Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norden 22/10/2020 19624,6821 -1.25 % 24.14 % 30.59 % 12.94 % 14.32 % Kjøp
Fondsfinans Norge 22/10/2020 10741,181 -0.77 % -13.36 % -5.59 % 0.17 % 8.75 % Kjøp
Fondsfinans Utbytte 22/10/2020 11221,439 -1.61 % 0.98 % 8.75 % Kjøp
Fondsfinans Global Helse 22/10/2020 48515,436 1.19 % 9.37 % 18.25 % 12.69 % 11.29 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 22/10/2020 2507,0572 -0.57 % -8.74 % -4.02 % -0.77 % 1.04 % Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/10/2020 56406,3803 -0.10 % 2.40 % 7.69 % 5.92 % 10.07 % Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 22/10/2020 10418,0746 -0.02 % 1.25 % 1.69 % 1.94 % Kjøp
Fondsfinans Kreditt 22/10/2020 10480,2228 -0.05 % -3.13 % -2.33 % 3.34 % 5.34 % Kjøp
Fondsfinans High Yield 22/10/2020 8958,8416 0.07 % -7.84 % -6.96 % 1.92 % 4.33 % Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norden
Dato 22/10/2020
Siste kurs 19624,6821
Hittil i år 24.14 %
Siste år 30.59 %
Årlig avk 3 år 12.94 %
Årlig avk 5 år 14.32 %
Fond Fondsfinans Norge
Dato 22/10/2020
Siste kurs 10741,181
Hittil i år -13.36 %
Siste år -5.59 %
Årlig avk 3 år 0.17 %
Årlig avk 5 år 8.75 %
Fond Fondsfinans Utbytte
Dato 22/10/2020
Siste kurs 11221,439
Hittil i år 0.98 %
Siste år 8.75 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 22/10/2020
Siste kurs 48515,436
Hittil i år 9.37 %
Siste år 18.25 %
Årlig avk 3 år 12.69 %
Årlig avk 5 år 11.29 %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 22/10/2020
Siste kurs 2507,0572
Hittil i år -8.74 %
Siste år -4.02 %
Årlig avk 3 år -0.77 %
Årlig avk 5 år 1.04 %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/10/2020
Siste kurs 56406,3803
Hittil i år 2.40 %
Siste år 7.69 %
Årlig avk 3 år 5.92 %
Årlig avk 5 år 10.07 %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 22/10/2020
Siste kurs 10418,0746
Hittil i år 1.25 %
Siste år 1.69 %
Årlig avk 3 år 1.94 %
Årlig avk 5 år
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 22/10/2020
Siste kurs 10480,2228
Hittil i år -3.13 %
Siste år -2.33 %
Årlig avk 3 år 3.34 %
Årlig avk 5 år 5.34 %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 22/10/2020
Siste kurs 8958,8416
Hittil i år -7.84 %
Siste år -6.96 %
Årlig avk 3 år 1.92 %
Årlig avk 5 år 4.33 %