Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 24/09/2018 12 621,0935 0.44 % 15.22 % 21.46 % 23.33 % 13.49 % Kjøp
Fondsfinans Norden 24/09/2018 14 741,9730 -0.59 % 4.83 % 10.65 % 14.79 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 24/09/2018 37 528,6748 -0.38 % 8.81 % 14.10 % 7.94 % 16.20 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 24/09/2018 3 062,2820 1.04 % 9.00 % 22.47 % 10.95 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 24/09/2018 51 903,7248 0.01 % 7.52 % 11.82 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 24/09/2018 10 373,1348 0.01 % 1.47 % 1.86 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 24/09/2018 11 068,5660 0.04 % 5.64 % 7.25 % 7.37 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 24/09/2018 9 846,1872 0.06 % 7.28 % 9.34 % 7.13 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 24/09/2018
Siste kurs 12 621,0935
Hittil i år 15.22 %
Siste år 21.46 %
Årlig avk 3 år 23.33 %
Årlig avk 5 år 15.22 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 24/09/2018
Siste kurs 14 741,9730
Hittil i år 4.83 %
Siste år 10.65 %
Årlig avk 3 år 14.79 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 24/09/2018
Siste kurs 37 528,6748
Hittil i år 8.81 %
Siste år 14.10 %
Årlig avk 3 år 7.94 %
Årlig avk 5 år 17.23 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 24/09/2018
Siste kurs 3 062,2820
Hittil i år 9.00 %
Siste år 22.47 %
Årlig avk 3 år 10.95 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 24/09/2018
Siste kurs 51 903,7248
Hittil i år 7.52 %
Siste år 11.82 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 24/09/2018
Siste kurs 10 373,1348
Hittil i år 1.47 %
Siste år 1.86 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 24/09/2018
Siste kurs 11 068,5660
Hittil i år 5.64 %
Siste år 7.25 %
Årlig avk 3 år 7.37 %
Årlig avk 5 år 4.65 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 24/09/2018
Siste kurs 9 846,1872
Hittil i år 7.28 %
Siste år 9.34 %
Årlig avk 3 år 7.13 %
Årlig avk 5 år -