Webinar: Fondsfinans Norge – 20 år med meravkastning

Publisert 20.12.2022

Fondsfinans Norge markerer 20 år med betydelig meravkastning i det norske markedet.
Hva er forvaltningsmetodikken bak suksessen? Hvordan ser porteføljen ut nå, og hvordan er utsiktene for det norske aksjemarkedet?

 

Les mer om Fondsfinans Norge

Opprett konto og invester her

 

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer. Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.