Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden A 22/04/2024 28606,6568 0.55 % 12.09 % 17.98 % 7.32 % 13.99 % 13.00 % Kjøp
Fondsfinans Norge 22/04/2024 20646,2828 0.18 % 4.80 % 18.18 % 12.49 % 11.04 % 12.15 % 15.24 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte A 22/04/2024 20329,0594 0.58 % 4.43 % 11.78 % 12.00 % 16.64 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 22/04/2024 62674,12 0.77 % 10.96 % 2.22 % 7.84 % 12.16 % 12.63 % 8.01 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 22/04/2024 2254,4141 0.21 % -5.61 % -20.86 % -7.37 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/04/2024 77540,3928 0.34 % 5.00 % 6.91 % 6.20 % 8.65 % 8.50 % 8.89 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 22/04/2024 10524,1048 0.04 % 1.63 % 5.87 % 2.85 % 2.48 % 2.47 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 22/04/2024 11488,2607 -0.15 % 3.38 % 9.06 % 6.59 % 5.35 % 4.88 % 5.14 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 22/04/2024 10971,9515 -0.13 % 4.38 % 11.40 % 11.00 % 6.95 % 3.84 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden A
Dato 22/04/2024
Siste kurs 28606,6568
Hittil i år 12.09 %
Siste år 17.98 %
Årlig avk 3 år 7.32 %
Årlig avk 5 år 13.99 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 13.00 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 22/04/2024
Siste kurs 20646,2828
Hittil i år 4.80 %
Siste år 18.18 %
Årlig avk 3 år 12.49 %
Årlig avk 5 år 11.04 %
Årlig avk 10 år 12.15 %
Årlig avk siden oppstart 15.24 %
Fond Fondsfinans Utbytte A
Dato 22/04/2024
Siste kurs 20329,0594
Hittil i år 4.43 %
Siste år 11.78 %
Årlig avk 3 år 12.00 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 16.64 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 22/04/2024
Siste kurs 62674,12
Hittil i år 10.96 %
Siste år 2.22 %
Årlig avk 3 år 7.84 %
Årlig avk 5 år 12.16 %
Årlig avk 10 år 12.63 %
Årlig avk siden oppstart 8.01 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 22/04/2024
Siste kurs 2254,4141
Hittil i år -5.61 %
Siste år -20.86 %
Årlig avk 3 år -7.37 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/04/2024
Siste kurs 77540,3928
Hittil i år 5.00 %
Siste år 6.91 %
Årlig avk 3 år 6.20 %
Årlig avk 5 år 8.65 %
Årlig avk 10 år 8.50 %
Årlig avk siden oppstart 8.89 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 22/04/2024
Siste kurs 10524,1048
Hittil i år 1.63 %
Siste år 5.87 %
Årlig avk 3 år 2.85 %
Årlig avk 5 år 2.48 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.47 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 22/04/2024
Siste kurs 11488,2607
Hittil i år 3.38 %
Siste år 9.06 %
Årlig avk 3 år 6.59 %
Årlig avk 5 år 5.35 %
Årlig avk 10 år 4.88 %
Årlig avk siden oppstart 5.14 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 22/04/2024
Siste kurs 10971,9515
Hittil i år 4.38 %
Siste år 11.40 %
Årlig avk 3 år 11.00 %
Årlig avk 5 år 6.95 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 3.84 %