Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 16/08/2018 11 823,6000 0.53 % 7.94 % 19.22 % 17.68 % 10.88 % Kjøp
Fondsfinans Norden 16/08/2018 14 353,9387 0.84 % 2.07 % 9.01 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 16/08/2018 37 837,4010 0.65 % 9.71 % 15.77 % 6.18 % 15.75 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 16/08/2018 2 905,1436 0.71 % 3.41 % 25.36 % 7.92 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 16/08/2018 50 756,7517 0.39 % 5.14 % 11.92 % - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 16/08/2018 10 357,9968 -0.02 % 1.32 % 1.91 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 16/08/2018 11 001,2437 0.03 % 5.00 % 7.72 % 5.88 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 16/08/2018 9 759,7381 0.24 % 6.34 % 9.51 % 3.05 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 16/08/2018
Siste kurs 11 823,6000
Hittil i år 7.94 %
Siste år 19.22 %
Årlig avk 3 år 17.68 %
Årlig avk 5 år 14.00 %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 16/08/2018
Siste kurs 14 353,9387
Hittil i år 2.07 %
Siste år 9.01 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 16/08/2018
Siste kurs 37 837,4010
Hittil i år 9.71 %
Siste år 15.77 %
Årlig avk 3 år 6.18 %
Årlig avk 5 år 18.41 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 16/08/2018
Siste kurs 2 905,1436
Hittil i år 3.41 %
Siste år 25.36 %
Årlig avk 3 år 7.92 %
Årlig avk 5 år -
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 16/08/2018
Siste kurs 50 756,7517
Hittil i år 5.14 %
Siste år 11.92 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 16/08/2018
Siste kurs 10 357,9968
Hittil i år 1.32 %
Siste år 1.91 %
Årlig avk 3 år -
Årlig avk 5 år -
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 16/08/2018
Siste kurs 11 001,2437
Hittil i år 5.00 %
Siste år 7.72 %
Årlig avk 3 år 5.88 %
Årlig avk 5 år 4.68 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 16/08/2018
Siste kurs 9 759,7381
Hittil i år 6.34 %
Siste år 9.51 %
Årlig avk 3 år 3.05 %
Årlig avk 5 år -