Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Årlig avk 10 år Årlig avk siden oppstart Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 26/01/2023 21642,7713 -0.44 % 5.91 % -1.07 % 10.16 % 8.97 % 11.06 % Kjøp
Fondsfinans Norge 26/01/2023 17423,4378 0.39 % 2.39 % 12.06 % 12.43 % 9.19 % 11.66 % 15.27 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 26/01/2023 17378,6874 0.19 % 2.00 % 4.99 % 15.04 % 17.80 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 26/01/2023 57147,5395 -0.26 % 2.39 % 13.81 % 8.14 % 10.09 % 15.44 % 8.02 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 26/01/2023 2764,4453 -0.34 % 4.77 % 23.11 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 26/01/2023 69792,1402 -0.09 % 2.30 % 6.97 % 8.03 % 7.43 % 8.33 % 8.89 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 26/01/2023 10316,1595 -0.02 % 0.54 % 1.61 % 1.35 % 1.68 % 1.98 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 26/01/2023 11146,6438 0.07 % 0.93 % 4.11 % 4.19 % 5.05 % 4.79 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 26/01/2023 10272,1655 -0.08 % 1.02 % 9.53 % 5.43 % 5.79 % 2.68 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 26/01/2023
Siste kurs 21642,7713
Hittil i år 5.91 %
Siste år -1.07 %
Årlig avk 3 år 10.16 %
Årlig avk 5 år 8.97 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 11.06 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 26/01/2023
Siste kurs 17423,4378
Hittil i år 2.39 %
Siste år 12.06 %
Årlig avk 3 år 12.43 %
Årlig avk 5 år 9.19 %
Årlig avk 10 år 11.66 %
Årlig avk siden oppstart 15.27 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 26/01/2023
Siste kurs 17378,6874
Hittil i år 2.00 %
Siste år 4.99 %
Årlig avk 3 år 15.04 %
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 17.80 %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 26/01/2023
Siste kurs 57147,5395
Hittil i år 2.39 %
Siste år 13.81 %
Årlig avk 3 år 8.14 %
Årlig avk 5 år 10.09 %
Årlig avk 10 år 15.44 %
Årlig avk siden oppstart 8.02 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 26/01/2023
Siste kurs 2764,4453
Hittil i år 4.77 %
Siste år 23.11 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 26/01/2023
Siste kurs 69792,1402
Hittil i år 2.30 %
Siste år 6.97 %
Årlig avk 3 år 8.03 %
Årlig avk 5 år 7.43 %
Årlig avk 10 år 8.33 %
Årlig avk siden oppstart 8.89 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 26/01/2023
Siste kurs 10316,1595
Hittil i år 0.54 %
Siste år 1.61 %
Årlig avk 3 år 1.35 %
Årlig avk 5 år 1.68 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 1.98 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 26/01/2023
Siste kurs 11146,6438
Hittil i år 0.93 %
Siste år 4.11 %
Årlig avk 3 år 4.19 %
Årlig avk 5 år 5.05 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 4.79 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 26/01/2023
Siste kurs 10272,1655
Hittil i år 1.02 %
Siste år 9.53 %
Årlig avk 3 år 5.43 %
Årlig avk 5 år 5.79 %
Årlig avk 10 år
Årlig avk siden oppstart 2.68 %