Webinar: Pandemi og nordiske investeringer

Publisert 19.05.2020

Se opptak fra vårt webinar med Arne Simensen, ansvarlig porteføljeforvalter for Fondsfinans Norden. Simensen deler sitt syn på markedet og trekker frem spesifikke selskaper han mener er godt rustet for fremtiden.

Pandemi og nordiske investeringer

– Hvilke muligheter finnes i Norden utenom olje, fisk og råvarer?

Les mer om Fondsfinans Norden