Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 19/03/2019 11 699,6713 0.46 % 12.34 % 12.46 % 18.31 % 16.29 % Kjøp
Fondsfinans Norden 19/03/2019 14 460,1561 0.27 % 13.63 % 9.21 % 12.25 % - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 19/03/2019 37 480,5215 0.21 % 7.57 % 16.24 % 8.81 % 17.83 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 19/03/2019 2 573,7791 -0.42 % 13.76 % 2.11 % 6.25 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 19/03/2019 50 526,8588 0.14 % 7.72 % 8.74 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 19/03/2019 10 249,6845 0.01 % 0.87 % 1.72 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 19/03/2019 10 856,6638 0.05 % 2.54 % 6.80 % 10.10 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 19/03/2019 9 922,0206 0.07 % 3.13 % 7.85 % 12.92 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 19/03/2019
Siste kurs 11 699,6713
Hittil i år 12.34 %
Siste år 12.46 %
Årlig avk 3 år 18.31 %
Årlig avk 5 år 12.52 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 19/03/2019
Siste kurs 14 460,1561
Hittil i år 13.63 %
Siste år 9.21 %
Årlig avk 3 år 12.25 %
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 19/03/2019
Siste kurs 37 480,5215
Hittil i år 7.57 %
Siste år 16.24 %
Årlig avk 3 år 8.81 %
Årlig avk 5 år 14.10 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 19/03/2019
Siste kurs 2 573,7791
Hittil i år 13.76 %
Siste år 2.11 %
Årlig avk 3 år 6.25 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 19/03/2019
Siste kurs 50 526,8588
Hittil i år 7.72 %
Siste år 8.74 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 19/03/2019
Siste kurs 10 249,6845
Hittil i år 0.87 %
Siste år 1.72 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 19/03/2019
Siste kurs 10 856,6638
Hittil i år 2.54 %
Siste år 6.80 %
Årlig avk 3 år 10.10 %
Årlig avk 5 år 4.32 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 19/03/2019
Siste kurs 9 922,0206
Hittil i år 3.13 %
Siste år 7.85 %
Årlig avk 3 år 12.92 %
Årlig avk 5 år -