Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 27/01/2022 21978,1665 0.47 % -5.52 % 2.24 % 18.06 % 13.01 % Kjøp
Fondsfinans Norge 27/01/2022 15588,7322 0.26 % -1.71 % 21.40 % 12.30 % 10.09 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 27/01/2022 16661,0513 0.66 % -0.62 % 36.81 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 27/01/2022 51062,1058 1.69 % -2.87 % 2.43 % 12.49 % 9.72 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 27/01/2022 2228,4044 -0.76 % -15.54 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 27/01/2022 65524,4297 0.43 % -2.15 % 5.91 % 10.65 % 8.19 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 27/01/2022 10306,1092 -0.03 % 0.13 % 0.80 % 1.79 % 1.80 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 27/01/2022 11177,497 0.11 % 0.51 % 8.56 % 5.14 % 6.32 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 27/01/2022 9814,2366 0.08 % 0.50 % 10.72 % 4.42 % 6.64 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 27/01/2022
Siste kurs 21978,1665
Hittil i år -5.52 %
Siste år 2.24 %
Årlig avk 3 år 18.06 %
Årlig avk 5 år 13.01 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 27/01/2022
Siste kurs 15588,7322
Hittil i år -1.71 %
Siste år 21.40 %
Årlig avk 3 år 12.30 %
Årlig avk 5 år 10.09 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 27/01/2022
Siste kurs 16661,0513
Hittil i år -0.62 %
Siste år 36.81 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 27/01/2022
Siste kurs 51062,1058
Hittil i år -2.87 %
Siste år 2.43 %
Årlig avk 3 år 12.49 %
Årlig avk 5 år 9.72 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 27/01/2022
Siste kurs 2228,4044
Hittil i år -15.54 %
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 27/01/2022
Siste kurs 65524,4297
Hittil i år -2.15 %
Siste år 5.91 %
Årlig avk 3 år 10.65 %
Årlig avk 5 år 8.19 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 27/01/2022
Siste kurs 10306,1092
Hittil i år 0.13 %
Siste år 0.80 %
Årlig avk 3 år 1.79 %
Årlig avk 5 år 1.80 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 27/01/2022
Siste kurs 11177,497
Hittil i år 0.51 %
Siste år 8.56 %
Årlig avk 3 år 5.14 %
Årlig avk 5 år 6.32 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 27/01/2022
Siste kurs 9814,2366
Hittil i år 0.50 %
Siste år 10.72 %
Årlig avk 3 år 4.42 %
Årlig avk 5 år 6.64 %