Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 10/05/2021 23127,6705 -0.29 % 8.66 % 49.60 % 18.08 % 17.86 % Kjøp
Fondsfinans Norge 10/05/2021 14752,1063 -0.06 % 15.00 % 54.05 % 8.23 % 15.77 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 10/05/2021 14982,4883 0.07 % 21.77 % 51.85 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 10/05/2021 49710,9148 0.76 % 3.14 % 0.22 % 14.69 % 10.67 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 10/05/2021 2496,2434 -3.03 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 10/05/2021 64693,9456 -0.07 % 6.11 % 29.81 % 9.70 % 12.79 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 10/05/2021 10368,591 0.00 % 0.63 % 2.70 % 1.91 % 2.23 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 10/05/2021 11278,6406 0.03 % 5.22 % 19.81 % 4.79 % 7.09 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 10/05/2021 9794,6099 -0.09 % 5.68 % 23.12 % 3.76 % 7.43 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 10/05/2021
Siste kurs 23127,6705
Hittil i år 8.66 %
Siste år 49.60 %
Årlig avk 3 år 18.08 %
Årlig avk 5 år 17.86 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 10/05/2021
Siste kurs 14752,1063
Hittil i år 15.00 %
Siste år 54.05 %
Årlig avk 3 år 8.23 %
Årlig avk 5 år 15.77 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 10/05/2021
Siste kurs 14982,4883
Hittil i år 21.77 %
Siste år 51.85 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 10/05/2021
Siste kurs 49710,9148
Hittil i år 3.14 %
Siste år 0.22 %
Årlig avk 3 år 14.69 %
Årlig avk 5 år 10.67 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 10/05/2021
Siste kurs 2496,2434
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 10/05/2021
Siste kurs 64693,9456
Hittil i år 6.11 %
Siste år 29.81 %
Årlig avk 3 år 9.70 %
Årlig avk 5 år 12.79 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 10/05/2021
Siste kurs 10368,591
Hittil i år 0.63 %
Siste år 2.70 %
Årlig avk 3 år 1.91 %
Årlig avk 5 år 2.23 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 10/05/2021
Siste kurs 11278,6406
Hittil i år 5.22 %
Siste år 19.81 %
Årlig avk 3 år 4.79 %
Årlig avk 5 år 7.09 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 10/05/2021
Siste kurs 9794,6099
Hittil i år 5.68 %
Siste år 23.12 %
Årlig avk 3 år 3.76 %
Årlig avk 5 år 7.43 %