Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 06/02/2023 22619,7512 -0.50 % 10.69 % 3.56 % 10.88 % 11.01 % 11.68 % Kjøp
Fondsfinans Norge 06/02/2023 17691,3439 -0.41 % 3.96 % 12.10 % 13.86 % 10.95 % 12.01 % 15.33 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 06/02/2023 17676,2377 -0.59 % 3.74 % 5.16 % 15.69 % 18.22 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 06/02/2023 58976,9283 1.12 % 5.67 % 15.21 % 8.19 % 12.21 % 15.82 % 8.16 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 06/02/2023 2896,4337 0.36 % 9.77 % 30.95 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 06/02/2023 71284,3843 0.04 % 4.49 % 8.49 % 8.62 % 8.67 % 8.66 % 8.98 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 06/02/2023 10334,481 0.00 % 0.72 % 1.82 % 1.36 % 1.70 % 1.99 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 06/02/2023 11206,6131 0.08 % 1.47 % 4.58 % 4.35 % 5.13 % 4.83 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 06/02/2023 10365,8427 0.11 % 1.94 % 10.27 % 5.97 % 5.94 % 2.78 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 06/02/2023
Siste kurs 22619,7512
Hittil i år 10.69 %
Siste år 3.56 %
Årlig avk 3 år 10.88 %
Årlig avk 5 år 11.01 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.68 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 06/02/2023
Siste kurs 17691,3439
Hittil i år 3.96 %
Siste år 12.10 %
Årlig avk 3 år 13.86 %
Årlig avk 5 år 10.95 %
Årlig avk 10 år 12.01 %
Årlig avk siden oppstart 15.33 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 06/02/2023
Siste kurs 17676,2377
Hittil i år 3.74 %
Siste år 5.16 %
Årlig avk 3 år 15.69 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 18.22 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 06/02/2023
Siste kurs 58976,9283
Hittil i år 5.67 %
Siste år 15.21 %
Årlig avk 3 år 8.19 %
Årlig avk 5 år 12.21 %
Årlig avk 10 år 15.82 %
Årlig avk siden oppstart 8.16 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 06/02/2023
Siste kurs 2896,4337
Hittil i år 9.77 %
Siste år 30.95 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 06/02/2023
Siste kurs 71284,3843
Hittil i år 4.49 %
Siste år 8.49 %
Årlig avk 3 år 8.62 %
Årlig avk 5 år 8.67 %
Årlig avk 10 år 8.66 %
Årlig avk siden oppstart 8.98 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 06/02/2023
Siste kurs 10334,481
Hittil i år 0.72 %
Siste år 1.82 %
Årlig avk 3 år 1.36 %
Årlig avk 5 år 1.70 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.99 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 06/02/2023
Siste kurs 11206,6131
Hittil i år 1.47 %
Siste år 4.58 %
Årlig avk 3 år 4.35 %
Årlig avk 5 år 5.13 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.83 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 06/02/2023
Siste kurs 10365,8427
Hittil i år 1.94 %
Siste år 10.27 %
Årlig avk 3 år 5.97 %
Årlig avk 5 år 5.94 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.78 %