Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 15/08/2019 10 020,3114 -1.10 % -3.78 % -14.80 % 9.89 % 10.67 % Kjøp
Fondsfinans Norden 15/08/2019 13 540,1491 -1.28 % 6.40 % -4.87 % 7.30 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 15/08/2019 38 734,4396 0.41 % 11.17 % 3.03 % 5.82 % 16.02 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 15/08/2019 2 257,4547 -0.66 % -0.23 % -21.74 % -0.89 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 15/08/2019 49 128,8629 -0.46 % 4.74 % -2.83 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 15/08/2019 10 366,5949 0.03 % 2.02 % 2.10 % 2.31 % - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 15/08/2019 11 147,9882 -0.18 % 5.30 % 6.00 % 9.14 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 15/08/2019 10 172,3522 -0.25 % 5.74 % 6.32 % 10.49 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 15/08/2019
Siste kurs 10 020,3114
Hittil i år -3.78 %
Siste år -14.80 %
Årlig avk 3 år 9.89 %
Årlig avk 5 år 7.04 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 15/08/2019
Siste kurs 13 540,1491
Hittil i år 6.40 %
Siste år -4.87 %
Årlig avk 3 år 7.30 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 15/08/2019
Siste kurs 38 734,4396
Hittil i år 11.17 %
Siste år 3.03 %
Årlig avk 3 år 5.82 %
Årlig avk 5 år 13.28 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 15/08/2019
Siste kurs 2 257,4547
Hittil i år -0.23 %
Siste år -21.74 %
Årlig avk 3 år -0.89 %
Årlig avk 5 år -5.52 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 15/08/2019
Siste kurs 49 128,8629
Hittil i år 4.74 %
Siste år -2.83 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 15/08/2019
Siste kurs 10 366,5949
Hittil i år 2.02 %
Siste år 2.10 %
Årlig avk 3 år 2.31 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 15/08/2019
Siste kurs 11 147,9882
Hittil i år 5.30 %
Siste år 6.00 %
Årlig avk 3 år 9.14 %
Årlig avk 5 år 4.39 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 15/08/2019
Siste kurs 10 172,3522
Hittil i år 5.74 %
Siste år 6.32 %
Årlig avk 3 år 10.49 %
Årlig avk 5 år 0.63 %