/01/2021
Siste kurs 49522,2139
Hittil i år 2.75 %
Siste år 9.79 %
Årlig avk 3 år 12.47 %
Årlig avk 5 år 10.54 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 14/01/2021
Siste kurs 3388,5568
Hittil i år 7.28 %
Siste år 22.57 %
Årlig avk 3 år 4.88 %
Årlig avk 5 år 11.68 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 14/01/2021
Siste kurs 62279,5603
Hittil i år 2.15 %
Siste år 12.46 %
Årlig avk 3 år 8.35 %
Årlig avk 5 år 13.39 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 14/01/2021
Siste kurs 10322,7181
Hittil i år 0.18 %
Siste år 1.65 %
Årlig avk 3 år 1.99 %
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 14/01/2021
Siste kurs 10889,7607
Hittil i år 1.59 %
Siste år 0.05 %
Årlig avk 3 år 4.23 %
Årlig avk 5 år 6.47 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 14/01/2021
Siste kurs 9471,4739
Hittil i år 2.20 %
Siste år -3.27 %
Årlig avk 3 år 3.16 %
Årlig avk 5 år 6.56 %