Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 25/11/2021 23173,9286 0.48 % 8.88 % 15.69 % 21.11 % 15.88 % Kjøp
Fondsfinans Norge 25/11/2021 16105,8705 0.06 % 25.55 % 32.71 % 14.38 % 13.25 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 25/11/2021 16696,0263 -0.04 % 35.70 % 40.05 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 24/11/2021 52010,0835 0.47 % 7.91 % 8.01 % 12.81 % 10.69 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 24/11/2021 2875,5507 -0.08 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 24/11/2021 67345,4419 -0.02 % 10.46 % 14.16 % 12.01 % 10.17 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 25/11/2021 10401,8168 -0.01 % 0.95 % 1.16 % 1.80 % 1.90 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 25/11/2021 11799,5567 -0.04 % 10.08 % 11.24 % 5.01 % 6.84 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 25/11/2021 10471,6373 0.10 % 12.99 % 14.67 % 4.24 % 7.18 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 25/11/2021
Siste kurs 23173,9286
Hittil i år 8.88 %
Siste år 15.69 %
Årlig avk 3 år 21.11 %
Årlig avk 5 år 15.88 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 25/11/2021
Siste kurs 16105,8705
Hittil i år 25.55 %
Siste år 32.71 %
Årlig avk 3 år 14.38 %
Årlig avk 5 år 13.25 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 25/11/2021
Siste kurs 16696,0263
Hittil i år 35.70 %
Siste år 40.05 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 24/11/2021
Siste kurs 52010,0835
Hittil i år 7.91 %
Siste år 8.01 %
Årlig avk 3 år 12.81 %
Årlig avk 5 år 10.69 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 24/11/2021
Siste kurs 2875,5507
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 24/11/2021
Siste kurs 67345,4419
Hittil i år 10.46 %
Siste år 14.16 %
Årlig avk 3 år 12.01 %
Årlig avk 5 år 10.17 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 25/11/2021
Siste kurs 10401,8168
Hittil i år 0.95 %
Siste år 1.16 %
Årlig avk 3 år 1.80 %
Årlig avk 5 år 1.90 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 25/11/2021
Siste kurs 11799,5567
Hittil i år 10.08 %
Siste år 11.24 %
Årlig avk 3 år 5.01 %
Årlig avk 5 år 6.84 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 25/11/2021
Siste kurs 10471,6373
Hittil i år 12.99 %
Siste år 14.67 %
Årlig avk 3 år 4.24 %
Årlig avk 5 år 7.18 %