Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 29/09/2022 17933,7764 -1.00 % -22.91 % -19.97 % 7.10 % 5.70 % 8.66 % Kjøp
Fondsfinans Norge 29/09/2022 14543,76 -1.34 % -8.30 % -4.64 % 9.44 % 6.55 % 10.39 % 14.49 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 29/09/2022 14943,765 -0.95 % -10.86 % -3.90 % 13.77 % 14.09 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 29/09/2022 53929,9289 -0.35 % 2.59 % 4.43 % 10.71 % 9.88 % 15.44 % 7.87 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 29/09/2022 2606,2985 -3.04 % -1.22 % -0.26 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 29/09/2022 63972,9952 -0.65 % -4.47 % -2.62 % 7.47 % 6.25 % 7.86 % 8.60 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 29/09/2022 10258,4389 -0.03 % -0.34 % -0.29 % 0.95 % 1.37 % 1.74 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 29/09/2022 11226,7515 -0.20 % 0.96 % 2.13 % 3.67 % 4.75 % 4.57 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 29/09/2022 10394,014 -0.10 % 6.43 % 8.19 % 5.02 % 5.79 % 2.39 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 29/09/2022
Siste kurs 17933,7764
Hittil i år -22.91 %
Siste år -19.97 %
Årlig avk 3 år 7.10 %
Årlig avk 5 år 5.70 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 8.66 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 29/09/2022
Siste kurs 14543,76
Hittil i år -8.30 %
Siste år -4.64 %
Årlig avk 3 år 9.44 %
Årlig avk 5 år 6.55 %
Årlig avk 10 år 10.39 %
Årlig avk siden oppstart 14.49 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 29/09/2022
Siste kurs 14943,765
Hittil i år -10.86 %
Siste år -3.90 %
Årlig avk 3 år 13.77 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 14.09 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 29/09/2022
Siste kurs 53929,9289
Hittil i år 2.59 %
Siste år 4.43 %
Årlig avk 3 år 10.71 %
Årlig avk 5 år 9.88 %
Årlig avk 10 år 15.44 %
Årlig avk siden oppstart 7.87 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 29/09/2022
Siste kurs 2606,2985
Hittil i år -1.22 %
Siste år -0.26 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 29/09/2022
Siste kurs 63972,9952
Hittil i år -4.47 %
Siste år -2.62 %
Årlig avk 3 år 7.47 %
Årlig avk 5 år 6.25 %
Årlig avk 10 år 7.86 %
Årlig avk siden oppstart 8.60 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 29/09/2022
Siste kurs 10258,4389
Hittil i år -0.34 %
Siste år -0.29 %
Årlig avk 3 år 0.95 %
Årlig avk 5 år 1.37 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.74 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 29/09/2022
Siste kurs 11226,7515
Hittil i år 0.96 %
Siste år 2.13 %
Årlig avk 3 år 3.67 %
Årlig avk 5 år 4.75 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.57 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 29/09/2022
Siste kurs 10394,014
Hittil i år 6.43 %
Siste år 8.19 %
Årlig avk 3 år 5.02 %
Årlig avk 5 år 5.79 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.39 %