Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden A 17/04/2024 28392,5217 0.58 % 11.25 % 16.39 % 6.81 % 13.82 % 12.93 % Kjøp
Fondsfinans Norge 17/04/2024 20587,7206 0.49 % 4.50 % 15.02 % 11.86 % 10.98 % 12.36 % 15.23 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte A 17/04/2024 20149,0698 -0.09 % 3.51 % 8.88 % 11.13 % 16.46 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 17/04/2024 61994,3488 0.24 % 9.75 % 1.47 % 7.78 % 11.91 % 12.70 % 7.97 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 17/04/2024 2255,8725 0.83 % -5.55 % -20.97 % -6.89 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 17/04/2024 77149,3115 0.21 % 4.47 % 6.18 % 5.95 % 8.54 % 8.61 % 8.87 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 17/04/2024 10517,4742 0.01 % 1.57 % 5.92 % 2.84 % 2.47 % 2.47 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 17/04/2024 11496,5107 0.11 % 3.45 % 9.78 % 6.71 % 5.36 % 4.88 % 5.16 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 17/04/2024 10975,7134 0.01 % 4.41 % 12.17 % 11.09 % 6.95 % 3.85 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden A
Dato 17/04/2024
Siste kurs 28392,5217
Hittil i år 11.25 %
Siste år 16.39 %
Årlig avk 3 år 6.81 %
Årlig avk 5 år 13.82 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 12.93 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 17/04/2024
Siste kurs 20587,7206
Hittil i år 4.50 %
Siste år 15.02 %
Årlig avk 3 år 11.86 %
Årlig avk 5 år 10.98 %
Årlig avk 10 år 12.36 %
Årlig avk siden oppstart 15.23 %
Fond Fondsfinans Utbytte A
Dato 17/04/2024
Siste kurs 20149,0698
Hittil i år 3.51 %
Siste år 8.88 %
Årlig avk 3 år 11.13 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 16.46 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 17/04/2024
Siste kurs 61994,3488
Hittil i år 9.75 %
Siste år 1.47 %
Årlig avk 3 år 7.78 %
Årlig avk 5 år 11.91 %
Årlig avk 10 år 12.70 %
Årlig avk siden oppstart 7.97 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 17/04/2024
Siste kurs 2255,8725
Hittil i år -5.55 %
Siste år -20.97 %
Årlig avk 3 år -6.89 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 17/04/2024
Siste kurs 77149,3115
Hittil i år 4.47 %
Siste år 6.18 %
Årlig avk 3 år 5.95 %
Årlig avk 5 år 8.54 %
Årlig avk 10 år 8.61 %
Årlig avk siden oppstart 8.87 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 17/04/2024
Siste kurs 10517,4742
Hittil i år 1.57 %
Siste år 5.92 %
Årlig avk 3 år 2.84 %
Årlig avk 5 år 2.47 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.47 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 17/04/2024
Siste kurs 11496,5107
Hittil i år 3.45 %
Siste år 9.78 %
Årlig avk 3 år 6.71 %
Årlig avk 5 år 5.36 %
Årlig avk 10 år 4.88 %
Årlig avk siden oppstart 5.16 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 17/04/2024
Siste kurs 10975,7134
Hittil i år 4.41 %
Siste år 12.17 %
Årlig avk 3 år 11.09 %
Årlig avk 5 år 6.95 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.85 %