Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 14/10/2021 22398,4921 0.51 % 5.23 % 11.66 % 17.75 % 15.16 % Kjøp
Fondsfinans Norge 14/10/2021 15950,1507 1.48 % 24.34 % 43.21 % 9.50 % 14.66 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 14/10/2021 16181,6313 1.35 % 31.52 % 38.83 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 14/10/2021 49768,1529 0.41 % 3.26 % 0.68 % 10.80 % 10.13 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 14/10/2021 2637,9331 -0.41 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 14/10/2021 66050,8512 0.45 % 8.34 % 15.13 % 9.28 % 10.68 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 14/10/2021 10398,3214 -0.02 % 0.92 % 1.30 % 1.78 % 1.94 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 14/10/2021 11689,2286 0.01 % 9.05 % 11.58 % 4.80 % 6.80 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 14/10/2021 10320,2558 0.00 % 11.36 % 15.48 % 3.80 % 7.23 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 14/10/2021
Siste kurs 22398,4921
Hittil i år 5.23 %
Siste år 11.66 %
Årlig avk 3 år 17.75 %
Årlig avk 5 år 15.16 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 14/10/2021
Siste kurs 15950,1507
Hittil i år 24.34 %
Siste år 43.21 %
Årlig avk 3 år 9.50 %
Årlig avk 5 år 14.66 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 14/10/2021
Siste kurs 16181,6313
Hittil i år 31.52 %
Siste år 38.83 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 14/10/2021
Siste kurs 49768,1529
Hittil i år 3.26 %
Siste år 0.68 %
Årlig avk 3 år 10.80 %
Årlig avk 5 år 10.13 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 14/10/2021
Siste kurs 2637,9331
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 14/10/2021
Siste kurs 66050,8512
Hittil i år 8.34 %
Siste år 15.13 %
Årlig avk 3 år 9.28 %
Årlig avk 5 år 10.68 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 14/10/2021
Siste kurs 10398,3214
Hittil i år 0.92 %
Siste år 1.30 %
Årlig avk 3 år 1.78 %
Årlig avk 5 år 1.94 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 14/10/2021
Siste kurs 11689,2286
Hittil i år 9.05 %
Siste år 11.58 %
Årlig avk 3 år 4.80 %
Årlig avk 5 år 6.80 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 14/10/2021
Siste kurs 10320,2558
Hittil i år 11.36 %
Siste år 15.48 %
Årlig avk 3 år 3.80 %
Årlig avk 5 år 7.23 %