Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 19/01/2022 22524,8771 -0.23 % -3.17 % 4.63 % 18.85 % 13.84 % Kjøp
Fondsfinans Norge 19/01/2022 16016,3763 -0.48 % 0.98 % 19.70 % 12.52 % 11.35 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 19/01/2022 17003,1872 -0.29 % 1.42 % 34.65 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 19/01/2022 50787,0686 -1.17 % -3.39 % 0.46 % 11.86 % 9.55 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 19/01/2022 2369,1654 -1.24 % -10.20 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 19/01/2022 66199,7743 -0.37 % -1.14 % 5.28 % 10.64 % 8.73 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 19/01/2022 10308,3107 0.03 % 0.15 % 0.89 % 1.82 % 1.81 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 19/01/2022 11163,2898 0.06 % 0.39 % 8.58 % 5.14 % 6.41 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 19/01/2022 9806,702 0.08 % 0.42 % 10.77 % 4.50 % 6.75 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 19/01/2022
Siste kurs 22524,8771
Hittil i år -3.17 %
Siste år 4.63 %
Årlig avk 3 år 18.85 %
Årlig avk 5 år 13.84 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 19/01/2022
Siste kurs 16016,3763
Hittil i år 0.98 %
Siste år 19.70 %
Årlig avk 3 år 12.52 %
Årlig avk 5 år 11.35 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 19/01/2022
Siste kurs 17003,1872
Hittil i år 1.42 %
Siste år 34.65 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 19/01/2022
Siste kurs 50787,0686
Hittil i år -3.39 %
Siste år 0.46 %
Årlig avk 3 år 11.86 %
Årlig avk 5 år 9.55 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 19/01/2022
Siste kurs 2369,1654
Hittil i år -10.20 %
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 19/01/2022
Siste kurs 66199,7743
Hittil i år -1.14 %
Siste år 5.28 %
Årlig avk 3 år 10.64 %
Årlig avk 5 år 8.73 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 19/01/2022
Siste kurs 10308,3107
Hittil i år 0.15 %
Siste år 0.89 %
Årlig avk 3 år 1.82 %
Årlig avk 5 år 1.81 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 19/01/2022
Siste kurs 11163,2898
Hittil i år 0.39 %
Siste år 8.58 %
Årlig avk 3 år 5.14 %
Årlig avk 5 år 6.41 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 19/01/2022
Siste kurs 9806,702
Hittil i år 0.42 %
Siste år 10.77 %
Årlig avk 3 år 4.50 %
Årlig avk 5 år 6.75 %