Aktiv. Vi er genuint aktive og tro til vår strategi.
Solid. Dyktige forvaltere jobber for økt avkastning på din formue.
Frittstående. Vi er 100% uavhengige.
Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 15/02/2018 10,699.48 1.00 % -2.33 % 10.52 % 14.45 % 10.02 % Kjøp
Fondsfinans Norden 15/02/2018 13,795.88 0.70 % -1.90 % 14.48 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 15/02/2018 33,433.76 0.42 % -3.06 % 0.65 % 6.88 % 14.76 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 15/02/2018 2,596.73 0.05 % -7.57 % -4.81 % 1.83 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 15/02/2018 47,483.66 0.36 % -1.64 % 6.29 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 15/02/2018 10,255.21 -0.02 % 0.31 % 2.19 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 15/02/2018 10,585.81 0.02 % 1.03 % 9.89 % 5.61 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 15/02/2018 9,337.05 0.03 % 1.73 % 12.15 % 0.80 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 15/02/2018
Siste kurs 10,699.48
Hittil i år -2.33 % %
Siste år 10.52 % %
Årlig avk 3 år 14.45 % %
Årlig avk 5 år 13.14 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 15/02/2018
Siste kurs 13,795.88
Hittil i år -1.90 % %
Siste år 14.48 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 15/02/2018
Siste kurs 33,433.76
Hittil i år -3.06 % %
Siste år 0.65 % %
Årlig avk 3 år 6.88 % %
Årlig avk 5 år 19.56 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 15/02/2018
Siste kurs 2,596.73
Hittil i år -7.57 % %
Siste år -4.81 % %
Årlig avk 3 år 1.83 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 15/02/2018
Siste kurs 47,483.66
Hittil i år -1.64 % %
Siste år 6.29 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 15/02/2018
Siste kurs 10,255.21
Hittil i år 0.31 % %
Siste år 2.19 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 15/02/2018
Siste kurs 10,585.81
Hittil i år 1.03 % %
Siste år 9.89 % %
Årlig avk 3 år 5.61 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 15/02/2018
Siste kurs 9,337.05
Hittil i år 1.73 % %
Siste år 12.15 % %
Årlig avk 3 år 0.80 % %
Årlig avk 5 år - %