Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 03/08/2021 24351,1311 -0.36 % 14.41 % 37.39 % 18.87 % 17.75 % Kjøp
Fondsfinans Norge 03/08/2021 15032,579 -0.41 % 17.18 % 43.64 % 8.43 % 15.77 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 03/08/2021 15621,0767 0.04 % 26.96 % 44.33 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 03/08/2021 53672,0115 0.14 % 11.35 % 10.76 % 12.93 % 10.11 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 03/08/2021 2749,4621 0.57 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 03/08/2021 66826,2102 -0.08 % 9.61 % 23.33 % 9.70 % 13.04 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 03/08/2021 10380,9877 0.00 % 0.75 % 1.51 % 1.81 % 2.08 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 03/08/2021 11526,6756 0.04 % 7.53 % 12.85 % 4.78 % 7.22 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 03/08/2021 10158,1386 0.04 % 9.61 % 17.06 % 3.92 % 7.60 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 03/08/2021
Siste kurs 24351,1311
Hittil i år 14.41 %
Siste år 37.39 %
Årlig avk 3 år 18.87 %
Årlig avk 5 år 17.75 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 03/08/2021
Siste kurs 15032,579
Hittil i år 17.18 %
Siste år 43.64 %
Årlig avk 3 år 8.43 %
Årlig avk 5 år 15.77 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 03/08/2021
Siste kurs 15621,0767
Hittil i år 26.96 %
Siste år 44.33 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 03/08/2021
Siste kurs 53672,0115
Hittil i år 11.35 %
Siste år 10.76 %
Årlig avk 3 år 12.93 %
Årlig avk 5 år 10.11 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 03/08/2021
Siste kurs 2749,4621
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 03/08/2021
Siste kurs 66826,2102
Hittil i år 9.61 %
Siste år 23.33 %
Årlig avk 3 år 9.70 %
Årlig avk 5 år 13.04 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 03/08/2021
Siste kurs 10380,9877
Hittil i år 0.75 %
Siste år 1.51 %
Årlig avk 3 år 1.81 %
Årlig avk 5 år 2.08 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 03/08/2021
Siste kurs 11526,6756
Hittil i år 7.53 %
Siste år 12.85 %
Årlig avk 3 år 4.78 %
Årlig avk 5 år 7.22 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 03/08/2021
Siste kurs 10158,1386
Hittil i år 9.61 %
Siste år 17.06 %
Årlig avk 3 år 3.92 %
Årlig avk 5 år 7.60 %