Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 29/11/2022 20182,0371 0.24 % -13.24 % -11.82 % 8.88 % 8.08 % 10.24 % Kjøp
Fondsfinans Norge 29/11/2022 16786,3932 0.86 % 5.84 % 6.55 % 12.73 % 9.67 % 12.17 % 15.18 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 29/11/2022 16835,5122 0.85 % 0.42 % 3.09 % 16.20 % 17.59 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 29/11/2022 57344,937 0.17 % 9.08 % 11.68 % 8.10 % 10.85 % 16.33 % 8.10 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 29/11/2022 2719,7017 -0.72 % 3.08 % -6.18 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 29/11/2022 68076,1248 0.19 % 1.66 % 2.02 % 7.77 % 7.56 % 8.76 % 8.84 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 29/11/2022 10336,6365 0.04 % 0.42 % 0.45 % 1.07 % 1.48 % 1.82 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 29/11/2022 11406,2204 0.05 % 2.57 % 2.95 % 4.00 % 4.92 % 4.66 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 29/11/2022 10532,7081 0.14 % 7.85 % 8.22 % 5.41 % 5.87 % 2.50 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 29/11/2022
Siste kurs 20182,0371
Hittil i år -13.24 %
Siste år -11.82 %
Årlig avk 3 år 8.88 %
Årlig avk 5 år 8.08 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 10.24 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 29/11/2022
Siste kurs 16786,3932
Hittil i år 5.84 %
Siste år 6.55 %
Årlig avk 3 år 12.73 %
Årlig avk 5 år 9.67 %
Årlig avk 10 år 12.17 %
Årlig avk siden oppstart 15.18 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 29/11/2022
Siste kurs 16835,5122
Hittil i år 0.42 %
Siste år 3.09 %
Årlig avk 3 år 16.20 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.59 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 29/11/2022
Siste kurs 57344,937
Hittil i år 9.08 %
Siste år 11.68 %
Årlig avk 3 år 8.10 %
Årlig avk 5 år 10.85 %
Årlig avk 10 år 16.33 %
Årlig avk siden oppstart 8.10 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 29/11/2022
Siste kurs 2719,7017
Hittil i år 3.08 %
Siste år -6.18 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 29/11/2022
Siste kurs 68076,1248
Hittil i år 1.66 %
Siste år 2.02 %
Årlig avk 3 år 7.77 %
Årlig avk 5 år 7.56 %
Årlig avk 10 år 8.76 %
Årlig avk siden oppstart 8.84 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 29/11/2022
Siste kurs 10336,6365
Hittil i år 0.42 %
Siste år 0.45 %
Årlig avk 3 år 1.07 %
Årlig avk 5 år 1.48 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.82 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 29/11/2022
Siste kurs 11406,2204
Hittil i år 2.57 %
Siste år 2.95 %
Årlig avk 3 år 4.00 %
Årlig avk 5 år 4.92 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.66 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 29/11/2022
Siste kurs 10532,7081
Hittil i år 7.85 %
Siste år 8.22 %
Årlig avk 3 år 5.41 %
Årlig avk 5 år 5.87 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.50 %