Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 23/06/2021 23247,9916 -0.61 % 9.22 % 41.77 % 18.25 % 17.09 % Kjøp
Fondsfinans Norge 23/06/2021 15099,0615 0.26 % 17.70 % 48.45 % 7.75 % 15.68 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 23/06/2021 15260,0498 0.72 % 24.03 % 46.02 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/06/2021 51993,5763 -0.66 % 7.87 % 7.45 % 14.56 % 11.72 % Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi 23/06/2021 2659,6762 -0.28 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/06/2021 66023,6689 -0.12 % 8.29 % 25.90 % 10.04 % 12.78 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/06/2021 10375,9989 0.02 % 0.70 % 1.81 % 1.87 % 2.15 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/06/2021 11445,9476 0.02 % 6.78 % 13.39 % 5.07 % 7.03 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/06/2021 10078,7106 0.00 % 8.75 % 17.69 % 4.44 % 7.53 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 23/06/2021
Siste kurs 23247,9916
Hittil i år 9.22 %
Siste år 41.77 %
Årlig avk 3 år 18.25 %
Årlig avk 5 år 17.09 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/06/2021
Siste kurs 15099,0615
Hittil i år 17.70 %
Siste år 48.45 %
Årlig avk 3 år 7.75 %
Årlig avk 5 år 15.68 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 23/06/2021
Siste kurs 15260,0498
Hittil i år 24.03 %
Siste år 46.02 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/06/2021
Siste kurs 51993,5763
Hittil i år 7.87 %
Siste år 7.45 %
Årlig avk 3 år 14.56 %
Årlig avk 5 år 11.72 %
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Dato 23/06/2021
Siste kurs 2659,6762
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/06/2021
Siste kurs 66023,6689
Hittil i år 8.29 %
Siste år 25.90 %
Årlig avk 3 år 10.04 %
Årlig avk 5 år 12.78 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/06/2021
Siste kurs 10375,9989
Hittil i år 0.70 %
Siste år 1.81 %
Årlig avk 3 år 1.87 %
Årlig avk 5 år 2.15 %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/06/2021
Siste kurs 11445,9476
Hittil i år 6.78 %
Siste år 13.39 %
Årlig avk 3 år 5.07 %
Årlig avk 5 år 7.03 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/06/2021
Siste kurs 10078,7106
Hittil i år 8.75 %
Siste år 17.69 %
Årlig avk 3 år 4.44 %
Årlig avk 5 år 7.53 %